47 min

Pia Amalie – Datter eller pårørende‪?‬ Tid til å være ung

    • Mental Health

Hvordan er det å oppleve at en sykdom fører til at du må ta vare på din egen mamma? Er du fortsatt datteren, eller blir du en pårørende? Og hvor går den grensen?
Trenger du å snakke med noen etter å ha hørt på denne episoden?
Demenslinjen: 23 12 00 40.
Mental helses hjelpetelefon: 116 123.
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.
Unge likepersoner i Nasjonalforeningen for folkehelsen: www.nasjonalforeningen.no/ung-parorende/
Landsdekkende tilbud for barn og unge som har en forelder med demens: www.tidtilåværeung.no.
 
Produsert av Nasjonalt senter for aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av pårørendetiltakene i regjeringens Demensplan.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvordan er det å oppleve at en sykdom fører til at du må ta vare på din egen mamma? Er du fortsatt datteren, eller blir du en pårørende? Og hvor går den grensen?
Trenger du å snakke med noen etter å ha hørt på denne episoden?
Demenslinjen: 23 12 00 40.
Mental helses hjelpetelefon: 116 123.
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.
Unge likepersoner i Nasjonalforeningen for folkehelsen: www.nasjonalforeningen.no/ung-parorende/
Landsdekkende tilbud for barn og unge som har en forelder med demens: www.tidtilåværeung.no.
 
Produsert av Nasjonalt senter for aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av pårørendetiltakene i regjeringens Demensplan.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

47 min