46 min

Sindre - Hvordan snakker man med venner om demens‪?‬ Tid til å være ung

    • Mental Health

Demens er en sykdom som er vanskelig å beskrive og forstå. Så hvordan skal du snakke med vennene dine om at mammaen eller pappaen din har fått demens?
Trenger du å snakke med noen etter å ha hørt på denne episoden?
Demenslinjen: 23 12 00 40.
Mental helses hjelpetelefon: 116 123.
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.
Unge likepersoner i Nasjonalforeningen for folkehelsen: www.nasjonalforeningen.no/ung-parorende/
Landsdekkende tilbud for barn og unge som har en forelder med demens: www.tidtilåværeung.no.
 
Produsert av Nasjonalt senter for aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av pårørendetiltakene i regjeringens Demensplan.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Demens er en sykdom som er vanskelig å beskrive og forstå. Så hvordan skal du snakke med vennene dine om at mammaen eller pappaen din har fått demens?
Trenger du å snakke med noen etter å ha hørt på denne episoden?
Demenslinjen: 23 12 00 40.
Mental helses hjelpetelefon: 116 123.
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.
Unge likepersoner i Nasjonalforeningen for folkehelsen: www.nasjonalforeningen.no/ung-parorende/
Landsdekkende tilbud for barn og unge som har en forelder med demens: www.tidtilåværeung.no.
 
Produsert av Nasjonalt senter for aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av pårørendetiltakene i regjeringens Demensplan.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

46 min