18 episodes

Dyktige fagarbeidere i dagens norske arbeidsliv er ikke bare gode elektrikere, helsefagarbeidere eller tømrere. De tar ansvar og deltar i innovasjonsarbeid, viser helhetsforståelse og utøver ledelse.

Denne podcasten er vårt bidrag for å vise frem ulike sider ved fag- og yrkesopplæringen med perspektiver fra forskning, utøvere, yrkesfaglærere og andre interessenter på feltet.

Yrkesfagpodden Kompetansesenter for yrkesfag

  • Utdannelse
  • 3.6 • 7 Ratings

Dyktige fagarbeidere i dagens norske arbeidsliv er ikke bare gode elektrikere, helsefagarbeidere eller tømrere. De tar ansvar og deltar i innovasjonsarbeid, viser helhetsforståelse og utøver ledelse.

Denne podcasten er vårt bidrag for å vise frem ulike sider ved fag- og yrkesopplæringen med perspektiver fra forskning, utøvere, yrkesfaglærere og andre interessenter på feltet.

  18 Fagfornyelsen og vurdering med Grete Haaland

  18 Fagfornyelsen og vurdering med Grete Haaland

  Hvor ofte skal vi vurdere? Hvordan legge til rette for vurdering med umotiverte elever? Kan vi leve med ulik vurdering, ulik vurderingspraksis og ulike vurderingskriterier?

  Dette er noen av problemstillingene professor Grete Haaland fikk på webinar om vurdering 20. april.
  Vi inviterte derfor Haaland til Yrkesfagpodden for å tenke høyt rundt disse, og andre, spørsmål vi ikke rakk å drøfte under webinaret.

  Webinaret finnes på Youtube: https://youtu.be/LpUZqeuyNH0

  • 31 min
  17 Utfordringer med fagfornyelsen - med Halvor Spetalen

  17 Utfordringer med fagfornyelsen - med Halvor Spetalen

  Har vi metodefrihet etter fagfornyelsen? Hvordan gjør vi opplæringen relevant for elevene? Hvordan skal en rekke gjennom hele læreplanen?Kan fokus på tverrfaglige temaer gå på bekostning av alt det andre elevene skal lære?

  Dette er noen av spørsmålene vi ikke rakk å besvare på live-eventet om de tverrfaglige temaene i yrkesfag den 17. mars.
  I denne episoden vil vi forsøke å svare på de spørsmålene vi ikke rakk da.

  Hele live-eventet kan du se her: https://www.youtube.com/watch?v=_tCKYHsC1s4&t=32s

  • 40 min
  16 Yrkesfag på corona-stengte skoler

  16 Yrkesfag på corona-stengte skoler

  16 Yrkesfag på corona-stengte skoler by Kompetansesenter for yrkesfag

  • 1 hr 4 min
  15 Lærling Som Novise Og Ekspert Med Nina Aakernes

  15 Lærling Som Novise Og Ekspert Med Nina Aakernes

  Nina Aakernes fulgte 6 lærlinger gjennom to års læretid i mediegrafikerfaget og så at lærlingene vekslet mellom å være nybegynner og læremestere.

  Til Yrkesfagpodden forteller Aakernes at lærlingene i noen tilfeller har vært de personene i bedriften med mest oppdatert programvarekompetanse, og da lærer de andre i bedriften av lærlingen. Det er et spenningsfelt mellom det å være nybegynner, novise og å oppleve at de har veldig mye å lære av de eldre i bedriften mens de andre ganger er de som lærer opp sin læremester på det nyeste i programvarefronten.

  • 20 min
  14 Nedvurdering Av Yrkesfaglig Kulturell Kapital Med Hedvig Skonhoft Johannesen

  14 Nedvurdering Av Yrkesfaglig Kulturell Kapital Med Hedvig Skonhoft Johannesen

  Hvorfor det er så lite vekt på den yrkesfaglige kunnskapen som omgir oss hver dag gjennom skolen og utdanningssystemet? Dette er utgangspunktet for førsteamanuensis Hedvig Skonhoft Johannesen ved OsloMet sin artikkel «Miskjennelse av yrkesfaglig kulturell kapital i skolen», publisert i Norsk pedagogisk tidsskrift.

  Til Yrkesfagpodden forklarer Johannesen:
  - Hvordan Bourdieus teori om kulturell kan brukes for å forstå hvordan yrkesfaglig kunnskap nedvurderes i samfunnet.
  - At mye av den utdanningsforskningen som foregår i dag ikke forstår hva yrkesfagelever holder på med.
  - Hvordan læreprosessen og å utøve håndlag skaper identitet.
  - At mange yrkesfaglærere og yrkesfagelever ikke føler seg sett og verdsatt.
  - Hvorfor det er vi kan komme til anerkjennelse av yrkesfag ved å kjenne igjen miskjennelsen, og sette ord på den.

  • 29 min
  13 3 Av 4 Fagarbeidere Er I Jobb Første År Etter Fagprøve, Med Utdanningsdirektoratet

  13 3 Av 4 Fagarbeidere Er I Jobb Første År Etter Fagprøve, Med Utdanningsdirektoratet

  Karl Gunnar Kristiansen og Inga Bilstad Brøyn fra Utdanningsdirektoratet forklarer hvordan sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere var i 2018.
  Her forklarer de også hvordan utdanningsdirektoratet vil stimulere og hjelpe fylkene for å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.

  • 20 min

Customer Reviews

3.6 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

Top Podcasts In Utdannelse

Listeners Also Subscribed To