169 episodes

Nowa Europa Wschodnia przybliża i odczarowuje "Wschód". Ten cudzysłów został użyty celowo, bo obszar tematyczny, o którym opowiadamy, jest bardzo umownie określony, zróżnicowany pod każdym możliwym względem, a przede wszystkim – ogromny.

Nowa Europa Wschodnia Free Range Productions, Kolegium Europy Wschodniej

  • News
  • 4.6 • 5 Ratings

Nowa Europa Wschodnia przybliża i odczarowuje "Wschód". Ten cudzysłów został użyty celowo, bo obszar tematyczny, o którym opowiadamy, jest bardzo umownie określony, zróżnicowany pod każdym możliwym względem, a przede wszystkim – ogromny.

  Kluczowe momenty dla Ukrainy do II wojny światowej

  Kluczowe momenty dla Ukrainy do II wojny światowej

  O kluczowych momentach w historii Ukrainy do II wojny światowej rozmawiają Bartosz Rydliński i Olena Babakowa. Cofają się do starożytności, opowiadają o czasach bizantyjskich i "Rusi Kijowskiej", przechodzą przez powstanie Chmielnickiego aż po czasy sowieckie. W tej opowieści jest też miejsce na starcie i dialog między kulturami polską i ukraińską. Na podkast z cyku "Ukraińskie ABC" zaprasza Związek Nauczycielstwa Polskiego.

  • 10 min
  Ruś nie oznacza Rosji. Ukraińcy nie są Rosjanami

  Ruś nie oznacza Rosji. Ukraińcy nie są Rosjanami

  - Ukraińcy mają bezsprzeczne prawo do dziedzictwa Rusi Kijowskiej - mówi Jacek Kluczkowski. Opowiada o początkach historii, ale też religii, które Rosja próbuje zawłaszczyć. Historyk i dyplomata mówi też o wspólnym dziedzictwie Wielkiego Księstwa Litewskiego ważnym nie tylko dla Polski i Litwy, ale także dla Ukrainy i o wspólnym języku ruskim, którym posługiwano się na dworze króla Jagiełły.

  • 14 min
  Drogi Polaków i Ukraińców rozeszły się w XX wieku

  Drogi Polaków i Ukraińców rozeszły się w XX wieku

  Po I wojnie światowej Polska niepodległość odzyskała. Ukrainie się to udało, ale na bardzo krótko. O ile Polacy okres międzywojenny wspominają z sentymentem, to dla Ukraińców był to czas niezwykle trudny, który między innymi stał się pożywką dla radykałów. Doświadczenia historyczne Polaków i Ukraińców z tego okresu bardzo się różnią. Nawet daty wybuchu II wojny światowej nie są jednoznaczne, o czym rozmawiają Olena Babakowa i Bartosz Rydliński.

  • 10 min
  Rzeczpospolita Polaków, Litwinów i Rusinów

  Rzeczpospolita Polaków, Litwinów i Rusinów

  Ideał Rzeczpospolitej trzech narodów przetrwał długo. Jeszcze rząd narodowy w powstaniu styczniowym odwoływał się do tradycji Polski, Litwy i Rusi, czyli Ukrainy. Jacek Kluczkowski wspomina też o wspólnych brzmieniach hymnów i dążeniu Ukraińców do podmiotowości, które niejednokrotnie prowadziło do konfliktów z silniejszymi sąsiadami. Bohaterem i symbolem tego dążenia był Mazepa, którego postać i dokonania inspirowały poetów i kompozytorów w całej Europie.

  • 10 min
  Dwadzieścia i dwie Ukrainy w czasach niepodległości

  Dwadzieścia i dwie Ukrainy w czasach niepodległości

  Związek Radziecki rozpadł się, a Ukraina uzyskała niepodległość. Na początku lat 90. ubiegłego wieku zaczęto mówić o kraju podzielonym, o dwóch Ukrainach. Olena Babakowa przekonuje, że Ukrain jest nie tyle więcej, co jest bardziej zróżnicowana, niż tylko dwojaka. Do tego pierwsze trzy dekady niepodległości były bardzo trudne gospodarczo, społecznie, politycznie. Praktycznie pod każdym możliwym względem.

  • 9 min
  Ukraina od walki z faszyzmem po upadek sowieckiego porządku

  Ukraina od walki z faszyzmem po upadek sowieckiego porządku

  - Ukraińcy żyją w poczuciu, że to oni niosą tę tradycję ofiar i walki z faszyzmem - podkreśla Jacek Kluczkowski. Dyplomata i historyk mówi też o antyeuropejskim i antypolskim nacjonalizmie sprzed dekad, który ma niewiele wspólnego ze współczesną Ukrainą. Impulsów dla państwowości poszukuje w ostatnich latach ZSRR, w tym w katastrofie czarnobylskiej. Opowiada też o micie "bogatej Ukrainy", który runął wraz z końcem świata zimnowojennego.

  • 11 min

Customer Reviews

4.6 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

duchsuvaa ,

covid, covid, covid

Niby spoko, ale za dużo o covid. Rzygam już tematem.

Top Podcasts In News

Dariusz Rosiak
Maciej Okraszewski
Ośrodek Studiów Wschodnich
Witold Jurasz
Onet
Polityka Insight

You Might Also Like

Kultura Liberalna
Piotr Pogorzelski
Ośrodek Studiów Wschodnich
Mateusz Grzeszczuk
Polityka Insight
Andrzej Kohut