154 episodes

Sinnessjukt med Christian Dahlström är en podcast om psykisk ohälsa. I podden pratar vi om depression, ångest, social fobi, panikångest och andra former av psykiska problem. Christian är författare och har bl.a. skrivit boken Panikångest och depression.

Sinnessjukt Acast

  • Mental Health

Sinnessjukt med Christian Dahlström är en podcast om psykisk ohälsa. I podden pratar vi om depression, ångest, social fobi, panikångest och andra former av psykiska problem. Christian är författare och har bl.a. skrivit boken Panikångest och depression.

  154. Dokument: Förvillaren Thomas Erikson och ”Omgiven av”-böckerna

  154. Dokument: Förvillaren Thomas Erikson och ”Omgiven av”-böckerna

  I det hundrafemtiofjärde avsnittet av podden är det återigen dags för Sinnessjukt Dokument. Den här gången en granskning av Thomas Erikson, författaren bakom den pseudovetenskapliga boken ”Omgiven av idioter”, och de ovetenskapliga personlighetstester som han och andra konsulter säljer, inte minst till den offentliga sektorn. Thomas Erikson har tidigare granskats av Filter och utsågs till Årets förvillare 2019 av Vetenskap och Folkbildning. I granskningen kartläggs även hur DISC/DISA-metoden och andra liknande modeller där man delar in människor i olika färger har använts i den offentliga sektorn under de senaste åren.
   
  Det handlar om tiotals miljoner kronor av skattemedel som läggs på tester som forskare beskriver som lika tillförlitliga som horoskop, samtidigt som regioner och kommuner tvingas till stora budgetbesparingar. Försvarsmakten, Polismyndigheten, utbildningsväsendet och hälso- och sjukvården anlitar både Thomas Erikson själv och andra managementkonsulter som utbildar i DISC/DISA-modellen och andra liknande modeller – till exempel Insights Discovery som retorikexperten Elaine Eksvärd föreläst om för flera militära regementen i Sverige för hundratusentals kronor.
   
  Hälso- och sjukvården tycks lägga i särklass mest pengar på de ovetenskapliga färgtesterna. Fyra av landets tjugoen regioner – Östergötland, Halland, Västernorrland och Västra Götalandsregionen – har anlitat ett och samma managementbolag för DISC-baserade utbildningar under 2019. Bolaget heter Move Management och tillsammans har de fyra regionerna på knappt elva månader lagt över elva miljoner kronor på DISC-utbildningar för främst läkare, som dessutom har haft full lön under utbildningarna, vilket motsvarar kostnader på ett okänt antal miljoner ytterligare.
   
  Granskningen av Thomas Erikson bygger på en text ur föreningen Vetenskap och Folkbildnings tidskrift ”Folkvett”. Texten är skriven av Dan Katz som är föreningens sakkunnige på psykologi, och har med författarens och Vetenskap och Folkbildnings godkännande anpassats till poddformat. Dan Katz är legitimerad psykolog och psykoterapeut, och i texten går han själv igenom varför han och föreningen anser att Eriksons framgångar med boken ”Omgiven av idioter” är en av dom största pseudovetenskapliga skandalerna i Sverige dom senaste åren.


  I podden intervjuas även Magnus Lindwall, som är professor i psykologi på Göteborgs universitet, och Robin Fondberg, som är psykolog och doktorand på Karolinska institutet i Stockholm och har undervisat i personlighet på psykologprogrammet. De förklarar varför DISC, DISA, Everything DISC, Insights Discovery och andra liknande modeller saknar vetenskapligt stöd, och varför de anser att skattemedel som satsas på testerna är bortkastade.


  Källor till alla ljudklippen i avsnittet, samt alla fakturor och annan dokumentation som styrker uppgifterna i granskningen finns på: http://sinnessjukt.se/omgiven


  Ljudeffekter och musik kommer från: https://www.zapsplat.com For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

  • 2 hrs 1 min
  153. Behandling av social fobi för barn och ungdomar

  153. Behandling av social fobi för barn och ungdomar

  I det hundrafemtiotredje avsnittet av podden pratar vi om behandling av social fobi eller social ångest hos barn och ungdomar. Gäst är återigen läkaren och forskaren Pär Höglund, som arbetar som barn- och ungdomspsykiatriker på BUP i Stockholm. Vi pratar bland annat om vad som skiljer barn och ungdomar från vuxna patienter med social fobi, och hur sättet man ställer diagnos skiljer sig mellan yngre och äldre patienter.


  Dessutom pratar vi om hur långa köerna kan vara i olika delar av landet, och hur man som förälder kan gå tillväga om man inte tycker att ens barn får rätt eller tillräckligt snabb hjälp. Pär berättar varför behandling av barn och ungdomar inte är lika väl beforskat, och hur det påverkar behandlingsrekommendationerna som till exempel Socialstyrelsen ger ut. Han förklarar också vilka behandlingar som BUP i Stockholm rekommenderar, samt varför de skiljer sig lite från Socialstyrelsens rekommendationer, som i fallet barn och ungdomar är lite svårbegripliga.


  OBS! I avsnitt 152 nämner Pär att BUP i Stockholm genom ”Barninternetprojektet” även erbjuder internetbehandling för barn och ungdomar, vilket vi glömde nämna här. Det är främst i form av olika forskningsprojekt än så länge, men är på väg att bli en ordinarie behandlingsform som i så fall likt all öppen specialistvård kan sökas oavsett var du bor i landet. Hör mer om det i det föregående avsnitt eller läs mer på bup.se/bip!


  Som vanligt älskar vi när ni berättar för oss vad ni tyckte om avsnittet. Gå in på Twitter och berättar för oss där, Pär heter doctor4quality och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!


  Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se
  Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik
  Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/ For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

  • 40 min
  152. Behandling av social fobi för vuxna

  152. Behandling av social fobi för vuxna

  I det hundrafemtioandra avsnittet av podden pratar vi om behandling av social fobi eller social ångest hos vuxna. Gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund som därmed gör efterlängtad comeback i podden! Vi går igenom Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer vid social fobi, Pär berättar hur man ska tolka dem och vad som egentligen har bäst vetenskapligt stöd för sin effekt.


  I vilka fall kan man prioritera läkemedelsbehandling framför – eller i kombination med – kognitiv beteendeterapi, trots att riktlinjerna prioriterar KBT som ensam behandling högst? Vi pratar även om internetpsykiatri.se och om de nya nätpsykologerna via video och chatt, som även de erbjuder KBT mot social fobi. Pär berättar hur läkemedelsbehandling går till och vilka läkemedel man använder, samt varför så kallade bensodiazepiner (en sorts lugnande medel) förskrivs allt mindre. Vi pratar även om fördelarna och fallgroparna med självhjälpsbehandlingar vid social fobi, till exempel självhjälpsböcker.


  Berätta gärna vad ni tycker om avsnittet på Twitter där Pär heter doctor4quality och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!


  Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se
  Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik
  Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/ For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

  • 53 min
  151. Social fobi/social ångest med Tomas Furmark (del 4)

  151. Social fobi/social ångest med Tomas Furmark (del 4)

  I det hundrafemtioförsta avsnittet av podden pratar vi en sista gång med professor Tomas Furmark, om social fobi. I den här fjärde och sista delen av intervjun med Tomas berättar han bland annat varför även patienter med riktigt svår social fobi bör ha stort hopp om att bli friska eller betydligt bättre, och om vikten av att just förmedla hopp till sådana patienter, och till psykiatripatienter överlag.
   
  Tomas berättar även varför man inte behöver oroa sig för att man ska bli en annan person av KBT-behandling, och varför det är lite tragiskt att många fortfarande idag inte söker hjälp mot social fobi. Ni får även alla era lyssnarfrågor besvarade av Tomas, till exempel om kopplingen mellan autism och social fobi, ifall Tomas själv har upplevt social ångest, om han har några bra tips, om det finns fler subgrupper till social fobi, ifall social fobi kan ta sig olika uttryck hos olika typer av personer, och mycket annat.
   
  Glöm inte att kommentera avsnittet och intervjun i sin helhet på Twitter! Christian heter c_dahlstrom på Twitter. Trevlig lyssning!


  Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se
  Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik
  Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/ For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

  • 35 min
  150. Social fobi/social ångest med Tomas Furmark (del 3)

  150. Social fobi/social ångest med Tomas Furmark (del 3)

  I det hundrafemtionde avsnittet av podden pratar vi återigen om social fobi med professor Tomas Furmark. I denna den tredje delen av intervjun med Tomas berättar han bland annat mer om KBT (kognitiv beteendeterapi) och hur en sådan behandling går till när man söker för just social fobi.


  Vi pratar också om vilka delar av KBT:n som är mest effektiva mot social fobi och varför självhjälp kan fungera för vissa men inte för andra – samt vilka nackdelar självhjälp har i förhållande till terapeutledd behandling. Christian frågar även ifall Tomas tycker att man bör utmana sina rädslor inför saker som man kanske egentligen inte ens vill göra. Tomas berättar dessutom varför vissa inte svarar på behandling, och vad det kan bero på.


  Nästa del av intervjun, som är den sista, innehåller bland annat alla lyssnarfrågor till Tomas. Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!


  Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se
  Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik
  Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/ For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

  • 37 min
  149. Social fobi/social ångest med Tomas Furmark (del 2)

  149. Social fobi/social ångest med Tomas Furmark (del 2)

  I det hundrafyrtionionde avsnittet av podden pratar vi återigen om social fobi med professor Tomas Furmark. Det här är del två av fyra av intervjun med Tomas, och i det här avsnittet berättar Tomas bland annat att våra fördomar om vilka människor som drabbas av social fobi ofta inte stämmer överens med verkligheten.


  Han berättar även om artister som har haft rampfeber och vilka andra psykiska sjukdomar social fobi har hög samsjuklighet med. Dessutom pratar vi om vilka fysiska symtom social fobi för med sig, om hur vanliga dom olika svårighetsgrader av social fobi är och vad som kännetecknar dem. I slutet av det här avsnittet får ni även veta hur pass ärftligt social fobi är, samt vad man kan lära sig om social fobi med hjälp av hjärnavbildning och maskininlärning.


  I nästa avsnitt av intervjun berättar Tomas bland annat mer om KBT (kognitiv beteendeterapi) och hur en sådan behandling går till när man söker för social fobi. Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!


  Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se
  Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik
  Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/ For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy

  • 41 min

Top Podcasts In Mental Health

Listeners Also Subscribed To

More by Acast