35 episodes

Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında uzmanlar ve başarılı örnek projeler geliştiren şirketlerin yöneticileriyle konuşuyoruz.

Günümüzün Dünyas‪ı‬ Podfresh: Capital Dergisi

  • Business

Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında uzmanlar ve başarılı örnek projeler geliştiren şirketlerin yöneticileriyle konuşuyoruz.

  “Yazılım alanında beyin göçü hızlandı”

  “Yazılım alanında beyin göçü hızlandı”

  Günümüzün Dünyası’nda IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara’yla e-ticaretteki büyümenin etkilerini, sektördeki istihdam sorununu ve beyin göçünü konuştuk.

  • 14 min
  “Girişimcilik erken yaşta aşılanmalı”

  “Girişimcilik erken yaşta aşılanmalı”

  Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Çelebi’yle girişimcilik becerilerini erken yaşta kazanmanın gençlerin kendini keşfetmesine katkısını, yeni neslin iş dünyasından beklentilerini ve kaygılarını konuştuk.

  • 18 min
  "Pandemi sonrası iş arayışı arttı"

  "Pandemi sonrası iş arayışı arttı"

  Gilda&Partners Consulting Kurucu Ortağı Jilda Bal'la pandemiyle ortaya çıkan yeni iş koşullarını, bu süreçte İK'nın verdiği sınavı ve çalışan beklentilerinin nasıl değiştiğini konuştuk.

  • 11 min
  EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil’le etki yatırımının önemini, ekosisteme katkısını ve yatırım yapmanın yeni kurallarını konuştuk.

  EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil’le etki yatırımının önemini, ekosisteme katkısını ve yatırım yapmanın yeni kurallarını konuştuk.

  EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil’le etki yatırımının önemini, ekosisteme katkısını ve yatırım yapmanın yeni kurallarını konuştuk. 

  • 27 min
  KAGİDER Başkanı Emine Erdem'le pandeminin kadın girişimcileri ve kadın istihdamını nasıl etkilediğini konuştuk

  KAGİDER Başkanı Emine Erdem'le pandeminin kadın girişimcileri ve kadın istihdamını nasıl etkilediğini konuştuk

  KAGİDER Başkanı Emine Erdem'le pandeminin kadın girişimcileri ve kadın istihdamını nasıl etkilediğini konuştuk

  • 19 min
  “Etki girişimlerine ilgi artıyor”

  “Etki girişimlerine ilgi artıyor”

  Günümüzün Dünyası’nda bu hafta Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül’le sosyal girişimciliği, yatırımcıların bu alana ilgisini ve pazarın potansiyelini konuştuk.

  • 14 min

Top Podcasts In Business