39 min

#3 Үндэсний нэгдмэл үнэт зүй‪л‬ "Алсын хараа-2050" подкаст

    • Government

Эрхэм зорилго:
ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ

Оролцогчид:
* Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл ажлын хэсгийн гишүүн, ардын багш, шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн С.Дулам
* Арга зүй нэгтгэл ажлын хэсгийн гишүүн, Харвардын ИС-ийн Бизнесийн удирдлагын магистр О.Батнайрамдал

Ном:
bit.ly/2VPq4AN

Эрхэм зорилго:
ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ

Оролцогчид:
* Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл ажлын хэсгийн гишүүн, ардын багш, шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн С.Дулам
* Арга зүй нэгтгэл ажлын хэсгийн гишүүн, Харвардын ИС-ийн Бизнесийн удирдлагын магистр О.Батнайрамдал

Ном:
bit.ly/2VPq4AN

39 min

Top Podcasts In Government

CSIS | Center for Strategic and International Studies
Albert Hirschman Centre on Democracy
BBC World Service
Cato Institute
Microsoft
Microsoft