Выпусков: 22

Hör experter, forskare, politiker och praktiker i samtal om aktuella biståndsfrågor. Programledare är Nina Solomin. EBA-podden ges ut av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), en statlig kommitté som oberoende utvärderar och analyserar svenskt internationellt bistånd.

Se också: www.eba.se Twitter: @EBA-Committee Linkedin: Expertgruppen för biståndsanalys

EBA-podden EBA-podden

  • Государство

Hör experter, forskare, politiker och praktiker i samtal om aktuella biståndsfrågor. Programledare är Nina Solomin. EBA-podden ges ut av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), en statlig kommitté som oberoende utvärderar och analyserar svenskt internationellt bistånd.

Se också: www.eba.se Twitter: @EBA-Committee Linkedin: Expertgruppen för biståndsanalys

  22: Demokratistöd till Afrika - hur få bättre effekt?

  22: Demokratistöd till Afrika - hur få bättre effekt?

  Regeringen har starkt fokus på demokrati i utvecklingspolitiken. Men trots många år av bistånd har inte länderna i Afrika blivit särskilt mycket mer demokratiska. Varför inte? Hur kan vi förändra biståndet för bättre effekter? Och är det verkligen så viktigt att införa liberal demokrati? Gäster: docent Agnes Cornell, prof em Göran Hydén, resultatchef IDEA Joakim Molander.
  Programledare: Nina Solomin

  • 23 мин.
  21: Biståndsutvärdering 2.0

  21: Biståndsutvärdering 2.0

  OECD-DAC:s kriterier för biståndsutvärdering har fått ett enormt genomslag sedan de tillkom på 1990-talet. Nu har de reviderats och uppdaterats. Vad är nytt och innebär detta en förbättring? Cecilia Ljungman, konsult för Niras i Paris, och Jan Pettersson, kanslichef EBA, samtalar om de senaste principerna för biståndsutvärdering.
  Programledare: Nina Solomin

  • 14 мин.
  20: Bosnien och Hercegovina - lyckat bistånd eller gamla hjulspår?

  20: Bosnien och Hercegovina - lyckat bistånd eller gamla hjulspår?

  Efter kriget på 1990-talet bidrog svenskt bistånd till återuppbyggnaden av Bosnien och Hercegovina. EBA har låtit utvärdera 23 år av stöd till ekonomisk utveckling i landet. De första åren gav goda effekter - sedan är resultaten blandade. Vad fungerade och inte? Varför? Åsikterna går isär när Claes Lindahl, en av utvärderarna, diskuterar med två fd biståndsråd till Saravejo - Anders Hedlund och Pelle Persson.
  Programledare: Nina Solomin.

  • 25 мин.
  19: Nobelpriset - vi diskuterar fältexperiment

  19: Nobelpriset - vi diskuterar fältexperiment

  Är fältexperiment nyckeln till att utforma biståndet på effektivaste sätt? Hör nationalekonomer diskutera för- och nackdelar med metoden som gav tre forskare nobelpriset i ekonomi 2019. Gäster: Martina Björkman Nyqvist, Handelshögskolan, Göran Holmqvist, Sida och Jan Pettersson, EBA.
  Programledare: Nina Solomin

  • 23 мин.
  18: Bistånd mot diskriminering

  18: Bistånd mot diskriminering

  Vilka effekter kan arbete mot diskriminering ha på fattigdom? En ny kunskapsöversikt från EBA går igenom bistånd till organisationer som arbetar mot diskriminering. Hur ser sådana insatser ut och vad gör de för nytta? Gäster: Hans Linde, ordf RFSU, Mats Hårsmar, EBA och Birgitta Weibahr, Sida .
  Programledare: Nina Solomin

  • 22 мин.
  17: Risker och korruption - hur hantera det?

  17: Risker och korruption - hur hantera det?

  Riskhantering inom biståndet. När korruption upptäcks leder det ofta till häftig kritik för bl a slöseri med skattepengar och stöd till ruttna system. Samtidigt är bistånd en riskverksamhet, inte minst i fragila miljöer, som konflikt och illa fungerande stater. Går det ens att ha utvecklingssamarbeten som är helt fria från korruption? Hör Kajsa Johansson, doktorand, Magnus Lindell, EBA och David Wiking, We-ness, dryfta hur man bäst väger risk mot resultat, samt berätta om personliga erfarenheter av att upptäcka korruption.
  Programledare: Nina Solomin

  • 28 мин.

Топ подкастов в категории «Государство»

Слушатели также подписываются на