53 episodes

Podcast của một Gen Z kể những câu chuyện đời thường và bàn luận về những vấn đề Gen Z tuổi "tập lớn" thường gặp phải. Một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe.

Tìm hiểu về host:
Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
Instagram: https://www.instagram.com/hplinhhh/
Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh/

Gen Z Tập Lớn hoangphuonglinh

  • Education

Podcast của một Gen Z kể những câu chuyện đời thường và bàn luận về những vấn đề Gen Z tuổi "tập lớn" thường gặp phải. Một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe.

Tìm hiểu về host:
Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
Instagram: https://www.instagram.com/hplinhhh/
Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh/

  052. Cách mình tự tạo ra may mắn cho bản thân trong công việc

  052. Cách mình tự tạo ra may mắn cho bản thân trong công việc

  Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn:
  - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
  - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
  - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé!
  Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh
  Instagram: @hplinhhh

  • 17 min
  051. "You're on your own, kid."

  051. "You're on your own, kid."

  Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn:
  - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
  - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
  - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé!
  Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh
  Instagram: @hplinhhh

  • 10 min
  050. Tử tế và rộng lượng khi còn có thể

  050. Tử tế và rộng lượng khi còn có thể

  Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn:
  - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
  - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
  - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé!
  Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh
  Instagram: @hplinhhh
  Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

  • 12 min
  049. Dám nghĩ, dám mơ, dám làm

  049. Dám nghĩ, dám mơ, dám làm

  Bình chọn cho mình tại WeChoice Awards: https://wechoice.vn/chi-tiet-de-cu/13/hoang-phuong-linh-55.htm
  Video về Kẻ mộng mơ thực tế: https://youtu.be/m7L6yq2HlF0?si=eJwDkVMT3wg25wP5
  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé!
  Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh
  Instagram: @hplinhhh
  Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

  • 15 min
  048. Mình sẽ luôn có ít nhất một người để nhớ, nhưng lại chẳng thể quay trở lại

  048. Mình sẽ luôn có ít nhất một người để nhớ, nhưng lại chẳng thể quay trở lại

  Một tập podcast lấy cảm hứng từ bộ phim Past Lives. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn:
  - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
  - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
  - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé!
  Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh
  Instagram: @hplinhhh
  Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

  • 10 min
  047. Sống trên đời có được mấy lần độc thân?

  047. Sống trên đời có được mấy lần độc thân?

  Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn:

  - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠  Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé!

  Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh

  Instagram: @hplinhhh

  Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

  • 14 min

Top Podcasts In Education

Daily English listening ‏استماع الإنجليزية يوميا
دليلك للانجليزي
دليلك للانجليزي
عبدالرحمن حجازي
Luke's ENGLISH Podcast - Learn British English with Luke Thompson
Luke Thompson
Listening Time: English Practice
Sonoro | Conner Pe
الدحيح
Maestro Platform
All Ears English Podcast
Lindsay McMahon and Michelle Kaplan

You Might Also Like

Viết Chữa Lành
Writing therapy
Better Version
Better Version
Vì sao thế nhỉ!
Vì sao thế nhỉ!
Thuần Podcast
Thuần
Kể Cho Tôi Nghe
Radio Người Giữ Kỉ Niệm
Sunhuyn Podcast
Sunhuyn