20 min

2. Hur är man inkluderande i sin kommunikation‪?‬ Från ord till handling

    • Ledarskap

I detta avsnitt kommer vi att prata om kommunikation ur mottagarens perspektiv – och då framför allt på att kommunicera saker på ett sätt som är inkluderande eller i alla fall inte exkluderande. För att få svar på detta har vi bjudit in Barakat Ghebrehawariat, demokratiagenten som under lång tid har arbetat med mångfald ur ett kommunikationsperspektiv.
Programledare:
Per Grankvist, journalist, grundare av Vad Vi Vet samt programledare för bland annat Nästa steg, som Almi är stolt samarbetspartner till. 
Anna Nordström, kund- och affärsutvecklare och nationell projektledare på Almi. Hon ansvarar för bland annat Hållbara intraprenörer, ett EU-projekt som ska hjälpa små och medelstora företag i Sverige att ställa om mot en hållbar utveckling. 
 
Från ord till handling är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I detta avsnitt kommer vi att prata om kommunikation ur mottagarens perspektiv – och då framför allt på att kommunicera saker på ett sätt som är inkluderande eller i alla fall inte exkluderande. För att få svar på detta har vi bjudit in Barakat Ghebrehawariat, demokratiagenten som under lång tid har arbetat med mångfald ur ett kommunikationsperspektiv.
Programledare:
Per Grankvist, journalist, grundare av Vad Vi Vet samt programledare för bland annat Nästa steg, som Almi är stolt samarbetspartner till. 
Anna Nordström, kund- och affärsutvecklare och nationell projektledare på Almi. Hon ansvarar för bland annat Hållbara intraprenörer, ett EU-projekt som ska hjälpa små och medelstora företag i Sverige att ställa om mot en hållbar utveckling. 
 
Från ord till handling är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

20 min