32 episodes

Chefspodden är en podd om aktuella chefs- och ledarskapsfrågor ur ett professionsperspektiv och görs av Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening. I podden medverkar forskare, debattörer, chefer och specialister inom olika områden. Podden produceras av Ylva Mossing och ansvarig för innehållet är Hanna Broberg.

Chefspodden Svensk Chefsförening

  • Government

Chefspodden är en podd om aktuella chefs- och ledarskapsfrågor ur ett professionsperspektiv och görs av Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening. I podden medverkar forskare, debattörer, chefer och specialister inom olika områden. Podden produceras av Ylva Mossing och ansvarig för innehållet är Hanna Broberg.

  Chefen och samarbetet

  Chefen och samarbetet

  Är samarbete alltid bra i människobehandlande verksamheter, och vem samarbetar vi egentligen för? Det är frågor som vi tar upp i veckans Chefspodden som gästas av Camilla Blomqvist, stadsdelsdirektör och forskare inom socialt arbete. Camilla har sin bakgrund inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin, och ställer frågor om hur samarbeten mellan verksamheter fungerar.

  Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.

  • 32 min
  Chefer i välfärden

  Chefer i välfärden

  Höga krav, få resurser. Att vara chef i dag har sina utmaningar. I årets första avsnitt av Chefspodden möter vi Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, och Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, för att prata ledarskap och chefers förutsättningar.

  Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.

  • 46 min
  Om chefers förutsättningar

  Om chefers förutsättningar

  Hur många medarbetare kan en chef ha? Hur ser chefers avtal ut? Och vad innebär det när chefer jobbar 1-2 timmar övertid varje dag? I veckans avsnitt samtalar Akademikerförbundet SSR:s chefsstrateg Hanna Broberg med kollegorna Arvid Vikman, enhetschef och ansvarig för förbundets chefsverksamhet, och chefsförhandlaren Helena Nicklasson om den årliga chefsundersökningen.

  Totalt har 1139 chefer i alla delar av landet, från olika verksamheter och olika samhällssektorer svarat på frågor om sin vardag. Hälften av cheferna arbetar inom socialt arbete, hälften arbetar i kommun. Drygt 70 procent är kvinnor. Den stora gruppen, över 60 procent, är första linjens chefer.

  90 procent av cheferna är nöjda med sitt chefsuppdrag och skulle rekommendera andra att bli chef, men många arbetar övertid, har osäkra anställningar och har blivit utsatta för hot, våld och trakasserier. I podden diskuteras vad som händer när en chef drabbas och vilket stöd som chefer behöver.

  Se fyra filmer om hot och våld och ta del av material i hur denna typ av problem kan hanteras här: https://akademssr.se/hotochvald.

  Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.

  • 34 min
  Den besvärliga mångfalden

  Den besvärliga mångfalden

  Mångfald är något som alla utåt sett bekänner sig till och vill arbeta med. Trots det ser vi hur stora skillnaderna är. Varför är det så? För att det är besvärligt med mångfald. Gäst i veckans podd är Qaisar Mahmood, författare, socionom och tidigare chef inom offentlig sektor.

  Olika hudfärg, en symbol med religös betydelse, olika kön. Så kanske det ser ut när ditt företag ska välja en bild för att symbolisera ert mångfaldsarbete. Den demografiska mångfalden är dock inte den besvärliga. Det handlar i grunden om hur vi människor fungerar och hur vi ser på olikhet. Våra nedärvda reflexer och beteenden är svåra att överbrygga eftersom det är de snabba delarna av vår hjärna som styr oss. Vi reagerar fortfarande som på savannen och bedömer faror. Energiåtgången för att samlas med sina likar är mindre än om vi ska jobba med olika. Men med de komplexa uppdrag vi har idag är det inte savannens fördelar som gäller längre. Vi måste jobba med olika för att hitta nya idéer, nya lösningar, vara konkurrenskraftiga och komma längre än vi hittills gjort. Den energi som olikhet kräver måste vi bestämma oss för att använda, och använda lagom mycket.

  Hur mycket får olikheten i ditt arbetslag kosta? Vad kräver det av teamet med olikhet om det ska svetsas samman och jobba ihop, åt samma hål och med gemensamma mål? Vad finns det för metoder och verktyg för att jobba med olikheter i ett team? Den besvärliga mångfalden är inte gratis, men nödvändig. En viktig del handlar om kommunikation och ett kommunikativt ledarskap.
  Mångfald är som med hälsa och träning - den kommer inte gratis. Det krävs regelbunden träning. Vår långsamma, reflekterande och analytiska del av hjärnan tar energi och behöver tid för att fungera i en miljö med olikheter i bakgrund, utbildning och erfarenheter. Vi är inte kognitivt riggade för mångfald, men vi behöver en funktionell mångfald.

  Hör om detta och mer i Chefspodden med Hanna Broberg.

  Programledare: Hanna Broberg. Producent: Theresia Viska.

  • 40 min
  Tillitsbaserad styrning i ledarskapet

  Tillitsbaserad styrning i ledarskapet

  Hur får man en mer tillitsbaserad styrning och ledning? Det behandlar höstens första avsnitt av Chefspodden med tillitsdelegationens tidigare ordförande Laura Hartman.

  Man kommer mycket långt i en mer tillitsbaserad styrning om man får en bra dialog mellan det ”strategiska rummet” och det ”operativa rummet”, mellan ledningen och de medarbetare som arbetar med verksamheten. Det är tydligt för Laura Hartman både utifrån hennes egen forskning, egna erfarenheter i ledningen för olika myndigheter och organisationer, men också utifrån alla de verksamheter som tillitsdelegationen besökt och beforskat.

  Under hösten 2019 kommer Tillitsdelegationen att presentera sitt slutbetänkande om tilläggsuppdraget som handlat om en mer tillitsbaserad styrning inom staten och försöksverksamheter inom några myndigheter. Tillitsdelegationen kom till som en följd av den kritik som funnits länge mot en allt för stor detaljstyrning och en ökande administrativ börda där professionerna inte har möjlighet att använda sin kompetens och erfarenhet på bästa sätt. Tillitsdelegationens första betänkanden har handlat om ersättningssystem och om hur det ser ut inom välfärden i kommuner och regioner.

  När det gäller tillit så finns det mycket forskning om tillit i olika sammanhang - i allt från relationer och som medborgare gentemot myndigheter. På en arbetsplats handlar det om att du som medarbetare behöver våga känna tillit, vilket kräver att du behöver kunna bedöma kollegans tillitsvärdighet och kompetens, vilken integritet och vilka värden den andra står för samt vilken vilja och välvillighet kollegan har. Det krävs en resa från kulturer där det kan finnas en rädsla för att göra fel och bristande samarbete med stor press under alla styrsignaler uppifrån. En resa som har fokus på den enskildas möte med den service som erbjuds, den insats man får. Med mer tillit hoppas man på mer helhet, mer samarbete för att lösa de komplexa uppdragen. Dialogen behöver finnas uppifrån och ner, men också nerifrån och uppåt, med mer feedback istället för uppföljning i tabeller och system.

  Det finns många positiva exempel på utvecklingsarbete och ofta handlar det om långsiktiga ledarskap - om chefer som har lång erfarenhet och vågar satsa på förändring. Man behöver bygga in andra arbetssätt i organisationen, skapa strukturer och kultur som stödjer utvecklingen så att det inte bärs av enskilda chefer eller medarbetare.

  I podden får du även höra hur Gislaved gjorde när de satte mål - ett konkret sätt att arbeta med en ny styrning och mer tillitsbaserat. Du som är chef, medarbetare och uppdragsgivare får även tips och inspiration till hur du kan tänka och arbeta tillitsbaserat och vad som krävs av oss för att få till en förändring.

  Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.

  • 43 min
  Human Resource betydelse för arbetsmiljöarbetet

  Human Resource betydelse för arbetsmiljöarbetet

  I Chefspodden berättar Lisa Schmidt, forskare och arbetsmiljöspecialist, om vad studien ”HR & SAM. Human Resource-funktionens betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting/regioner” fann för resultat. Det blir också ett mer allmänt samtal om arbetsmiljö, delegering, samverkansavtal och vikten av kunskap.

  Det finns en skillnad i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bör bedrivas enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i praktiken på våra företag och organisationer. I lagstiftningen är det chefer, skyddsombud och medarbetare som är aktörer medan HR-funktionen i en organisation lämnas utanför. I praktiken är dock HR-funktionen ofta en operativ i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vad det kan få för konsekvenser har Lisa Schmidt, forskare och arbetsmiljöspecialist, studerat tillsammans med sina kollegor Johan Sjöström och Helena Strehlenert. Välkommen att lyssna!

  • 41 min

Customer Reviews

Carrolindsey ,

Mycket intressant fakta

Väldigt bra information och hög igenkänningsfaktor!

Top Podcasts In Government

Listeners Also Subscribed To