300 episodes

THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 2 Ratings

THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien

  Lời dặn dò Đường về Phật Giới 19-06-2022

  Lời dặn dò Đường về Phật Giới 19-06-2022

  LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC “BÍ MẬT ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM”

  - Hôm nay, các Phật gia được Truyền Bí mật Thiền Tông. Nên các Phật gia được nghe lời tuyệt mật này. Mong các Phật gia cố gắng thực hiện cho thật đúng, để trở về Phật Giới, thành Phật.

  - Ban Hành Lễ Truyền Bí Mật Thiền Tông, của Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mong rằng, các Phật gia nên cố gắng nghe và thực hiện cho thật đúng, để trở về Phật Giới thành Phật một cách an toàn nhất.

  Đức Phật dạy:

  - 100 Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông, khi trở về Phật Giới, chỉ có 3 hay 5 Phật gia trở về Phật Giới được mà thôi, còn bao nhiêu không trở về được.

  Vì sao?

  - Vì các Phật gia không được trở về Phật Giới, có đến 6 trường hợp:

  * Trường hợp 1:

  - Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Tưởng của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được, mà đi theo tánh Tưởng của mình.

  * Trường hợp 2:

  - Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Tham của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được, mà đi theo tánh Tham của mình, cướp lấy pháp môn Thiền Tông học này, bị Siêu Nhân quả, không trở về Phật Giới được.

  * Trường hợp 3:

  - Khi đã là Phật gia rồi, mà còn sử dụng Kiến chấp của tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được.

  * Trường hợp 4:

  - Khi đã là Phật gia rồi, mà còn lừa người khác, lấy tiền của họ, nên không trở về Phật Giới được.

  * Trường hợp 5:

  - Khi đã là Phật gia rồi, mà còn ham danh, đi theo cái danh, nên không trở về Phật Giới được.

  * Trường hợp 6:

  - Khi đã là Phật gia rồi, mà còn chê, chửi, hay phá, v.v… pháp môn Thiền Tông học này, nên không trở về Phật Giới được.

  Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu mong rằng: Tất cả các Phật gia được truyền bí mật Thiền Tông hôm nay không có vị nào thực hiện 6 trường hợp nêu trên, để được trở về Phật Giới một cách an toàn, sau nhiều tỉ năm bị Nhân quả và Luân Hồi ở Trái Đất và Tam Giới này.

  Đường Về Phật Giới Có 3 Trường Hợp Sau Đây:

  ★ Trường hợp 1:

  Trường hợp thứ nhất : phật gia có công đức vô lượng:

  - Sau khi phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm.

  - Độ 5 phút sau phật gia sẽ thức dậy.

  - Phật gia không còn mang thân tứ đại nữa.

  - Phật gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm, cấu tạo bằng Điện Từ Âm Dương.

  - Lực sáng vàng rất mạnh, làm chói mắt tất cả Trung Ấm Thân của các vị Thần Thánh Tiên và các loài mang Trung Ấm Thân bằng điện từ Âm Dương, cũng như các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể.

  - Vì vậy, Ban Thần thực thi nhân quả, phải tạo ra một cái “Bầu Chắn Sáng”, làm bằng điện từ Âm Dương biến thể rất dày để đưa Trung Ấm Thân sáng rực của Phật gia vào trong cái Bầu Chắn Sáng này ngủ.

  - Để sau khi Phật gia thức dậy, Ban hành lễ “Tiễn Phật gia trở về Phật Giới”, không ảnh hưởng đến mắt của các vị Thần Thánh Tiên, cũng như các loài thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương biến thể.

  * Khi Phật gia thức dậy, nhìn thấy khung cảnh xung quanh như sau:

  1. Thấy có Ban Nghi lễ của các vị Thần Thánh Tiên.

  2. Thấy có vị Kim T

  • 32 min
  Đời mạt pháp là gì

  Đời mạt pháp là gì

  45 Đời mạt pháp là gì
  Trò hỏi:
  Cho chúng tôi hỏi Đời mạt pháp là gì?
  Thầy trả lời:
  Đời mạt pháp là đời mà lời dạy của Đức Phật suy tàn hết. Không còn thầy tu nào theo đạo Phật nữa. Nên các thầy không ai biết các phần như sau:
  1/ Phật là ai? Không thầy tu nào biết.
  2/ Đạo Phật có mấy pháp môn tu? Không thầy tu nào rõ.
  3/ Đức Phật lập ra đạo Phật như thế nào? Không thầy tu nào biết.
  4/ Ai xin phép lập ra đạo Phật? Cũng không thầy tu nào hiểu.
  5/ Tổ chức đạo Phật ra sao? Cũng không ai tỏ tường.v.v...
  2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4
  ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 54 sec
  Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật có trí tuệ vượt bậc

  Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật có trí tuệ vượt bậc

  44 Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật có trí tuệ vượt bậc
  Trò hỏi:
  Cư sĩ Duy Ma Cật vì sao có trí tuệ vượt bậc được như vậy?
  Thầy trả lời:
  Cư sĩ Duy Ma Cật là 1 Kim Thân Phật, theo phụ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy pháp môn Thiền tông, chớ không phải là 1 người phàm phu.
  2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4
  ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 25 sec
  Cái màn trong suốt ngăn cách thế giới vật lý và bể tánh Thanh Tịnh là gì

  Cái màn trong suốt ngăn cách thế giới vật lý và bể tánh Thanh Tịnh là gì

  43 Cái màn trong suốt ngăn cách thế giới vật lý và bể tánh Thanh Tịnh là gì
  Trò hỏi:
  Cái màn trong suốt ngăn cách thế giới vật lý và bể tánh Thanh Tịnh là gì ạ?
  Thầy trả lời:
  Câu hỏi này cô hỏi sai rồi. Bể tánh Thanh tịnh Phật giới, cách Trái Đất chúng ta đang sống 4 tỷ rưỡi cây số thì làm sao chúng ta thấy được. Hơn nữa, con mắt thấy của chúng ta là con mắt thịt, nhìn xa tối đa là 5km. Nếu nhờ viễn vọng kính điện từ, có phân giải cao nhất là 2,5 triệu cây số thì làm sao nhìn thấu về Phật giới được.

  2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4
  ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 44 sec
  Mặt trăng có thể là nơi sống mới của con người không

  Mặt trăng có thể là nơi sống mới của con người không

  42 Mặt trăng có thể là nơi sống mới của con người không
  Trò hỏi:
  Tương lai, mặt trăng có thể là nơi sống mới của con người không ạ?
  Thầy trả lời:
  Mặt trăng là 1 vệ tinh hỗ trợ sức hút cho Trái Đất, để Trái đất có nước lớn nước ròng, chứ đâu phải là hành tinh Nhân quả mà loài người và vạn vật có thể sống được.
  2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4
  ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 26 sec
  Khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu tới đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới, có tốt không

  Khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu tới đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới, có tốt không

  41 Khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu tới đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới, có tốt không
  Trò hỏi:
  Thưa, người tu Thiền tông khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu đến đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới, có tốt không ạ?
  Thầy trả lời:
  Người tu Thiền tông khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu đến đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới là điều rất tốt.
  2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4
  ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 26 sec

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Joel Osteen
Mediacorp
Ascension
Tim Keller
Joseph Prince
BibleProject Podcast

You Might Also Like

Minh Niệm
Web5ngay
Hieu Nguyen
Radio Người Giữ Kỉ Niệm
Voiz FM & Thư viện Sách nói First News
Sunhuyn