300 episodes

THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 2 Ratings

THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien

  Giác ngộ là giác cái gì, Giải thoát là đi về đâu, Công thức tu thành Phật ra sao

  Giác ngộ là giác cái gì, Giải thoát là đi về đâu, Công thức tu thành Phật ra sao

  17 Giác ngộ là giác cái gì, Giải thoát là đi về đâu, Công thức tu thành Phật ra saoTrò hỏi:
  Xin cho biết. Chùa nào cũng treo chữ Giác Ngộ. Vậy Giác Ngộ là gì?
  Thầy trả lời:
  Giác Ngộ là hiểu biết toàn diện khắp trong Càn Khôn Vũ Trụ này.
  Trò hỏi:
  Chùa nào cũng treo chữ Giải Thoát. Vậy Giải Thoát là đi về đâu?
  Thầy trả lời:
  Giải Thoát là giãy dụa để thoát ra ngoài sức hút vật chất và sức hút vật lý của điện từ Âm Dương ở Trái Đất và Tam Giới trở về Phật Giới sống để không còn bị Sanh Già Bệnh Chết nữa.
  Trò hỏi:
  Xin cho biết: Đạo Phật là dạy thành Phật. Vậy công thức tu ra sao?
  Thầy trả lời:
  Đạo Phật là dạy thành Phật. Công thức tu như sau:
  Có bản thân lo cho bản thân.Có gia đình lo cho gia đình.Có Tổ Quốc lo cho Tổ Quốc.Tuyệt đối không cầu xin, hay lạy lục ai ở Trái Đất này.Tìm cho được quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, học cho hiểu tất cả những gì mà quyển Giáo Lý này dạy.Nếu không tìm được thì vào trang mạng tìm 2 chữ Thiền Tông. Vào đây có thắc mắc gì thì cứ hỏi tự do. Ở đây người ta trả lời cho.Suốt đời chỉ cần tìm vài hạt Công Đức là được. Có điều kiện thì tìm nhiều hơn. Không thì đừng có tìm.Học cho thông Đường Trở Về Phật Giới.Không sử dụng 7 tánh Âm của con người của mình nhiều quá.Tuyệt đối phải ham muốn trở về Phật Giới. Đừng có nghe ai nói gì hết.Bất cứ nghe người nào nói mà ham nghe thì chắc chắn 100% không trở về Phật Giới được.Khi nào tánh mình muốn chạy theo gì đó thì nghe bài Kinh Sám Hối hay An Vị Phật Thiền Tông thì tánh của mình hết chạy theo cái tưởng của mình ngay.
  Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024
  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:
  ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
  ✅ Website: https://thientongmt.com
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 2 min
  Lợi dụng Tôn giáo để trục lợi là như thế nào

  Lợi dụng Tôn giáo để trục lợi là như thế nào

  16 Lợi dụng Tôn giáo để trục lợi là như thế nàoTrò hỏi:
  Xin cho biết. Hiện nay Bộ Nội Vụ có nói nhiều về lợi dụng Tôn Giáo để trục lợi thì bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Vậy lợi dụng Tôn Giáo để trục lợi là như thế nào?
  Thầy trả lời:
  Lợi dụng Tôn Giáo để trục lợi như sau:
  1. Chùa cất ra Tu thành gì thì phải treo bảng thật rõ ràng. Chùa cất ra không treo bảng thật rõ ràng là chùa cất ra để trục lợi đó.
  2. Chùa cất ra Tu để thành gì thì cũng phải treo bảng thật rõ ràng. Chùa cất ra tu không ghi Tu thành gì là chùa cất ra cũng để trục lợi.
  3. Chùa cất ra Tu để thành gì rồi làm việc chi cũng phải treo bảng thật rõ ràng. Chùa cất ra Tu thành gì rồi mà không biết làm việc chi là chùa cất ra cũng để trục lợi đó.
  4. Chùa cất ra Tu để thành gì thì cũng phải treo bảng thật rõ ràng. Chùa cất ra Tu không ghi Tu thành gì là chùa cất ra cũng để trục lợi đó. v.v…
  Thì bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 
  Vì vậy các chùa phải nghiêm chỉnh có ghi bảng như sau:
  Chùa tu theo pháp môn nào của Đạo Phật, thì phải treo bảng thật rõ ràng.Chùa tu theo pháp môn nào của Đạo Phật mà thành rồi làm việc chi, thì cũng phải treo bảng thật rõ ràng.Công thức của chùa tu theo pháp môn nào của Đạo Phật, thì cũng phải treo bảng thật rõ ràng.Pháp môn nào của chùa tu thì phải cho người thắc mắc hỏi tự do. Trả lời không được không chửi người hỏi. 
  Chùa mà không thực hiện các phần nói trên thì bị Bộ Nội Vụ phạt ít nhất là 5 triệu đó.
  Trò hỏi:
  Thông thường, bất cứ ngành nghề nào được Nhà Nước cho phép hoạt động thì phải tuân thủ như sau:
  Cơ sở là xí nghiệp được Nhà Nước cho phép hoạt động sản xuất ra hàng hóa gì? Khi sản xuất ra rồi, để làm việc chi? Phải thực tế và rõ ràng, nếu không thực tế và rõ ràng thì bị Nhà Nước phạt. Nếu bị phạt nhiều lần thì phải đóng cửa cơ sở.
  Các Đạo nói chung, còn Đạo Phật nói riêng cũng phải nằm trong khuôn khổ này như sau.
  Tất cả các cơ sở Đạo xin Nhà Nước hoạt động phải có 3 yếu tố:
  - Yếu tố 1: Đạo có danh là gì? Người đứng đầu Đạo phải có văn bản trình bày với Nhà Nước thật rõ ràng về danh Đạo của mình tổ chức tu, không mập mờ.
  - Yếu tố 2: Người tu theo Đạo đã thành rồi, làm việc chi cũng phải có văn bản trình bày với Nhà Nước thật rõ ràng và trung thực.
  - Yếu tố 3: Đạo thì phải có đầy đủ 12 phần như sau:
  Phải có quyển Giáo Lý của pháp môn tu.Phải có quyển Giáo Kinh của pháp môn tu.Phải cho người có thắc mắc hỏi tự do về pháp môn mình tu.Phải có giấy cam kết không tu sai pháp môn mình đăng ký tu.
  Trò hỏi:
  Vậy, xin cho tôi hỏi các Chùa thuộc Hội Đạo Phật quản lý có đầy đủ các phần nêu trên hay không?
  Thầy trả lời:
  Xin lỗi, phần này xin hỏi Hội Đạo Phật chứ làm sao chúng tôi biết được.
  Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam...

  • 3 min
  Giải thích ý nghĩa câu, Người chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu pháp Liên Hoa

  Giải thích ý nghĩa câu, Người chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu pháp Liên Hoa

  15 Giải thích ý nghĩa câu, Người chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu pháp Liên HoaTrò hỏi:
  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa: “Người chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa”. Xin giải thích ý nghĩa câu này?
  Thầy trả lời:
  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa: “Người chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa”. Xin giải thích ý nghĩa câu này như sau:
  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là quyển kinh dạy cho con người mở Tri và Kiến Phật của mỗi người. Nếu người nào khinh chê quyển kinh này thì bị nhân quả của Ban Thần thực thi cho xuống Hầm lửa lớn, không trở lại làm người được nữa. Còn người chửi Đức Phật, nghiệp nặng nhất là vào Địa ngục 18 tầng thôi, rồi cũng được trở lại làm người.
  Xin giải đáp thêm: 
  Thứ nhất, người chửi Đức Phật, tội nặng nhất là xuống Địa ngục tầng thứ 18, rồi cũng từ từ hết nghiệp, trở lại làm người.Người khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì người này bị xuống Hỏa ngục, tức nặng hơn Địa ngục tầng thứ 18.
  Trò hỏi:
  Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nhắc đến danh từ “Hầm lửa lớn”. Vậy, Hầm lửa lớn ở đâu, người vào Hầm lửa lớn sống vì tội gì? Xin giải thích!
  Thầy trả lời:
  Hầm lửa lớn mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là Hoả ngục đó, ở sát Hầm lửa của trái đất nên rất nóng.
  Xin giải đáp thêm:
  Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca mâu Ni có nhắc đến danh từ “Hầm lửa lớn”. Hầm lửa lớn ở sát bên Hầm lửa trái đất. Hầm lửa lớn này là nơi sống, đốt tất cả các nghiệp thiện và ác của con người, nếu người có hạt công đức thì hạt này cũng không còn tác dụng nữa. Do đó, người tu theo đạo Phật phải hiểu cơ bản này. Đừng vì tiền, đừng vì danh mà khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì không còn trở lại làm người được nữa.
  Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024
  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:
  ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
  ✅ Website: https://thientongmt.com
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 2 min
  Đức Thích Ca Mâu Ni tu theo công thức nào mà thành Phật, hiện Ngài đang làm nhiệm vụ gì

  Đức Thích Ca Mâu Ni tu theo công thức nào mà thành Phật, hiện Ngài đang làm nhiệm vụ gì

  14 Đức Thích Ca Mâu Ni tu theo công thức nào mà thành Phật, hiện Ngài đang làm nhiệm vụ gìTrò hỏi:
  Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: “Như Lai là Phật đã thành, còn các ông bà là Phật sẽ thành như Ta”. Tôi xin hỏi 2 ý như sau:
  - Ý 1: Đức Thích Ca Mâu Ni tu theo công thức nào mà thành Phật?
  - Ý 2: Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi thì Ngài đang làm gì và ở đâu?
  Thầy trả lời:
  Hai ý này, xin trả lời như sau:
  - Ý 1: Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật thì không có tu, mà nhờ Đức Phật Nhiên Đăng hỗ trợ để Phật nhãn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở ra, để thấy và biết khắp trong Càn khôn Vũ trụ này, để làm Giáo chủ của đạo Phật. 
  Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp đầu tiên, độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu là Đức Phật Thích Ca mâu Ni đã có 9 hạt công đức rồi. Khi trở về đến Bầu Hoàn Phật giới, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ăn 9 hạt công đức thành vị Phật 9 tuổi. Ở đây, Đức Phật Nhiên Đăng tặng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 71 hạt công đức nữa nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành vị Phật 80 tuổi. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được 80 tuổi, trở về Phật giới phải nhận nhiệm vụ vào các trái đất giúp người khác trở về Phật giới để có hạt công đức sử dụng hàng ngày để duy trì Kim thân Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 
  Tuy làm việc nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải thường xuyên vào tầng Bình Lưu của trái đất Nam Diêm Phù Đề này để theo dõi dòng Thiền tông. Khi pháp môn Thiền tông được cho công bố ra thì Ngài phải túc trực ở tầng Bình Lưu trái đất để rước các Phật gia có công đức trở về Phật giới. Còn con người bình thường muốn thành Phật thì phải qua công thức mà pháp môn Thiền tông đã dạy rất  rõ.
  - Ý 2: Đức Thích Ca Mâu thành Phật rồi, có 2 nhiệm vụ để làm như sau:
  1. Trở về tầng Bình Lưu trái đất để theo dõi đạo của Ngài lập ra.
  2. Khi xong, theo sự phân công của 3 cấp Phật ở Phật giới.
  Xin giải đáp thêm:
  Ý 1: Đức Thích Ca Mâu Ni không tu mà thành Phật là do vị Phật Nhiên Đăng trợ giúp để Tri và Kiến Phật siêu nhỏ của Ngài mở ra thấy và biết khắp trong Càn khôn Vũ trụ.Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi, hiện Ngài đang ở tầng Bình Lưu trái đất để chào đón các Phật gia có hạt công đức trở về Phật giới.
  Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024
  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:
  ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
  ✅ Website: https://thientongmt.com
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 2 min
  Ý nghĩa kinh Kim Cang, Ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh để cầu ta, người ấy hành đạo tà

  Ý nghĩa kinh Kim Cang, Ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh để cầu ta, người ấy hành đạo tà

  13 Ý nghĩa kinh Kim Cang, Ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh để cầu ta, người ấy hành đạo tàTrò hỏi:
  Trong kinh Kim Cang có câu: “Ai lấy sắc cầu Ta, lấy âm thanh để cầu Ta, người ấy hành đạo Tà”. Xin giải thích rõ ràng ý nghĩa câu này?
  Thầy trả lời:
  “Ai lấy sắc cầu Ta” tức nhìn Phật mà cầu xin Phật một điều gì.
  “Lấy âm thanh để cầu Ta” tức lấy chuông mõ ra tụng mà cầu Phật việc chi.
  “Người này hành đạo Tà” tức hành đạo của Ma.
  Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024
  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:
  ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
  ✅ Website: https://thientongmt.com
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 35 sec
  Mỗi pháp môn tu Đạo Phật tu để thành gì, làm nghề gì

  Mỗi pháp môn tu Đạo Phật tu để thành gì, làm nghề gì

  12 Mỗi pháp môn tu Đạo Phật tu để thành gì, làm nghề gìTrò hỏi:
  Xin cho biết đạo Phật có mấy pháp môn, mỗi pháp môn tu để thành gì?
  Thầy trả lời:
  Đạo Phật có 6 pháp môn. Mỗi pháp môn tu thành như sau:
  1. Pháp môn Tiểu thừa, tu thành Thánh A La Hán.
  2. Pháp môn Trung thừa, tu thành Giảng sư đạo Phật.
  3. Pháp môn Đại thừa, tu thành Kỹ sư đạo Phật.
  4. Pháp môn Niệm chú, tu thành Thần y đạo Phật.
  5. Pháp môn Niệm Phật, tu thành Tiên trên nước Trời Cực Lạc.
  6. Pháp môn Thiền Tông, tu thành Phật ở Phật giới.
  Trò hỏi:
  Mỗi pháp môn tu của đạo Phật thành rồi làm việc chi?
  Thầy trả lời:
  Mỗi pháp môn tu của đạo Phật thành rồi thì làm việc như sau: 
  1. Pháp môn Tiểu thừa, tu được thành Thánh A La Hán, làm vị hiển linh để người khác lạy mình, cúng tiền cho mình xài. 
  2. Pháp môn Trung thừa, tu được thành Giảng sư đạo Phật, hành nghề giảng sư kiếm tiền. 
  3. Pháp môn Đại thừa, tu được thành Kỹ sư đạo Phật, hành nghề kỹ sư để kiếm tiền. 
  4. Pháp môn Niệm chú, thành Thần y đạo Phật, hành nghề thầy thuốc kiếm tiền. 
  5. Pháp môn Niệm Phật, thành Tiên trên Trời Cực Lạc, vui chơi hưởng sung sướng tột cùng. 
  6. Pháp môn Thiền tông thành Phật, tái nhập trái đất giúp người khác trở về Phật giới, vị Phật này có công đức.
  Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024
  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:
  ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
  ✅ Website: https://thientongmt.com
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 2 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM
Timothy Keller Sermons Podcast by Gospel in Life
Tim Keller
Pastor Rick's Daily Hope
PastorRick.com
The Bible in a Year (with Fr. Mike Schmitz)
Ascension
X博士official
X博士official
Freedom in Christ
Freedom in Christ