41 min

#147 Janka Balážová: „Mylne si myslíme, že empatia je o prílišnej ohľaduplnosti.‪”‬ Fitshaker Podcast

    • Health & Fitness

Empatia je priama, jasná, nekompromisná a pritom veľmi úctivá a láskavá. Všetkých zúčastnených posilňuje a posúva. Podporuje ľudskosť a spája nás s druhými. Vďaka tomuto spojeniu tvoríme vždy viac. Z dvoch oddelených „svetov“ sa stane „svet“ jeden, a to silnejší a bohatší. Samozrejme, všetko závisí od našej vôle a motivácie túto schopnosť v sebe rozvíjať.  Rozhovor s Jankou Balážovou je o mylných predstavách, ktoré máme o empatii a tiež o tom, ako túto schopnosť v sebe rozvíjať skutočne a pravdivo. Janka sa viac ako 13 rokov venuje ľudskému potenciálu a posledné roky sa zameriava na tému empatie, ktorú vníma ako kľúčovú pri evolúcii biznisu. Pri svojej práci sa opiera o nástroje metodickej empatie, terapeutickej metódy rozvoja osobnosti – psychofonetiky (ktorej zakladateľom je Yehuda Tagar), koučingu a kombinuje ich tiež so skúsenosťami z oblasti behaviorálneho pohovorovania a talent managementu. Pôsobí ako ambasádorka empatie na pracovisku a transformačná sprievodkyňa lídrov.

Empatia je priama, jasná, nekompromisná a pritom veľmi úctivá a láskavá. Všetkých zúčastnených posilňuje a posúva. Podporuje ľudskosť a spája nás s druhými. Vďaka tomuto spojeniu tvoríme vždy viac. Z dvoch oddelených „svetov“ sa stane „svet“ jeden, a to silnejší a bohatší. Samozrejme, všetko závisí od našej vôle a motivácie túto schopnosť v sebe rozvíjať.  Rozhovor s Jankou Balážovou je o mylných predstavách, ktoré máme o empatii a tiež o tom, ako túto schopnosť v sebe rozvíjať skutočne a pravdivo. Janka sa viac ako 13 rokov venuje ľudskému potenciálu a posledné roky sa zameriava na tému empatie, ktorú vníma ako kľúčovú pri evolúcii biznisu. Pri svojej práci sa opiera o nástroje metodickej empatie, terapeutickej metódy rozvoja osobnosti – psychofonetiky (ktorej zakladateľom je Yehuda Tagar), koučingu a kombinuje ich tiež so skúsenosťami z oblasti behaviorálneho pohovorovania a talent managementu. Pôsobí ako ambasádorka empatie na pracovisku a transformačná sprievodkyňa lídrov.

41 min

Top Podcasts In Health & Fitness

URGENŤÁCI
URGENŤÁCI
Break the Rules podcast s Nikou Vujisić
Nika Vujisić
MUDr.Ovačka PODCAST Borisa Bajera
MUDr. Boris Bajer, PhD.
Nevyhorení
Forbes Slovensko
Sexuálna výchova
sexualnavychova
Skupinová Terapia
ZAPO