2 episodes

Diskusný formát ROZHOVORY je primárne zameraný na ranú tvorbu, ale i život etablovaných profesionálnych výtvarníkov a teoretikov. Audiozáznam je určený predovšetkým pred študentov a pedagógov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Autorka a organizátorka diskusii je Natália Šimonová, študentka voľného výtvarného umenia na Katedre maľby.

Diskusný formát Rozhovory Diskusný formát Rozhovory

  • Visual Arts

Diskusný formát ROZHOVORY je primárne zameraný na ranú tvorbu, ale i život etablovaných profesionálnych výtvarníkov a teoretikov. Audiozáznam je určený predovšetkým pred študentov a pedagógov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Autorka a organizátorka diskusii je Natália Šimonová, študentka voľného výtvarného umenia na Katedre maľby.

  Rozhovory - PODCAST: Miroslav Beňák

  Rozhovory - PODCAST: Miroslav Beňák

  Miroslav Beňák *1987

  Štúdium:

  V roku 2014 absolvoval štúdium na Fakulte architektúry STU.
  V rokoch 2015 až 2019 som pôsobil na Ústave manažmentu STU ako doktorand.

  Portfólio architekta Miroslava Beňáka je mimoriadne rozmanité.

  Okrem jeho architektonickej tvorbe sa venuje osvetovej činnosti v oblasti architektúry a priemyselného dedičstva, hlavne na území rodného mesta Trnavy, či už v rámci série prednášok v Malom Berlíne zameraných na Trnavský industriál, alebo prehliadok mestom.

  Koncom roka 2014 spolu s kamarátmi založil OZ Čierne diery, ktoré sa venuje popularizácii priemyselného dedičstva.

  Miroslav Beňák sa vynímajúc vyššie spomenutých venuje aj fotografii, primárne speleofotografii, ale okrajovo aj výtvarnému umeniu či dizajnu.
  Podcast bude doplnený albumom fotografii, ktorý bude súčasťou audio záznamu a bude sa nachádzať na stránke Diskusný formát Rozhovory.

  Diskusný formát ROZHOVORY je primárne zameraný na ranú tvorbu, ale i život etablovaných výtvarníkov, teoretikov a iných zaujímavých ľudí.
  Hosť: Miroslav Beňák
  Uvádza: Natália Šimonová

  • 1 hr 43 min
  Rozhovory - PODCAST: Adam Šakový

  Rozhovory - PODCAST: Adam Šakový

  Adam Šakový *1987

  Štúdium:
  2007–2013 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, študijný program maľba a iné médiá v ateliéri Doc. K. Kosziby, ArtD.

  Záber  Adama Šakového na poli vizuálneho umenia je veľkorysý. Venuje sa  predovšetkým maľbe, ktorú už od svojich začiatkov úzko konfrontuje s  médiom fotografie. Pri Šakového dielach môže mať divák často pochybnosti  či sa jedná o namaľovaný obraz alebo fotografický záznam o čom sa  budete môcť presvedčiť v doloženom albume fotografii, ktorý bude  súčasťou audio záznamu.

  Diskusný  formát ROZHOVORY je primárne zameraný na ranú tvorbu, ale i život  etablovaných profesionálnych výtvarníkov a teoretikov.

  Uvádza: Natália Šimonová

  • 1 hr 24 min

Top Podcasts In Visual Arts