33 episodes

Vitajte na našom podcaste, kde si môžete vypočuť pravidelné nedeľné kázne. Nech je pre Vás tento čas inšpiratívny. Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku: http://www.ecavza.sk

ECAV Žilina ECAV Žilina

  • Christianity
  • 5.0, 4 Ratings

Vitajte na našom podcaste, kde si môžete vypočuť pravidelné nedeľné kázne. Nech je pre Vás tento čas inšpiratívny. Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku: http://www.ecavza.sk

  Praktické výzvy kresťanskej výzvy (II. časť)

  Praktické výzvy kresťanskej výzvy (II. časť)

  Ranná kázeň: Praktické výzvy kresťanskej výzvy (II. časť)
  “Poslal som ti ho naspäť, je mi drahý ako moje srdce. Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi namiesto teba slúžil, keď som v putách pre evanjelium. Ale nechcel som urobiť nič bez tvojho súhlasu, aby tvoja dobrota nebola vynútená, ale dobrovoľná. Veď azda preto na chvíľu odišiel, aby si ho prijal navždy, už nie ako otroka, ale viac ako otroka, ako milovaného brata, milého najmä mne, no tým viac tebe — aj podľa tela, aj v Pánovi. Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako mňa samého. Ak ťa však v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžný, pripíš to na môj účet. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou; ja to zaplatím. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžný aj samého seba. Áno, brat, kiežby som mal z teba úžitok v Pánovi. Poteš moje srdce v Kristovi! Písal som ti v dôvere v tvoju poslušnosť; veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. Súčasne však prosím: Priprav mi pohostinné prístrešie. Lebo dúfam, že pre vaše modlitby vám budem vrátený ako dar. Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi, aj moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.” – Filemonovi 1, 12-25
  Káaže: Marián Kaňuch
  Príspevok Praktické výzvy kresťanskej výzvy (II. časť) zobrazený najskôr Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.

  • 25 min
  Praktické výzvy kresťanskej výzvy (I. časť)

  Praktické výzvy kresťanskej výzvy (I. časť)

  Ranná kázeň: Praktické výzvy kresťanskej výzvy (I. časť)
  „Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteos milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, sestre Apfii aj Archipovi, nášmu spolubojovníkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek sa rozpomínam na teba v modlitbách, lebo počúvam o tvojej láske a vernosti, ktorú máš k Pánovi Ježišovi a ku všetkým svätým, (a prosím), aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi. Brat môj, veľmi som sa totiž zaradoval a potešil z tvojej lásky, ktorou osviežuješ srdcia svätých. Preto, hoci v Kristovi by som ti smelo mohol rozkázať, čo sa ti patrí, pre lásku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Krista Ježiša, prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima. Bol ti síce kedysi neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne.“ – Filemonovi 1, 1-11
  Káže: Marián Kaňuch
  Príspevok Praktické výzvy kresťanskej výzvy (I. časť) zobrazený najskôr Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.

  • 26 min
  Oživujúce spomínanie

  Oživujúce spomínanie

  Ranná kázeň: 5M 1, 1-3
  “Toto sú slová, ktoré hovoril Mojžiš celému Izraelu za Jordánom na púšti, v Arábe naproti Súfu, medzi Páránom a Tófelom, Lábánom, Chacérótom a Dí-Záhábom. Od Chórebu cez Séírske pohorie až po Kádeš-Barnéu je jedenásť dní cesty. V štyridsiatom roku, v prvý deň jedenásteho mesiaca povedal Mojžiš Izraelcom všetko, čo mu pre nich prikázal Hospodin,”
  Káže: Marián Kaňuch
  Príspevok Oživujúce spomínanie zobrazený najskôr Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.

  • 26 min
  Odpúšťajúci Boh

  Odpúšťajúci Boh

  Ranná kázeň: Ž 103, 3-5
  “On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol.“
  Káže: Olinka Kaňuchová
  Príspevok Odpúšťajúci Boh zobrazený najskôr Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.

  • 18 min
  Nájdenie strateného

  Nájdenie strateného

  Večerná kázeň: 2J 4
  “Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo chodia
  v pravde, ako sme prijali prikázanie od Otca.“
  Káže: Olinka Kaňuchová
  Príspevok Nájdenie strateného zobrazený najskôr Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.

  • 18 min
  Predvídať a konať!

  Predvídať a konať!

  Ranná kázeň: 1Kron 12, 33
  “Z Jissáchárovcov, ktorí predvídali vývoj udalostí, takže vedeli, čo
  má Izrael robiť: dvesto predákov a všetci súkmeňovci pod ich velením.“
  Káže: Marián Kaňuch
  Príspevok Predvídať a konať! zobrazený najskôr Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.

  • 21 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

jsi_SVK ,

Skvelé!

Povzbudivé kázne a požehnaný obsah

Flpmko ,

Super!

Skvelé kázne a povzbudenia

Top Podcasts In Christianity