500 episodes

Podcast by Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.

Liturgické čítania na každý de‪ň‬ Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 14 Ratings

Podcast by Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.

  1.6.2023 Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)

  1.6.2023 Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)
  Gn 22, 9-18
  Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17
  R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
  Mt 26, 36-42

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 4 min
  31.5.2023 Streda 8. týždňa v Cezročnom období

  31.5.2023 Streda 8. týždňa v Cezročnom období

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Streda 8. týždňa v Cezročnom období
  Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19
  Ž 79, 8. 9. 11. 13
  R.: Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.
  Mk 10, 32-45

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 4 min
  30.5.2023 Utorok 8. týždňa v Cezročnom období

  30.5.2023 Utorok 8. týždňa v Cezročnom období

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Utorok 8. týždňa v Cezročnom období
  Sir 35, 1-15
  Ž 50, 5-6. 7-8. 14+23
  R.: Obetuj Bohu obetu chvály.
  Mk 10, 28-31

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 3 min
  29.5.2023 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)

  29.5.2023 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)
  Gn 3, 9-15. 20
  Ž 87, 1-2. 3+5. 6-7
  R.: Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.
  Jn 19, 25-34

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 4 min
  28.5.2023 Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť)

  28.5.2023 Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť)

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť)
  Sk 2, 1-11
  Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34
  R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
  1 Kor 12, 3b-7. 12-13
  Jn 20, 19-23

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 5 min
  27.5.2023 Sobota po 7. veľkonočnej nedeli

  27.5.2023 Sobota po 7. veľkonočnej nedeli

  Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

  Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
  Sk 28, 16-20. 30-31
  Ž 11, 4. 5+7
  R.: Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár.
  Jn 21, 20-25

  Tento podcast vám prinášajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha.

  Email: podcast@kolegium.org

  • 3 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
14 Ratings

14 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Páter Peter
Bethel Redding
RV
Otakara Aghara
Restoration Archives
Psycheology Spiritual Healing and Guidance

You Might Also Like

Denník Postoj
Forbes Slovensko
Jozef Haľko
Miron Kerul Kmec
SME.sk
.týždeň