11 episodes

Podcast by Simona Belovičová

Potulky psychológio‪u‬ Simona Belovičová

  • Education

Podcast by Simona Belovičová

  Hlúposť

  Hlúposť

  V 11. Potulke sa dozviete, čo je to Dunning-Krugerov efekt, aké sú základné argumentačné chyby a prečo prezidenti USA konali nerozumne. Ako konať múdro podľa teórie hry (Nash equilibrium)? Ako môže skupinové myslenie viesť k tragickým dôsledkom? Aké sú presvedčenia, ktoré múdrych ohlupujú?

  • 16 min
  Hudobná psychológia | ROZHOVOR

  Hudobná psychológia | ROZHOVOR

  V 10. potulke nám psychológ Peter Kusý vysvetlí na čo sa zameriava hudobná psychológia, či ovplyvňuje naša nálada výber hudby akú si pustíme a čo je to pieseň samovrahov. Čo je to Beethovenov efekt? Odkedy je vhodné, aby dieťa navštevovalo hudobný krúžok? Aké schopnosti rozvíja hra na hudobný nástroj?

  • 30 min
  Vyhorenie

  Vyhorenie

  V 9. potulke vám poviem, aké príčiny má vyhorenie, aké fázy má proces vyhorenia a k akým následkom môže vyhorenie viesť. Akými príznakmi sa prejavuje vyhorenie? Aké sú rizikové faktory vyhorenia? Čo znamená Paretovo pravidlo 80/20?

  • 16 min
  Kreativita

  Kreativita

  V 8. potulke sa dozviete, ako sa pristupuje ku kreativite z psychologického hľadiska, aké fázy má kreatívny proces a aké sú čiastkové oblasti kreativity. Aké vlastnosti majú kreatívni ľudia? Prečo je dobré rozvíjať našu kreativitu? Aká je to malá a veľká kreativita?

  • 12 min
  Depresia

  Depresia

  V 7. potulke Vám poviem, ako sa líši depriesia od smútku, aká je prevencia depresie (aj navodením pozitívnych emócií a flow) a ako zvládnuť už rozvinutú depresiu. Aký je výskyt a aké sú prejavy depresie? Ako racionálnou sebaanalýzou zmeniť myslenie z iracionálneho na racionálne? Ako čeliť depresii vlastnou aktivitou?

  • 14 min
  Sebavýchova a rozvoj EQ

  Sebavýchova a rozvoj EQ

  V 6. potulke sa dozviete, prečo je dôležitá sebavýchova dospelých, aká je to kultivovaná osobnosť a aké vlastnosti majú emočne inteligentní ľudia. Je EQ dôležitejšia pre život než IQ? Aký je rozvoj sebapoznania a sebaovládania v rozprávke Kráska a zviera? Ako môžeme u seba rozvíjať sebamotiváciu, empatiu a sociálne zručnosti?

  • 13 min

Top Podcasts In Education