47 episodes

Podcast by Simona Belovičová

Potulky psychológiou Simona Belovičová

  • Education
  • 4.2 • 13 Ratings

Podcast by Simona Belovičová

  Sociálna opora

  Sociálna opora

  V 47. potulke sa opieram o zistenia, ako funguje sociálna opora v každodennom živote. Aký je vzťah intimity a vyjadrenia opory medzi ľuďmi a aké sú druhy sociálnej opory? Prečo závisí poskytnutie sociálnej opory od toho, ako je k nám človek blízko? Aký je vhodný počet blízkych a vzdialených vzťahov podľa môjho koncentrického modelu sociálnej opory? Ako sa opieram o teóriu funkčnej vzdialenosti a introverzie/extraverzie?

  • 11 min
  Dobročinnosť

  Dobročinnosť

  V 46. potulke sa pozrieme na to, prečo je dobrá dobročinnosť, ako pôsobí na rozvoj našej sebadôvery a aké pozitívne emócie vznikajú, keď robíme dobré skutky. Prečo je dobročinnosť efektívna ako prevencia depresie? Ako súvisí konanie dobrých skutkov s rozvojom kreativity? Aké sú možnosti ako pomáhať iným, napr. upratať si s využitím Paretovho pravidla?

  • 12 min
  Morálny vývin

  Morálny vývin

  V 45. potulke sa dozviete, ako súvisí empatia, manipulácia a morálny vývin, aké fázy má Piagetova teória morálneho vývinu a prečo je prehnaná svedomitosť problémom. Aké úrovne a štádiá má Kohlbergova teória morálneho vývinu? V čom sa líši predkonvenčná, konvenčná a postkonvenčná úroveň morálky? Aké odporúčania ponúkam na rozvoj morálneho vývinu?

  • 14 min
  Manipulácia

  Manipulácia

  V 44. potulke zistíme, či sú manipulátori empatickí, aké sú znaky manipulatívneho správania a aké sú odporúčania pri manipulácii. Ako povedať manipulátorovi “nie” podľa môjho 3-krokového postupu psychologickej obrany? Ako ho aplikovať v pracovnom a osobnom živote? Aké sú typy manipulátorov a faktory manipulácie?

  • 17 min
  Empatia

  Empatia

  V 43. potulke pochopíte, v čom sa líši empatia a identifikácia, čo zahŕňa správna empatia okrem pochopenia emócie druhého a prečo sa oplatí rozvíjať svoju empatiu. Ako sa empatiou zaoberajú slávne teórie Rogersa a Gardnera? Ako rozvíjať empatiu formou predstáv a reflexie v ranom detstve? Ako podporiť empatiu v neskoršom detstve? Aké sú konkrétne odporúčania pre rozvoj empatie v dospelosti? Čo je to podľa mňa neverbálna empatia a aké sú druhy empatie?

  • 17 min
  Emócie

  Emócie

  V 42. potulke sa dozviete, ako spolu súvisia emócie a empatia, ako správne pomenovať svoju emóciu a prečo čítanie beletrie rozvíja spoznávanie vlastnej emócie. Aké druhy a teórie emócií existujú? Ako rozvíjať autentickosť prežívania reflexiou a hľadaním emócie na prísmenká abecedy? Aká je hlavná funkcia emócií a čo má po nich nasledovať?

  • 20 min

Customer Reviews

4.2 out of 5
13 Ratings

13 Ratings

nikolinka5556 ,

Oddychové a poučné

Výborne spracované témy, poučné. Dokonale som si pri potulkách oddýchla 🙂

marcel-nk ,

Prijemne

Relaxing a poucne....

Balonova Hlava ,

Ah… :(

Pri počúvaní mám pocit akoby sa pani psychologička prihovárala deťom v materskej škôlke, alebo mentálne retardovaným. Dúfam, že týmto tónom nevedie odborné terapie, lebo keby sa so mnou niekto takto bavil na psychoterapii, v momente vstávam a odchádzam.

Top Podcasts In Education

Hashtag.sk
Denis a Patrik Kováč
Ladislav Kužela
vedatorskypodcast
Zmaturuj za minútu
dejepisinak

You Might Also Like

Denis a Patrik Kováč
Forbes Slovensko
ZAPO
SME.sk
ZAPO
ZAPO