15 min

Poučený pacient je pánom svojho osudu a lekár za zhoršenie zdravia nezodpoved‪á‬ Buď právny profík

    • Self Help

Čo v prípade, ak pacient alebo niekto blízky z rodiny pomoc pri zlom zdravotnom stave odmieta? Zbavuje to človeka zodpovednosti?
Neposkytnutie pomoci je totiž trestným činom. V Českej republike istý syn, ktorý je lekár nezabezpečil svojej matke, s ktorou býval v spoločnej domácnosti, zdravotnú starostlivosť, aj keď privolaný lekár nariadil hospitalizáciu v nemocnici. Matka však pomoc odmietala. Jeden súd muža podmienečne odsúdil z dôvodu, že došlo k porušeniu zákona.
Ústatný súd však rozhodol ináč. Človek má podľa neho právo zdravotnú starostlivosť odmietnuť. V dnešnom podcaste sa o tomto prípade budeme rozprávať s advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Čo v prípade, ak pacient alebo niekto blízky z rodiny pomoc pri zlom zdravotnom stave odmieta? Zbavuje to človeka zodpovednosti?
Neposkytnutie pomoci je totiž trestným činom. V Českej republike istý syn, ktorý je lekár nezabezpečil svojej matke, s ktorou býval v spoločnej domácnosti, zdravotnú starostlivosť, aj keď privolaný lekár nariadil hospitalizáciu v nemocnici. Matka však pomoc odmietala. Jeden súd muža podmienečne odsúdil z dôvodu, že došlo k porušeniu zákona.
Ústatný súd však rozhodol ináč. Človek má podľa neho právo zdravotnú starostlivosť odmietnuť. V dnešnom podcaste sa o tomto prípade budeme rozprávať s advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

15 min