1 hr 16 min

ถามอีกกับอิก TE 376 | เกิดอะไร ทำไมสหรัฐฯคว่ำบาตร จีน - เมียนมา - เกาหลีเหนือ‪?‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุยอะไรกันบ้าง?

- เป็นเรื่องของความขัดแย้งกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- จีนกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- มีการสงสัยว่าจีนมีการพัฒนาระบบ AI
- จีนจะตอบโต้อย่างไรได้บ้าง
- สิ่งที่อเมริกาทำเพื่อชะลอการขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของจีน?
- ถ้าจีนขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจ แล้วเราจะได้หรือเสียประโยชน์?
- จีนหวังอะไรจากการเข้าไปลงทุนในแอฟริกา?
- ไทยจะตกรถรอบใหญ่?
- ไทยควรทำอย่างไร ถึงจะได้ประโยชน์จากความขัดแย้งนี้?

ถามอีก กับ รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุยอะไรกันบ้าง?

- เป็นเรื่องของความขัดแย้งกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- จีนกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- มีการสงสัยว่าจีนมีการพัฒนาระบบ AI
- จีนจะตอบโต้อย่างไรได้บ้าง
- สิ่งที่อเมริกาทำเพื่อชะลอการขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของจีน?
- ถ้าจีนขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจ แล้วเราจะได้หรือเสียประโยชน์?
- จีนหวังอะไรจากการเข้าไปลงทุนในแอฟริกา?
- ไทยจะตกรถรอบใหญ่?
- ไทยควรทำอย่างไร ถึงจะได้ประโยชน์จากความขัดแย้งนี้?

1 hr 16 min