55 min

ถามอีกกับอิก TE 448 | จีนมองวิกฤตยูเครน - รัสเซียยังไง หมากต่อไปจีนลุยไต้หวัน‪?‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ ดร. อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

คุยอะไรกันบ้าง?

- จีนมองวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนยังไง? 

- เกี่ยวข้องกับไต้หวันอย่างไร? 

- เมื่อรัสเซียขายก๊าซให้ยุโรปไม่ได้ ก็หันมาหาจีน 

- จีนจะกลายเป็นพระเอกตอนจบ?

- ขั้วอำนาจของโลกอาจเปลี่ยนไป ? 

- บทบาทสกุลเงินหยวน

- ทั่วโลกเริ่มตาสว่าง

- การกลับมาของสงครามเย็น 

- รัสเซีย-ยูเครน จะแก้เกมมุมไหน? 

-ไต้หวันจะหลอมรวมกับจีนโดยไม่มีความขัดแย้ง?

ถามอีก กับ ดร. อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

คุยอะไรกันบ้าง?

- จีนมองวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนยังไง? 

- เกี่ยวข้องกับไต้หวันอย่างไร? 

- เมื่อรัสเซียขายก๊าซให้ยุโรปไม่ได้ ก็หันมาหาจีน 

- จีนจะกลายเป็นพระเอกตอนจบ?

- ขั้วอำนาจของโลกอาจเปลี่ยนไป ? 

- บทบาทสกุลเงินหยวน

- ทั่วโลกเริ่มตาสว่าง

- การกลับมาของสงครามเย็น 

- รัสเซีย-ยูเครน จะแก้เกมมุมไหน? 

-ไต้หวันจะหลอมรวมกับจีนโดยไม่มีความขัดแย้ง?

55 min