163 episodes

แบ่งปันธรรมะและข้อคิดดีๆจากพระไตรปิฎก ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ​วัน ฟังง่ายฟังสบาย ขอให้ทุกท่านมีความสุข​กับ​การ​ฟังนะคะ

ปันธรรมะ PODCAST PINRAT​

  • Spirituality
  • 5.0, 4 Ratings

แบ่งปันธรรมะและข้อคิดดีๆจากพระไตรปิฎก ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ​วัน ฟังง่ายฟังสบาย ขอให้ทุกท่านมีความสุข​กับ​การ​ฟังนะคะ

  พญานาคลำน้ำโขง (อรรถ​กโถ ตอนที่ 7)

  พญานาคลำน้ำโขง (อรรถ​กโถ ตอนที่ 7)

  สังคมพญานาค

  • 5 min
  พญานาคใต้ลำน้ำโขง(อ​รร​ถก​โถ ตอนที่ 6)

  พญานาคใต้ลำน้ำโขง(อ​รร​ถก​โถ ตอนที่ 6)

  พญานาคเจ้าชู้

  • 5 min
  พญานาคใต้ลำน้ำโขง (อรรถกโถ ตอนที่ 5)

  พญานาคใต้ลำน้ำโขง (อรรถกโถ ตอนที่ 5)

  เมืองเจ้าแม่สองนาง.. พญานาคเจ้าชู้...

  • 4 min
  พญานาคใต้ลำน้ำโขง (อรรถกโถ ตอนที่ 4)

  พญานาคใต้ลำน้ำโขง (อรรถกโถ ตอนที่ 4)

  ตำนานบั้งไฟพญานาค ที่โพนพิสัย จ.หนองคาย

  • 4 min
  พญานาคใต้ลำน้ำโขง (อรรถกถโถ ตอนที่3)​

  พญานาคใต้ลำน้ำโขง (อรรถกถโถ ตอนที่3)​

  ความลับของบั้งไฟพญานาคใต้ลำน้ำโขง

  • 4 min
  พญานาคใต้ลำน้ำโขง (อรรถกโถ ตอนที่ 2)​

  พญานาคใต้ลำน้ำโขง (อรรถกโถ ตอนที่ 2)​

  ความลับเรื่องพญานาคที่พ่นบั้งไฟที่แม่น้ำโขง จ.หนองคาย

  • 5 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Spirituality

Listeners Also Subscribed To