100 episodes

นำเสนอวรรณกรรมอมตะของจีน ฉบับหนังสือ “สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms” ที่เรียบเรียงโดย อ.สาละ บุญคง และอ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์

สามก๊‪ก‬ CMG THAI Podcast ซีเอ็มจี ไท

  • Society & Culture
  • 4.8 • 22 Ratings

นำเสนอวรรณกรรมอมตะของจีน ฉบับหนังสือ “สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms” ที่เรียบเรียงโดย อ.สาละ บุญคง และอ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์

  • video
  สามก๊ก I EP.98 I ก้าวแรกแห่งความล่มสลาย

  สามก๊ก I EP.98 I ก้าวแรกแห่งความล่มสลาย

  ฝ่ายพระเจ้าเล่าเสี้ยน ณ เมืองเสฉวน ก็เชื่อฟังแต่ถ้อยคำของฮุยโฮซึ่งเป็นขันทีผู้ใหญ่ เสพสุราทุกวันมิได้ขาด หลงด้วยนางสนมกรมใน มิได้นำพาที่จะออกว่าราชการบ้านเมือง บรรดาขุนนางที่มีสติปัญญาเคยทำราชการมาด้วยแต่ก่อนนั้นก็ชวนกันเสียใจ ต่างคนต่างเอาตัวออกหาก และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP.98 I ก้าวแรกแห่งความล่มสลาย ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์  ติดตามรับฟังเนื้อหาเรื่อง "สามก๊ก" ทั้งหมดได้ที่ Facebook fanpage : CMG THAI Podcast

  • 5 min
  • video
  สามก๊ก I EP.97 I เกียงอุยต้อนอุบายเตงงาย

  สามก๊ก I EP.97 I เกียงอุยต้อนอุบายเตงงาย

  กล่าวถึงวุยก๊ก เมื่อสุมาเจียวเห็นว่า พระเจ้าโจมอจะทำร้ายเพื่อสลายขั้วของตน สุมาเจียวจึงสั่งให้คนไปสังหารพระเจ้าโจมอ และเชิญให้โจฮวนผู้เป็นหลานโจโฉขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าโจฮวน แล้วพระเจ้าโจฮวนก็ตั้งสุมาเจียวเป็นมหาอุปราช ฝ่ายทหารกองสอดแนมของเมืองเสฉวนครั้นแจ้งข่าวดังกล่าว ก็เอาเนื้อความเข้าไปแจ้งแก่เกียงอุยทุกประการ แล้วเกียงอุยจะคิดทำประการใดต่อไป ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP.97 I  เกียงอุยต้อนอุบายเตงงาย ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์  ติดตามรับฟังเนื้อหาเรื่อง "สามก๊ก" ทั้งหมดได้ที่ Facebook fanpage : CMG THAI Podcast

  • 5 min
  • video
  สามก๊ก I EP.96 I เตงงายทำอุบายให้เกียงอุยถอยทัพ

  สามก๊ก I EP.96 I เตงงายทำอุบายให้เกียงอุยถอยทัพ

  ฝ่ายเกียงอุยหลังจากที่ขับทหารให้เข้าล้อมเมืองเตียงเสียไว้โดยรอบ แล้วให้เอาฟืนกองแต่เชิงกำแพงเมืองถึงใบเสมา เอาเพลิงจุดให้ไอเพลิงร้อนตลบเข้าไปในเมือง ทหารแลราษฎรชาวเมืองก็ตกใจ เข้าอุ้มลูกร้องไห้อื้ออึงไปทั้งเมือง พอเตงงายยกทัพมาถึง เกียงอุยก็พาทหารออกต้านไว้ แต่เกียงอุยจะสามารถต้านทัพได้หรือไม่ และเตงงายจะใช้กลอุบายใดต่อไป ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP.96 I เตงงายทำอุบายให้เกียงอุยถอยทัพ ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์ติดตามรับฟังเนื้อหาเรื่อง "สามก๊ก" ทั้งหมดได้ที่ Facebook fanpage : CMG THAI Podcast

  • 8 min
  • video
  สามก๊ก I EP.95 I สุมาเจียวล้มราชบัลลังก์

  สามก๊ก I EP.95 I สุมาเจียวล้มราชบัลลังก์

  ฝ่ายสุมาเจียวได้ว่าราชการเมืองวุยก๊กทั้งแผ่นดิน การทั้งปวงสิทธิ์ขาดอยู่แต่ผู้เดียว มิได้ทูลพระเจ้าโจมอเลย จะเข้าออกในพระราชวังก็ให้ทหารสามพันถือศัสตราวุธแห่หน้าหลังสำหรับรักษาตัว ครั้นเห็นไม่มีผู้เสมอถึงสองแล้ว ก็มัวเมาด้วยยศถาศักดิ์ ใจคิดเอื้อมขึ้นไปจะเอาราชสมบัติ แต่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นดั่งความคิดของสุมาเจียวหรือไม่ ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP. 95 I สุมาเจียวล้มราชบัลลังก์ ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์  ติดตามรับฟังเนื้อหาเรื่อง "สามก๊ก" ทั้งหมดได้ที่ Facebook fanpage : CMG THAI Podcast

  • 5 min
  • video
  สามก๊ก I EP.94 I สุมาสูตาย

  สามก๊ก I EP.94 I สุมาสูตาย

  ฝ่ายพระเจ้าโจฮองครองราชสมบัติอยู่ในวุยก๊ก ครั้นเห็นว่าสุมาสูทำการกระด้างกระเดื่องเป็นทีว่าจะล้มล้างราชบัลลังก์ พระเจ้าโจฮองจึงปรึกษากับขุนนางผู้ใหญ่ เพื่อจะทำการกำจัดสุมาสูผู้เป็นศัตรูราชสมบัติเสีย วันนี้มาติดตามกันต่อว่าชะตากรรมของสุมาสูจะจบลงเช่นไร ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP.94 I สุมาสูตาย ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์  ติดตามรับฟังเนื้อหาเรื่อง "สามก๊ก" ทั้งหมดได้ที่ Facebook fanpage : CMG THAI Podcast

  • 7 min
  • video
  สามก๊ก I EP.100 I จากสามรวมเป็นหนึ่ง

  สามก๊ก I EP.100 I จากสามรวมเป็นหนึ่ง

  แลขณะเมื่อจงโฮยและเกียงอุยตายแล้วนั้น ชาวเมืองเสฉวนทั้งปวงหาผู้ใดจะบังคับมิได้ ก็เกิดจลาจลขึ้น เตียวเอ๊กนายทหารใหญ่กับบุตรกวนอูผู้หนึ่งก็ถึงแก่ความตายด้วย ครั้นอยู่มาประมาณสองวัน พอกาอุ้นยกกองทัพมาถึง ก็ปราบปรามอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงให้สงบเป็นปรกติ แล้วก็ตั้งให้อุยก๋วนเป็นใหญ่รักษาเมืองเสฉวนอยู่ จึงเอาตัวพระเจ้าเล่าเสี้ยน ฮวนเกี๋ยน เตียวเจียว เจียวจิ๋ว และขับเจ้ง ไปเมืองวุยก๊ก และเรื่องราวทั้งหมดใน EP สุดท้ายนี้จะจบลงเช่นไร ติดตามได้ใน สามก๊ก I EP. 100 I จากสามรวมเป็นหนึ่ง ดำเนินการผลิตโดย China Media Group (CMG) เนื้อหาจากหนังสือ สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เรียบเรียงโดย สาละ บุญคง อ่านลงเสียงโดย ดร.พันธกานต์ ทานนท์  ติดตามรับฟังเนื้อหาเรื่อง "สามก๊ก" ทั้งหมดได้ที่ Facebook fanpage : CMG THAI Podcast

  • 7 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
22 Ratings

22 Ratings

วสสาสสนพาพนพนก ,

ขอบคุณครับ

ขอบคุณ

Mm ss ,

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ ฟังเพลินครับ

Top Podcasts In Society & Culture

People You May Know
FAROSE podcast
พี่อ้อยพี่ฉอด พอดแคสต์
CHANGE2561
Open Relationship
THE STANDARD
Shortcut ปรัชญา
Shortcut ปรัชญา
Salmon Podcast
Salmon Podcast
High Brow
High Brow

You Might Also Like

เล่ารอบโลก
Thai PBS Podcast
Kaihuaror Studio Podcast
Kaihuaror Studio Podcast
8 Minute History
THE STANDARD
Myth Universe
Salmon Podcast
The Library
THE LIBRARY
The Secret Sauce
THE STANDARD