20 min

หูแว่ว หลงผิด เจาะลึกเคสจิตเภท feat. นพ. ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต | โรคภัยใคร่รู้ EP52 โรคภัยใคร่รู้

    • Science

เรามักมีภาพจำจากละครไทย ว่าคนเป็นโรคจิต หรือที่เรียกด้วยศัพท์ทางการแพทย์ว่าอาการจิตเภท จะมีอาการที่ดูสับสน หรือได้ยินเสียงในหัว ได้ยินเสียงเรียกจากคนที่ไม่มีอยู่จริง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ และเราเรียกว่าอาการหูแว่ว หรือหลงผิด
คุณหมอศักดิ์ - นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต กลับมาอีกครั้ง ครั้งนี้มาเจาะลึกลงในอาการทางจิตที่ก่อให้เกิดอาการหูแว่ว และเคสต่างๆ ที่น่าพูดถึงกัน
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

เรามักมีภาพจำจากละครไทย ว่าคนเป็นโรคจิต หรือที่เรียกด้วยศัพท์ทางการแพทย์ว่าอาการจิตเภท จะมีอาการที่ดูสับสน หรือได้ยินเสียงในหัว ได้ยินเสียงเรียกจากคนที่ไม่มีอยู่จริง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ และเราเรียกว่าอาการหูแว่ว หรือหลงผิด
คุณหมอศักดิ์ - นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต กลับมาอีกครั้ง ครั้งนี้มาเจาะลึกลงในอาการทางจิตที่ก่อให้เกิดอาการหูแว่ว และเคสต่างๆ ที่น่าพูดถึงกัน
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

20 min

Top Podcasts In Science

ฟัง-มัน-เล่า
เป็ดขี้สงสัย
TED
Visanu Euarchukiati
NSTDA Channel