303 episodes

-รายการคุยวิทย์ติดตลก พกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมอง-WiTcast เป็นรายการคุยเล่าเรื่องราวความรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างเน้นเฮฮา และรีแล็กซ์ บ่อยครั้งไม่ได้คุยแค่วิทย์แต่ลามไปถึงหนัง วัฒนธรรม สังคม ประสบการณ์ชีวิต การเดินทาง ฯลฯ บางทีก็มีสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไล่ตั้งแต่นักโบราณคดีไปจนนักดาราศาสตร์ มีการอธิบายหัวข้อยากๆ ให้เข้าใจง่าย สรุปแล้วรายการดี ฟังเถอะ - แทนไท ประเสริฐกุล: ผู้ก่อตั้ง

WiTcast WiTcast

  • Science
  • 4.8 • 757 Ratings

-รายการคุยวิทย์ติดตลก พกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมอง-WiTcast เป็นรายการคุยเล่าเรื่องราวความรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างเน้นเฮฮา และรีแล็กซ์ บ่อยครั้งไม่ได้คุยแค่วิทย์แต่ลามไปถึงหนัง วัฒนธรรม สังคม ประสบการณ์ชีวิต การเดินทาง ฯลฯ บางทีก็มีสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไล่ตั้งแต่นักโบราณคดีไปจนนักดาราศาสตร์ มีการอธิบายหัวข้อยากๆ ให้เข้าใจง่าย สรุปแล้วรายการดี ฟังเถอะ - แทนไท ประเสริฐกุล: ผู้ก่อตั้ง

  WiTcast 135 – แขกรับเชิญ แอน มอส / วิธีลดโกรธ / Carbon Capture / Carbon Credits / WiT Quizzz

  WiTcast 135 – แขกรับเชิญ แอน มอส / วิธีลดโกรธ / Carbon Capture / Carbon Credits / WiT Quizzz

  https://www.youtube.com/live/LMSoGl4fYX0?si=IpLj0F0rYsw3vZH4  ข่าววิธีลดโกรธ -1  ข่าวดูดคาร์บอนออกจากน้ำทะเล -1

  นกติ๊ดญี่ปุ่น ตัวเมียเมื่อถึงหน้าบ้านแล้วจะเกาะข้างหน้ากระพือปีกถี่ๆ เป็นการเชื้อเชิญสามีให้เข้าบ้านก่อน

  กบตัวเมีย มีพฤติกรรมเชื้อเชิญตัวผู้ด้วยการขยิบตา

  นกกะรางหัวขวาน ตัวเมียมีพฤติกรรมจิกหัวตัวผู้ที่ไม่ช่วยเลี้ยงลูก

        เฉลย  ข้อ 1 จริง  https://www.science.org/content/article/after-you-female-bird-s-flutter-conveys-polite-message-her-mate  ข้อ 2 จริง  https://www.science.org/content/article/flirting-female-frogs-blink-beckon-potential-princes  ข้อ 3 หลอก  ข่าวจริงคือแม่เลี้ยงลูกโหด ป้อนน้องให้พี่กิน  https://www.science.org/content/article/watch-out-colorful-bird-raises-nest-cannibals

  • 3 hrs 17 min
  WiTcast 134 – แขกรับเชิญคุณไวรัสไก่ / นิทานพืชมงคล / Ape News / WiT Quizzz

  WiTcast 134 – แขกรับเชิญคุณไวรัสไก่ / นิทานพืชมงคล / Ape News / WiT Quizzz

  https://youtube.com/live/H-rlA6r-0Jo  Ape News  ข่าวโบโนโบ้ก้าวร้าวกว่าชิมแปนซี -1,2,3  ข่าวอุรังใช้ยาทาแผล -1,2  ข่าวชิมแปนซีกินขี้ค้างคาว -1  ข่าว AlphaFold 3 -1  ข่าว AI ช่วยค้นพบยาปฏิชีวนะ -1,2        WiT Quizzz  ข้อไหนหลอก  * ตุ่นปากเป็ด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ประหลาดที่สุด นอกจากไม่มีหัวนมแล้ว นักวิทย์ยังเพิ่งค้นพบว่ามันสามารถให้นมทางตูดได้ด้วย

  งานวิจัยล่าสุดชี้ ความสำเร็จในการลดมลพิษทางอากาศของจีน ส่งผลให้โลกร้อนหนักขึ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

  ออสเตรเลียทำโครงการอนุรักษ์เหี้ยท้องถิ่นด้วยการปล่อยไข่คางคกพิษ 200,000 ฟอง  เฉลย  ข้อ 2 จริง  https://www.science.org/content/article/deadly-pacific-blobs-tied-emission-cuts-china  https://www.science.org/content/article/clearer-skies-may-be-accelerating-global-warming  ข้อ 3 จริง  https://www.science.org/content/article/young-toads-are-teaching-australian-lizards-to-avoid-deadly-snacks  ข้อ 1 หลอก  เรื่องจริงคือ เขียดงูให้นมลูกทางตูด พฤติกรรมที่เพิ่งค้นพบ  https://www.science.org/content/article/watch-snakelike-creature-feed-milk-its-young

  • 3 hrs 41 min
  Brain Code Cast Ep.6 – เรียนนิวโรไปทำไร? การใช้ความรู้สมองในสาขาอาชีพต่างๆ

  Brain Code Cast Ep.6 – เรียนนิวโรไปทำไร? การใช้ความรู้สมองในสาขาอาชีพต่างๆ

  https://youtu.be/vndKvGdkXZk?si=cAcpvFqv8RyeZ-OL  ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ BrainCode 101 https://braincode101.github.io/  ฟัง podcast จบ ชวนไปลงลึกยิ่งขึ้นกับคอร์ส Brain Building Block ทางช่อง @brainCode101  https://www.youtube.com/watch?v=kk3OFeGYAzA  และถ้าสนใจมาเข้าค่าย brainCodeCamp เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2566 https://braincodecamp.web.app/     ชื่อจริงแขกรับเชิญ  หมอกิ๊ก : ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์  อ.ปอล : ลลิตตา สุริยาอรุณโรจน์  พิธีกร : แทนไท ประเสริฐกุล, อาบัน สามัญชน     งานนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  This research has received funding support from the NSRF via the Program Management Unit for Human Resources & Institutional Development, Research and Innovation   

  • 1 hr 45 min
  WiT Drive 21 – อะไรคือความถูกต้องที่ถูกต้อง?

  WiT Drive 21 – อะไรคือความถูกต้องที่ถูกต้อง?

  https://youtu.be/gxNUD3vbnDs?si=vsQRX_i_EAiYrbke

  • 1 hr 36 min
  Brain Code Cast Ep.5 (ครึ่งหลัง) – สมองกับ AI / เด็กไทย / ร่างหุ่นยนต์/ ความเป็นมนุษย์

  Brain Code Cast Ep.5 (ครึ่งหลัง) – สมองกับ AI / เด็กไทย / ร่างหุ่นยนต์/ ความเป็นมนุษย์

  https://youtu.be/qu5v0ONycT0  ตามไปดูรายละเอียดกิจกรรม AI-Builders ได้ที่ https://ai-builders.github.io/  ดูโปรเจ็คของเด็กรุ่นก่อนๆ https://ai-builders.github.io/showcase  ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ BrainCode 101 https://braincode101.github.io/ ฟัง podcast จบ ชวนไปลงลึกยิ่งขึ้นกับคอร์ส Brain Building Block ทางช่องยูทูบ @brainCode101  ดำเนินรายการ หมอกิ๊ก : ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ : แทนไท ประเสริฐกุล : อาบัน สามัญชน

  แขกรับเชิญ อ.มาย ฐิติพัทธ อัชชะกุลวิสุทธิ์, อ.ธิป ธิปรัชต์ โชติบุตร  งานนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  This research has received funding support from the NSRF via the Program Management Unit for Human Resources & Institutional Development, Research and Innovation

  • 1 hr 9 min
  Brain Code Cast Ep.5 (ครึ่งแรก) – กำเนิด Ai เกี่ยวอะไรกับสมอง? ประวัติย่อของการประดิษฐ์ปัญญา

  Brain Code Cast Ep.5 (ครึ่งแรก) – กำเนิด Ai เกี่ยวอะไรกับสมอง? ประวัติย่อของการประดิษฐ์ปัญญา

  https://youtu.be/vo43-2G-8yk?si=S-hW_bhKp5mnzoAE  อีพีนี้ หมอกิ๊กพาผองเพื่อนมาชวนคุยเรื่องกำเนิด Ai (Articicial intelligence) เริ่มต้นด้วยปรัชญาการทำความเข้าใจสรรพสิ่งโดยการแยกย่อยและสร้างแบบจำลองของมันขึ้นมา ต่อด้วยประวัติศาสตร์การประดิษฐ์ปัญญา และการค้นพบที่ควบคู่ไปกับการศึกษาเซลล์ประสาท  ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ BrainCode 101 https://braincode101.github.io/ ฟัง podcast จบ ชวนไปลงลึกยิ่งขึ้นกับคอร์ส Brain Building Block ทางช่องยูทูบ @brainCode101  ดำเนินรายการ หมอกิ๊ก : ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ : แทนไท ประเสริฐกุล : อาบัน สามัญชน  งานนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  This research has received funding support from the NSRF via the Program Management Unit for Human Resources & Institutional Development, Research and Innovation

  • 1 hr 36 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
757 Ratings

757 Ratings

jk.rab ,

โย่ว

ชีวิตจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเมื่อฟัง witcast พี่แทนพี่อาบัน ทำต่อไปอย่าหยุด🙏🏼

WLO D KING ,

?

GOOD

Mark.pb ,

เพิ่งได้บังเอิญมาฟัง แต่ชอบมาก

เพิ่งได้บังเอิญมาฟัง แต่ชอบมากจนต้องย้อนกลับไปฟังหลายตอน และฟังทุกวันเลย ขอบคุณที่ผลิตสื่อดีๆ ทางวิทยาศาสตร์ครับ ชอบมากๆ ครับ

Top Podcasts In Science

Imperial College Podcast
Imperial College London
TOP TO TOE
THE STANDARD
Weirdทยาศาสตร์
Salmon Podcast
NASA's Curious Universe
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Imperial College Podcast
Imperial College London
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam

You Might Also Like

Myth Universe
Salmon Podcast
Salmon Podcast
Salmon Podcast
Untitled Case
Salmon Podcast
People You May Know
FAROSE podcast
8 Minute History
THE STANDARD
หลงไปในประวัติศาสตร์ by หมอเอ้ว ชัชพล
chatchapol