456 episodes

-รายการคุยวิทย์ติดตลก พกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมอง-WiTcast เป็นรายการคุยเล่าเรื่องราวความรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างเน้นเฮฮา และรีแล็กซ์ บ่อยครั้งไม่ได้คุยแค่วิทย์แต่ลามไปถึงหนัง วัฒนธรรม สังคม ประสบการณ์ชีวิต การเดินทาง ฯลฯ บางทีก็มีสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไล่ตั้งแต่นักโบราณคดีไปจนนักดาราศาสตร์ มีการอธิบายหัวข้อยากๆ ให้เข้าใจง่าย สรุปแล้วรายการดี ฟังเถอะ - แทนไท ประเสริฐกุล: ผู้ก่อตั้ง

WiTcast WiTcast

  • Science
  • 4.8 • 711 Ratings

-รายการคุยวิทย์ติดตลก พกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมอง-WiTcast เป็นรายการคุยเล่าเรื่องราวความรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างเน้นเฮฮา และรีแล็กซ์ บ่อยครั้งไม่ได้คุยแค่วิทย์แต่ลามไปถึงหนัง วัฒนธรรม สังคม ประสบการณ์ชีวิต การเดินทาง ฯลฯ บางทีก็มีสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไล่ตั้งแต่นักโบราณคดีไปจนนักดาราศาสตร์ มีการอธิบายหัวข้อยากๆ ให้เข้าใจง่าย สรุปแล้วรายการดี ฟังเถอะ - แทนไท ประเสริฐกุล: ผู้ก่อตั้ง

  คุย EN 07 – คุยกับท่านแม่ (จิระนันท์ พิตรปรีชา) เรื่องประวัติการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ข้าพ

  คุย EN 07 – คุยกับท่านแม่ (จิระนันท์ พิตรปรีชา) เรื่องประวัติการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ข้าพ

  • 42 min
  WiTcast 119.1 – มาจิบชาชมภาพจากกล้อง James Webb กันเถอะ

  WiTcast 119.1 – มาจิบชาชมภาพจากกล้อง James Webb กันเถอะ

  WiTcast ตอนนี้ ชวนมาจิบชาชมภาพเซ็ตแรกจากกล้อง James Webb กันแบบเลทแต่ลึก

  https://webbtelescope.org/news/first-images/gallery

  https://www.youtube.com/watch?v=oTT5edJQnOI

  ภาพ Deep Field ภาพแรกจากกล้อง James Webb

  กาแล็กซีเยอะราวกับรังแคพระเจ้า

  เริ่มเล่าตอนนาทีที่ 6:00  หนึ่งในกาแล็กซีที่แดงที่สุด ไกลที่สุด และเก่าแก่ที่สุด

  ภาพ Planetary Nebula ชื่อ Southern Ring Nebula

  ลมหายใจห้วงสุดท้ายของดวงดาวตรงกลางที่กำลังตาย

  เริ่มเล่านาทีที่ 43:10

   

  วงจรชีวิตของดวงดาวที่มีตายได้สองแบบ

  เทียบรายละเอียดภาพจากกล้อง Hubble vs James Webb

  กล้อง James Webb ตรวจเจอไอน้ำในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ WASP-96 b

  เล่าตอน 1:08:30

   

  • 1 hr 12 min
  Journey Through Time ตอนที่ 5 เส้นทางพิเศษ และบทสรุปการเดินทางข้ามกาลเวลา

  Journey Through Time ตอนที่ 5 เส้นทางพิเศษ และบทสรุปการเดินทางข้ามกาลเวลา

  https://www.youtube.com/watch?v=bEvbeOjsDYM   

  Journey Through Time รายการที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับท่าน ผ่านกาลเวลาและม่านหมอกของดินแดนแม่ฮ่องสอน

  คณะเดินทางประกอบด้วย นักโบราณคดี (อ.อิ๋ว รัศมี ชูทรงเดช) นักธรณีวิทยา (อ.ชัย ชัยพร ศิริพรไพบูลย์) นักประวัติศาสตร์ (อ.นุช นุชนภางค์ ชุมดี) และข้าพเจ้า แทนไท ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการ   

  สำหรับตอนที่ 5 นี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ 2 เส้นทางพิเศษ “เส้นทางสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทใหญ่ (A Touch of Charming Shan Culture)"

  และ “เส้นทางการเดินทางข้ามกาล (เวลา) ในม่านหมอกแม่ฮ่องสอน (Journey through time in the Mist of Mae Hong Son)"

   

  TIME STAMPS

  0:00 เปิดรายการ

  1:49 สรุปสี่เส้นทางที่ผ่านมา และแนะนำสองเส้นทางพิเศษ

  6:16 เส้นทางพิเศษที่ 1 เนิบนาบในเมือง สัมผัสวัฒนธรรมไทใหญ่

  8:44 ของกินอร่อย ถั่วลายเสือ ถั่วเน่าไทใหญ่ ป๊อบคอร์นดอย

  13:19 ประเพณีไทใหญ่ในแต่ละช่วงของปี

  18:02 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชาวไทใหญ่

  20:41 เส้นทางพิเศษที่สอง รวมทุกอำเภอใน 8 วัน และธีมการเดินทางข้ามกาลเวลา

  24:30 สเน่ห์การเดินทางแบบไม่เร่งรีบ

  27:48 พูดถึงเพลงบรรเลงประกอบการเดินทาง

  31:21 สรุปแนวคิดการออกแบบสื่อท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

  35:38 อาจารย์แต่ละท่านเลือกอำเภอที่ประทับใจสุดในแม่ฮ่องสอน     ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือและแผนที่ประกอบการเดินทาง

  (ขออภัย ขณะนี้คู่มือยังจัดทำไม่เสร็จสมบูรณ์ เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่จะนำมาแปะให้ครับ)ดนตรีบรรเลงประกอบเส้นทาง โดย อ.ศุภพร สุวรรณภักดี จากสถาบันสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

  อัลบัม Album: MHS Uplifting Tunes, Vivid Reminiscence, and Misty Townรับฟังได้ทาง youtube

  https://youtube.com/playlist?list=PLxhToGyAouofJpRj07s6gq6DmPZx2vOZF

  หรือ spotify

  https://open.spotify.com/album/6pwvnQCYt3vhQsm1OnTGS4?si=Fzi_RnlpS6GssneT56ucrA  วิดิโอคอนเสิร์ต Uplifting tunes vivid reminiscence and misty town

  https://www.youtube.com/watch?v=AZSM6kYKI88  ช่อง youtube แม่ฮ่องสอน-MHS Cultural and Natural Heritage

  • 47 min
  Journey Through Time ตอนที่ 4 แม่สะเรียง : เส้นทางล้านนาตะวันตก ไหว้พระธาตุ 4 จอม ยลถิ่นบ้านไม้งาม ตามวิถี

  Journey Through Time ตอนที่ 4 แม่สะเรียง : เส้นทางล้านนาตะวันตก ไหว้พระธาตุ 4 จอม ยลถิ่นบ้านไม้งาม ตามวิถี

  Journey Through Time รายการที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับท่าน ผ่านกาลเวลาและม่านหมอกของดินแดนแม่ฮ่องสอน

  คณะเดินทางประกอบด้วย นักโบราณคดี (อ.อิ๋ว รัศมี ชูทรงเดช) นักธรณีวิทยา (อ.ชัย ชัยพร ศิริพรไพบูลย์) นักประวัติศาสตร์ (อ.นุช นุชนภางค์ ชุมดี) และข้าพเจ้า แทนไท ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการ  สำหรับตอนที่ 4 นี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ อำเภอแม่สะเรียง : ภูมิทัศน์สายน้ำสาละวิน ดินแดนล้านนาตะวันตก  (Western Lanna along Salween River Landscape)  “เส้นทางล้านนาตะวันตก - ไหว้พระธาตุ 4 จอม – ยลถิ่นบ้านไม้งาม - ตามวิถีริมสายน้ำสาละวิน”

     TIME STAMPS

  0:00 เปิดรายการ

  1:58 แนะนำเส้นทางแม่สะเรียง

  3:19 เล่าประวัติศาสตร์โดยรวมของล้านนา

  6:15 การขยายอำนาจมาถึงแม่สะเรียง และประวัติท้าวลก

  11:12 ร่องรอยทางโบราณคดี

  11:53 หมื่นด้ามพร้าคด

  13:26 ประวัติช่วงหลังล้านนา

  17:21 จุดเด่นความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม

  18:31 พระธาตุสี่จอม

  20:30 การเข้ามาค้าขายของผู้คนหลายยุคสมัย

  22:59 กลุ่มมุสลิมจากชมพูทวีป ถนนแหล่งพาณิชย์

  26:04 ร่องรอยจากยุครุ่งเรืองของกิจการค้าไม้

  29:19 แม่ฮ่องสอนสมัยรัชกาลที่ 5 มีการให้เลือกสักช้างเพื่อเป็นพลเมืองสยาม

  32:11 จุดเด่นอื่นๆ ของแม่สะเรียง

  35:07 ตลาดเช้าแม่สะเรียง

  38:02 อุทยานสาละวิน อาคารปางไม้

  39:44 แม่น้ำสาละวิน

  42:51 ชาติพันธุ์ต่างๆ ในแม่สะเรียง คนลัวะ

  45:34 ถ้ำธาราลอด น้ำพุร้อนแม่อุมลอง ดอยหว่ากลึโจ๊ะ      

   

  ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือและแผนที่ประกอบการเดินทาง

  (ขออภัย ขณะนี้คู่มือยังจัดทำไม่เสร็จสมบูรณ์ เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่จะนำมาแปะให้ครับ)ดนตรีบรรเลงประกอบเส้นทาง โดย อ.ศุภพร สุวรรณภักดี จากสถาบันสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

  อัลบัม Album: MHS Uplifting Tunes, Vivid Reminiscence, and Misty Town  รับฟังได้ทาง youtube

  https://youtube.com/playl

  • 56 min
  Journey Through Time ตอนที่ 3 ขุนยวม : เส้นทางย้อนรอยความทรงจำ สงครามโลกครั้งที่สอง มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น

  Journey Through Time ตอนที่ 3 ขุนยวม : เส้นทางย้อนรอยความทรงจำ สงครามโลกครั้งที่สอง มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น

  Journey Through Time รายการที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับท่าน ผ่านกาลเวลาและม่านหมอกของดินแดนแม่ฮ่องสอน

  คณะเดินทางประกอบด้วย นักโบราณคดี (อ.อิ๋ว รัศมี ชูทรงเดช) นักธรณีวิทยา (อ.ชัย ชัยพร ศิริพรไพบูลย์) นักประวัติศาสตร์ (อ.นุช นุชนภางค์ ชุมดี) และข้าพเจ้า แทนไท ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการ

   

  สำหรับตอนที่ 3 นี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ อำเภอขุนยวม : ภูมิทัศน์ลำน้ำในหุบเขาบนเส้นทางสงครามโลกครั้งที่ 2 (Waterway in the Valley of World War II Route Landscape)  “เส้นทางความทรงจำสงครามโลกครั้งที่ 2 มิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น”  TIME STAMPS

  0:00 เปิดรายการ

  1:36 แนะนำขุนยวมและเส้นทางสงครามโลกครั้งที่สอง

  5:40 ธรณีวิทยาและภูมิประเทศของขุนยวม

  7:13 เส้นทางเดินทัพของทหารญี่ปุ่นในประเทศไทย

  10:50 เส้นทางเดินเท้าจากบ้านต่อแพไปห้วยต้นนุ่น และร่องรอยประวัติศาสตร์ระหว่างทาง

  17:18 บรรยากาศและความทรงจำช่วงญี่ปุ่นแพ้สงคราม

  21:07 เพลงญี่ปุ่นที่ยังอยู่ในความทรงจำของคนแก่

  30:49 อายิโนะโมะโต๊ะ และวัตถุอื่นๆ ที่ทหารญี่ปุ่นทิ้งไว้

  31:30 ประวัติศาสตร์ของทหารญี่ปุ่นในตัวเมือง

  33:17 พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานไทย-ญี่ปุ่น

  34:51 เกร็ดเรื่องเล่าเพิ่มเติมจากความทรงจำคนเฒ่าคนแก่

  35:40 การบาดเจ็บล้มตายของทหารญี่ปุ่น การกลับบ้าน และแอบอยู่ต่อ

  38:21 วัดม่วยต่อและสถานที่อื่นๆ

  40:16 วัดโพธารามและประวัติพ่อค้าวัวต่าง

  42:20 บรรยากาศเล็กๆ น่ารักของเมืองขุนยวม

  43:14 เสริมเรื่องของน่าสนใจในอนุสรณ์สถาน

  47:26 บ้านเมืองปอน ชมบ้านเก่า และวัฒนธรรมไทใหญ่

  50:26 ทุ่งดอกบัวตอง

  53:07 น้ำตกแม่สุริน

  54:48 ภูชี้เพ้อ

  56:32 เกร็ดเสริมเรื่องช้างต่าง

  57:44 ที่มาชื่อขุนยวม

  58:55 กล้วยไม้

  59:43 กลุ่มชาติพันธุ์

  1:00:26 สรุปจบ     ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือและแผนที่ประกอบการเดินทาง

  (ขอ

  • 1 hr 4 min
  Journey Through Time ตอนที่ 2 เมืองแม่ฮ่องสอน : เส้นทางเติมพลังให้ชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ เนิบนาบวัฒนธรรม

  Journey Through Time ตอนที่ 2 เมืองแม่ฮ่องสอน : เส้นทางเติมพลังให้ชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ เนิบนาบวัฒนธรรม

     Journey Through Time รายการที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับท่าน ผ่านกาลเวลาและม่านหมอกของดินแดนแม่ฮ่องสอน  คณะเดินทางประกอบด้วย นักโบราณคดี (อ.อิ๋ว รัศมี ชูทรงเดช) นักธรณีวิทยา (อ.ชัย ชัยพร ศิริพรไพบูลย์) นักประวัติศาสตร์ (อ.นุช นุชนภางค์ ชุมดี) และข้าพเจ้า แทนไท ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการ  สำหรับตอนที่ 2 นี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : ภูมิทัศน์แอ่งที่ราบวัฒนธรรมไทใหญ่ (Shan Cultural Valley Landscape)“เส้นทางเติมพลังให้ชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ เนิบนาบวัฒนธรรมไทใหญ่”  TIME STAMPS

  0:00 เปิดรายการ

  1:46 แนะนำเส้นทางเข้าสู่อำเภอเมือง

  2:53 ประวัติก่อตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน และกิจการค้าไม้ยุคอาณานิคม

  8:06 ชุมชนดั้งเดิมที่ปางหมู

  9:47 เกร็ดการศึกษาประวัติศาสตร์จากเอกสารเก่า

  10:52 ความหลากหลายชาติพันธุ์และการอพยพของผู้คน

  13:18 ประวัติวัดสำคัญๆ เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คหบดี และอิทธิพลจากพม่า

  26:04 อาคารไม้เก่าของบริษัทบอมเบย์เบอร์มา และพิพิธภัณฑ์แม่ฮ่องสอนรวมใจ

  29:55 ชุมชนจีนฮ่อ บ้านรักไทย บ้านรุ่งอรุณ

  34:31 ธรณีวิทยาที่น่าสนใจของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

  35:49 น้ำพุร้อนผาบ่อง

  38:25 น้ำตกผาเสื่อ

  39:24 ปางอุ๋ง

  40:21 คำอธิบายเรื่องโป่ง

  43:02 เสริมเรื่องเส้นทางเดินเท้าจากจีนตอนใต้

  46:32 ตลาดสายหยุด

  49:26 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต

  51:36 เสริมวัดป่าถ้ำวัว

  54:04 เก็บตกเรื่องเจ้าเมืองและวัดที่น่าสนใจ

  ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือและแผนที่ประกอบการเดินทาง

  (ขออภัย ขณะนี้คู่มือยังจัดทำไม่เสร็จสมบูรณ์ เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่จะนำมาแปะให้ครับ)

  ดนตรีบรรเลงประกอบเส้นทาง โดย อ.ศุภพร สุวรรณภักดี จากสถาบันสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

  อัลบัม Album: MHS Uplifting Tunes, Vivid Reminiscence, and Misty Town  รับฟังได้ทาง youtube

  https://youtube.com/playlist?list=PLxhToGyAouofJpRj07s6gq6DmPZx2vOZF  หรือ spotify

  https:

  • 1 hr

Customer Reviews

4.8 out of 5
711 Ratings

711 Ratings

Mark.pb ,

เพิ่งได้บังเอิญมาฟัง แต่ชอบมาก

เพิ่งได้บังเอิญมาฟัง แต่ชอบมากจนต้องย้อนกลับไปฟังหลายตอน และฟังทุกวันเลย ขอบคุณที่ผลิตสื่อดีๆ ทางวิทยาศาสตร์ครับ ชอบมากๆ ครับ

Nokinsea ,

ในที่สุดฟังทันอันล่าสุด

พึ่งมาเจอรายการwitcast เมื่อประมาณปีที่แล้ว ช่วงปิดเทอมปี 1 ขึ้น ปี 2 จนตอนนี้ปิดเทอมปี 2 ขึ้น ปี 3 แล้วครับ ไล่ฟังตั้งแต่ตอนแรกจนมาถึงตอนล่าสุด ชอบมากเลยครับ เปิดฟังก่อนนอนทุกคืนเลย บางคืนก็นอนไม่หลับ เพราะสนุกเกินไปจนไม่อยากหยุดที่จะฟังต่อ! หรือบางคืนหลับไปก่อนที่จะถึงเวลาที่ตั้งไว้ ก็เปิดฟังใหม่คืนต่อมา
ผ่านมากว่า 1 ปีแล้ว ก็อยากจะบอกว่าพี่แทนเป็นแรงบันดาลใจ และทำให้รู้สึกสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในทุกๆวัน ทำให้รู้สึกมีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตว่าจะพยายามต่อไปในทุกๆวัน เพื่อที่จะรอฟังพี่แทนจัดรายการwitcast ใน episode ต่อๆไป
ปล.เรียนอยู่คณะวิทย์ มหิดลครับ หวังว่าสักวันจะได้เจอพี่แทนที่มอ ;-;
ปล.2 คิดถึงเสียงพี่อาบันด้วย หวังว่าพี่อาบันจะว่างมาออกรายการบ่อยๆนะครับ 🙏

เเม่น้องเเทยง ,

ชอบมาก ฟังเพลินนนน

อยากให้มีคนฟังเยอะๆๆๆตามมาจากติ้กต่อกไปยูทูปจนมาในพอสแคส55555555555 คุณภาพค่ะ ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะติดตามๆๆๆ😻

Top Podcasts In Science

KornKT
BBC World Service
ฟัง-มัน-เล่า
THE STANDARD
BBC Radio 4
Hidden Brain

You Might Also Like

Salmon Podcast
Salmon Podcast
FAROSE podcast
chatchapol
karunabuakamsri
THE STANDARD