41 min

"อย่าเลย อย่าบอกให้ฉันเลือกเลย" นิสัยความช่างเลือกของแต่ละลัคนาราศี | EP59 สตาร์ราศี by แม่หมอพิมพ์ฟ้า

    • Spirituality

เลือกเยอะ เลือกแยะ หลายคนไม่รู้ว่า เป็นมนุษย์แบบนั้น แต่แม่หมอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า เป็นเพราะลัคนาราศีที่เป็นอยู่ อาจทำให้คุณช่างเลือกมากกว่าปกติ
ลัคนาราศีใดจะเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็น “คนช่างเลือก” และเดือนนี้ก็ตรงกับเทศกาลเฉลิมฉลองที่จะหาของขวัญให้ใครสักคน ลองใช้อีพีนี้เป็นตัวตั้งต้นในการเลือกซื้อของขวัญให้เหมาะกับคนลัคนาราศีนั้นๆ ดูนะ 
#SalmonPodcast #สตาร์ราศี #แม่หมอพิมพ์ฟ้า #ที่พึ่งทางใจ #ผู้ประสบภัยจากดวงดาว #คนช่างเลือก
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เลือกเยอะ เลือกแยะ หลายคนไม่รู้ว่า เป็นมนุษย์แบบนั้น แต่แม่หมอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า เป็นเพราะลัคนาราศีที่เป็นอยู่ อาจทำให้คุณช่างเลือกมากกว่าปกติ
ลัคนาราศีใดจะเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็น “คนช่างเลือก” และเดือนนี้ก็ตรงกับเทศกาลเฉลิมฉลองที่จะหาของขวัญให้ใครสักคน ลองใช้อีพีนี้เป็นตัวตั้งต้นในการเลือกซื้อของขวัญให้เหมาะกับคนลัคนาราศีนั้นๆ ดูนะ 
#SalmonPodcast #สตาร์ราศี #แม่หมอพิมพ์ฟ้า #ที่พึ่งทางใจ #ผู้ประสบภัยจากดวงดาว #คนช่างเลือก
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

41 min