26 min

เดินเล่า... เอาเรื่อง EP. 35: กรณีดราม่าจีนแบนไทย ทำไมต้องแบนเรา‪?‬ เดินเล่า... เอาเรื่อง

    • TV & Film

หลายครั้งเกิดกระแสดราม่าจีนแบนประเทศไทยขึ้น จากเหตุการณ์ต่าง ๆ เดินเล่า..เอาเรื่อง ชวนพูดคุยผ่านประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและร่วมหาคำตอบว่า ทำไมจีนถึงแบนประเทศไทย เหตุผลเพราะอะไรไปฟังกัน  

หลายครั้งเกิดกระแสดราม่าจีนแบนประเทศไทยขึ้น จากเหตุการณ์ต่าง ๆ เดินเล่า..เอาเรื่อง ชวนพูดคุยผ่านประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและร่วมหาคำตอบว่า ทำไมจีนถึงแบนประเทศไทย เหตุผลเพราะอะไรไปฟังกัน  

26 min

Top Podcasts In TV & Film

Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast
Gene Viewfinder
Thai PBS Podcast
THE STANDARD
Thai PBS Podcast