12 min

EP 0: เราแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยจิตวิทยาได้จริงหรือ‪?‬ Climate (Life) Coach

    • Science

ทำไมเราถึงมีความสุขในการอยู่กับต้นไม้? ทำไมการอ่านข่าวสิ่งแวดล้อมทำให้เรารู้สึกแย่หรือเศร้า? แรงจูงใจที่ดีที่สุดในการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร? สิ่งเหล่านี้คือคำถามจากมุมมอง “จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม” หรือศาสตร์ที่ว่าด้วยการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นักจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมศึกษาว่าอะไร ทำให้เรา คิด รู้สึก เห็น มีทัศนคติหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในรอบตัวเรา

นี่คือหัวใจของ Climate (Life) Coach พ็อดแคสต์ที่จะเปิดบทสนทนาเรื่องของจิตใจและสิ่งแวดล้อม ผ่านการสำรวจความคิด ความรู้สึก และการกระทำ ว่าอะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้เราทำเรื่องยากๆ อย่างเรื่องสิ่งแวดล้อม (ซึ่งบางทีก็ยากไป เราเข้าใจ!)

เราจะชวนกันเจาะรหัสความคิดและจิตใจ เพราะ 'เรื่องของใจ' คือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อม ให้ประสบผลสำเร็จ แบบที่ใจยัง healthy และ happy อยู่ได้ กับผม เกิ๊ก วิเศษ บำรุงวงศ์

ไม่ว่าคุณจะอินสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อยากชวนฟังอีพีที่ศูนย์ ที่จะแนะนำรายการของเรา ถ้าถูกใจก็ติดตามกันต่อไปยาวๆ นะครับ

#climatelifecoach #clc #ความสุขประเทศไทย #สสส

ทำไมเราถึงมีความสุขในการอยู่กับต้นไม้? ทำไมการอ่านข่าวสิ่งแวดล้อมทำให้เรารู้สึกแย่หรือเศร้า? แรงจูงใจที่ดีที่สุดในการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร? สิ่งเหล่านี้คือคำถามจากมุมมอง “จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม” หรือศาสตร์ที่ว่าด้วยการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นักจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมศึกษาว่าอะไร ทำให้เรา คิด รู้สึก เห็น มีทัศนคติหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในรอบตัวเรา

นี่คือหัวใจของ Climate (Life) Coach พ็อดแคสต์ที่จะเปิดบทสนทนาเรื่องของจิตใจและสิ่งแวดล้อม ผ่านการสำรวจความคิด ความรู้สึก และการกระทำ ว่าอะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้เราทำเรื่องยากๆ อย่างเรื่องสิ่งแวดล้อม (ซึ่งบางทีก็ยากไป เราเข้าใจ!)

เราจะชวนกันเจาะรหัสความคิดและจิตใจ เพราะ 'เรื่องของใจ' คือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อม ให้ประสบผลสำเร็จ แบบที่ใจยัง healthy และ happy อยู่ได้ กับผม เกิ๊ก วิเศษ บำรุงวงศ์

ไม่ว่าคุณจะอินสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อยากชวนฟังอีพีที่ศูนย์ ที่จะแนะนำรายการของเรา ถ้าถูกใจก็ติดตามกันต่อไปยาวๆ นะครับ

#climatelifecoach #clc #ความสุขประเทศไทย #สสส

12 min

Top Podcasts In Science

THE STANDARD
WiTcast
Salmon Podcast
Dr. Mindy Pelz
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Hidden Brain, Shankar Vedantam