23 min

EP15 บุหรี่ วิวัฒนาการยาสูบและอันตรายของควั‪น‬ โรคภัยใคร่รู้

    • Science

ก่อนจะมีคำเตือนใหญ่เต็มซองขนาดนี้ รู้ไหมว่าบุหรี่เคยอยู่ในหมวดยาบำรุงมาก่อน!

คุณหมอเล็กและคุณเอกพร ชวนไปคุยเรื่องวิวัฒนาการของการสูบใบเส้น และชวนดูโฆษณายาสูบสมัยก่อนที่ชี้ชวนให้หญิงมีครรภ์สูบเพื่อผ่อนคลาย หรือแม้แต่มีใบปิดที่คุณหมอมาชักชวนให้สูบกัน ก่อนที่เราจะทราบกันในเวลาต่อมาว่ายาสูบมีพิษถึงชีวิตและสุขภาพของคนรอบข้าง

#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ก่อนจะมีคำเตือนใหญ่เต็มซองขนาดนี้ รู้ไหมว่าบุหรี่เคยอยู่ในหมวดยาบำรุงมาก่อน!

คุณหมอเล็กและคุณเอกพร ชวนไปคุยเรื่องวิวัฒนาการของการสูบใบเส้น และชวนดูโฆษณายาสูบสมัยก่อนที่ชี้ชวนให้หญิงมีครรภ์สูบเพื่อผ่อนคลาย หรือแม้แต่มีใบปิดที่คุณหมอมาชักชวนให้สูบกัน ก่อนที่เราจะทราบกันในเวลาต่อมาว่ายาสูบมีพิษถึงชีวิตและสุขภาพของคนรอบข้าง

#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

23 min

Top Podcasts In Science

Salmon Podcast
WiTcast
THE STANDARD
Salmon Podcast
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Kirk Wiset Bumrungwong