1 min

GTE00 แนะนำรายการ กวน Thing English กวน Thing English

    • Language Learning

ภาษาอังกฤษใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆ และใกล้มากๆ แล้วในยุคนี้ เราคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นคำคล่องปากของคนไทยไปแล้ว ไม่ว่าจะเปิดมือถือมา ‘ออนไลน์’ เปิด ‘แอปพลิเคชัน’ มา ‘แชต’ ก่อนจะหยิบ ‘มาสก์’ มาใส่ เพราะช่วงนี้ ‘ไวรัส’ กำลังระบาดแค่ประโยคสั้นๆ ภาษาอังกฤษก็มาเต็มขนาดนี้ เราเลยอยากชวนมาฟังรายการ ‘กวน Thing English’ จัดโดยเต้-สุผจญ กลิ่นสุวรร​ณ และคริสโตเฟอร์ ไรท์ ที่จะหยิบยก Thing รอบตัวเรามา ‘กวน’ ตะกอนหาศัพท์ สำนวน หรือประโยคภาษาอังกฤษ มาพูดคุยกันในแบบกวนๆ ฮาๆ แต่ได้ความรู้ติดหัวไปแน่นอน#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

ภาษาอังกฤษใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆ และใกล้มากๆ แล้วในยุคนี้ เราคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นคำคล่องปากของคนไทยไปแล้ว ไม่ว่าจะเปิดมือถือมา ‘ออนไลน์’ เปิด ‘แอปพลิเคชัน’ มา ‘แชต’ ก่อนจะหยิบ ‘มาสก์’ มาใส่ เพราะช่วงนี้ ‘ไวรัส’ กำลังระบาดแค่ประโยคสั้นๆ ภาษาอังกฤษก็มาเต็มขนาดนี้ เราเลยอยากชวนมาฟังรายการ ‘กวน Thing English’ จัดโดยเต้-สุผจญ กลิ่นสุวรร​ณ และคริสโตเฟอร์ ไรท์ ที่จะหยิบยก Thing รอบตัวเรามา ‘กวน’ ตะกอนหาศัพท์ สำนวน หรือประโยคภาษาอังกฤษ มาพูดคุยกันในแบบกวนๆ ฮาๆ แต่ได้ความรู้ติดหัวไปแน่นอน#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์

1 min