68 episodes

หลากหลายเรื่องราวจิปาถะ ตั้งแต่เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปรัชญา ไปจนถึงการเมือง และพบกับเรื่องราวอันหลากหลายของคนไทยที่น่าสนใจ

Infinity Podcast Infinity Podcast (ประเทศไทย)

  • Society & Culture
  • 4.9 • 14 Ratings

หลากหลายเรื่องราวจิปาถะ ตั้งแต่เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปรัชญา ไปจนถึงการเมือง และพบกับเรื่องราวอันหลากหลายของคนไทยที่น่าสนใจ

  Infinity Podcast 62: สรุปความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์โดยผู้ลี้ภัย

  Infinity Podcast 62: สรุปความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์โดยผู้ลี้ภัย

  พบกับตอนพิเศษของรายการ ว่าด้วยความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์ - อิสราเอลที่ปะทุขึ้นรอบล่าสุด เหตุการณ์เป็นมาอย่างไร ย้อนไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  เราเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษ Dr.Ahmed Tannira ในอดีตเป็นนักเรียนในค่ายผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ ในกาลเวลาต่อมาได้รับทุนเรียนต่อจนจบปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Coventry สหราชอาณาจักร ปัจจุบันเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในสหราชอาณาจักรพร้อมกับครอบครัว (1 ในทีม #ย้ายประเทศ ผู้มาก่อนกาล)
  Dr. Tannira เพิ่งจะตีพิมพ์หนังสือเล่มล่าสุดในปี 2020 ชื่อ "Foreign Aid to the Gaza Strip between Trusteeship and De-Development" www.amazon.com/Trusteeship.../dp/1785275704
  ไปติดตามฟังกันค่ะ

  • 39 min
  เทปพิเศษ: กองทุนสื่อและส่วนสร้างความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลของวัยรุ่น

  เทปพิเศษ: กองทุนสื่อและส่วนสร้างความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลของวัยรุ่น

  ปุจฉา: กองทุนสื่อจะมีส่วนสร้างความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลของวัยรุ่นได้อย่างไร?

  โดยผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นานา วิภาพรรณ วงษ์สว่าง ผู้ก่อตั้ง Thaiconsent.in.th นักออกแบบเกมและนักออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาสังคม
  ครูโอ ปราศรัย เจตสันติ์ เครือข่าย Thai Civic Education
  แซก ศุภวุฒิ แพร่แสงเอี่ยม ประธานสภานักเรียนเทพศิรินทร์
  เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ร่วมจัด Focus Group เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลในเด็กและวัยรุ่น และผู้ผลิตสื่อ

  หมายเหตุ มีการเผยแพร่ครั้งแรกผ่านทาง Facebook Fan Page: Thai Civic Education

  • 1 hr 37 min
  เทปพิเศษ: ว่าด้วยการศึกษา การเมือง และการเป็นพลเมือง

  เทปพิเศษ: ว่าด้วยการศึกษา การเมือง และการเป็นพลเมือง

  พบกับเทปพิเศษจากงาน Thai Civic Education Symposium 2021
  เมื่อเราเอาเรื่องราวระหว่างการศึกษา การเป็นพลเมือง การเมืองมาผสมกัน และนำเอาคุณครู อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านการศึกษา อาจารย์สอนรัฐศาสตร์ และอาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์และนักสิทธิมนุษยชน มาออกความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาไทย จะเป็นอย่างไรกันนะ?

  พบกับ
  ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  ครูทวิช ลักษณ์สง่า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

  ตามไปฟังกันได้เลยค่ะ :

  • 2 hrs 31 min
  เทปพิเศษ: ผลงานวิจัยพอดแคสต์กับการเมือง ตอนที่ 3

  เทปพิเศษ: ผลงานวิจัยพอดแคสต์กับการเมือง ตอนที่ 3

  สรุปผลงานการวิจัยประสิทธิผลของพอดแคสต์ในการพัฒนาประชาธิปไตย

  ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยโดยวิธีการระดมความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ (Creative Sandbox Method) ตอนที่ 3

  • 31 min
  เทปพิเศษ: ผลงานวิจัยพอดแคสต์กับการเมือง ตอนที่ 2

  เทปพิเศษ: ผลงานวิจัยพอดแคสต์กับการเมือง ตอนที่ 2

  สรุปผลงานการวิจัยประสิทธิผลของพอดแคสต์ในการพัฒนาประชาธิปไตย
  ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยโดยวิธีการระดมความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ (Creative Sandbox Method) ตอนที่ 2

  • 31 min
  เทปพิเศษ: ผลงานวิจัยพอดแคสต์กับการเมือง ตอนที่ 1

  เทปพิเศษ: ผลงานวิจัยพอดแคสต์กับการเมือง ตอนที่ 1

  สรุปผลงานการวิจัยประสิทธิผลของพอดแคสต์ในการพัฒนาประชาธิปไตย
  ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยโดยวิธีการระดมความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ (Creative Sandbox Method) ตอนที่ 1

  • 48 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
14 Ratings

14 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

More by Infinity Podcast (ประเทศไทย)