420 ตอน

Podcast by Nyanavesk.online

Nyanvesk Podcast Nyanavesk.online

  • ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ
  • 4.6 • 9 รายการจัดอันดับ

Podcast by Nyanavesk.online

  สาระชำระใจ : Ep.55 ลองเดาดูสิ

  สาระชำระใจ : Ep.55 ลองเดาดูสิ

  สาระชำระใจ
  Ep.55 ลองเดาดูสิ
  ---------------------------------------------
  ข้อคิด ความรู้ เพื่อเชิดชูชีวิตงาม
  โดย พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต)
  ทุกเช้า วันพฤหัสบดี

  รับชมได้ทาง ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดคาสท์

  Playlist สาระชำระใจ ทุกตอน
  https://bit.ly/3FMFkqE

  • 3 นาที
  Season 3 : EP 5 :: ฟังธรรมเรื่อง พัฒนาชีวิตกันไปเถิด ความสุขจะเกิดมีแน่ ไม่หนีไปไหน

  Season 3 : EP 5 :: ฟังธรรมเรื่อง พัฒนาชีวิตกันไปเถิด ความสุขจะเกิดมีแน่ ไม่หนีไปไหน

  Season 3 ตามรอย.. อริยวินัย : EP 5
  ฟังธรรมเรื่อง "พัฒนาชีวิตกันไปเถิด ความสุขจะเกิดมีแน่ ไม่หนีไปไหน"
  อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล (๒๙ มกราคม ๒๕๖๖)
  พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)

  ----------------------------------------------------------------

  00:27 เตรียมใจ ก่อนฟังธรรม
  04:13 พัฒนาภายใน สู่การพัฒนาภายนอก
  06:45 ฟังธรรมเรื่อง "พัฒนาชีวิตกันไปเถิด
  ความสุขจะเกิดมีแน่ ไม่หนีไปไหน"
  41:00 ภาวนา ๔ พัฒนามนุษย์สู่การพัฒนาสังคม

  ----------------------------------------------------------------

  ศึกษาเพิ่มเติม :
  ฟังธรรมบรรยาย
  เรื่อง "พัฒนาชีวิตกันไปเถิด ความสุขจะเกิดมีแน่ ไม่หนีไปไหน""
  โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
  https://www.youtube.com/watch?v=l_x-sSHJos4&t=36s
  -------------------------------
  Playlist อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล ทุกตอน
  https://bit.ly/3WPaDH7
  ------------------------------
  Sound credit :
  Free music for non-commercial use by Paul Werner
  https://www.jamendo.com/artist/461414...​

  • 48 นาที
  life radio :: สวดโพชฌงค์ทำไม (1) ช่วยให้พ้นทุกข์ได้ยังไง

  life radio :: สวดโพชฌงค์ทำไม (1) ช่วยให้พ้นทุกข์ได้ยังไง

  life radio :: สวดโพชฌงค์ทำไม (1) ช่วยให้พ้นทุกข์ได้ยังไง
  ------------------------------
  Life is worth caring & sharing.
  บันทึกเสียงรายการ "92 สนทนา" ทางวิทยุศึกษา FM92
  สนทนากับ พระครูเมธังกร
  ดำเนินรายการโดย สุภาพร อินทุวัฒนกุล

  00:37 โพชฌงค์ องค์ธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ เผชิญปัญหา
  01:24 (๑) ตั้งสติ
  04:16 (๒) ปัญญาหาความจริง (ธัมมวิจัย)
  05:57 (๓) วิริยะ กล้า พยายาม
  07:10 (๔) ปีติ
  08:48 (๕) ปัสสัทธิ
  09:28 (๖) สมาธิ
  10:20 (๗)​ อุเบกขา ที่ไม่ใช่ว่า ไม่สุขไม่ทุกข์ แต่คือใจที่สมดุล
  12:09 ประโยชน์ของ โพชฌงค์
  12:36 โพชฌงค์สำหรับผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย
  15:59 โพชฌงค์สำหรับการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม เป็นอิสระจากกิเลส

  ชวนอ่าน หนังสือ "ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี"
  https://www.papayutto.org/th/book_detail/683

  ------------------------------
  Playlist LIFE radio
  https://youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfMEPk-jkzhyEzoMtRJmT5Cv
  #LIFE​ radio​​​ #ไขปริศนาชีวิต​​​​ #LIFEstudies​​​
  ------------------------------
  Sound credit :
  Free music for non-commercial use by Paul Werner
  https://www.jamendo.com/artist/461414/paul-werner

  • 18 นาที
  Season 3 : EP 4 :: ฟังธรรมเรื่อง อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา

  Season 3 : EP 4 :: ฟังธรรมเรื่อง อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา

  Season 3 ตามรอย.. อริยวินัย : EP 4
  ฟังธรรมเรื่อง อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา
  อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล (๒๒ มกราคม ๒๕๖๖)
  พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)

  ----------------------------------------------------------------

  00:28 เล่าเรื่อง ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
  12:23 ศึกษา ฟัฒนาอย่างเป็นองค์รวม สู่ความเป็นอิสระที่แท้
  14:29 ฟังธรรมเรื่อง "อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา"
  + ปราโมทย์ที่ดีก็มี ปราโมทย์เป็นอกุศลไม่ดี
  45:23 ฟังธรรมเรื่อง "อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา" (ต่อ)
  49:37 ชวนกันรักษาใจให้ปราโมทย์ เป็นบาทฐานในการศึกษาพัฒนาปัญญา
  ทำการงานต่างๆ

  ----------------------------------------------------------------

  ศึกษาเพิ่มเติม :
  ฟังธรรมบรรยาย
  เรื่อง "อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา"
  โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
  https://youtu.be/DhiRddW6Yuk
  -------------------------------
  Playlist อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล ทุกตอน
  https://bit.ly/3WPaDH7
  ------------------------------
  Sound credit :
  Free music for non-commercial use by Paul Werner
  https://www.jamendo.com/artist/461414...​

  • 52 นาที
  สาระชำระใจ : Ep.54 เล่นหรือหลอก

  สาระชำระใจ : Ep.54 เล่นหรือหลอก

  สาระชำระใจ
  Ep.54 เล่นหรือหลอก
  ---------------------------------------------
  ข้อคิด ความรู้ เพื่อเชิดชูชีวิตงาม
  โดย พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต)
  ทุกเช้า วันพฤหัสบดี

  รับชมได้ทาง ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดคาสท์

  Playlist สาระชำระใจ ทุกตอน
  https://bit.ly/3FMFkqE

  • 3 นาที
  ธรรมะ x อนามัย Ep.10 : คู่มือ ชีวิต

  ธรรมะ x อนามัย Ep.10 : คู่มือ ชีวิต

  ธรรมะ x อนามัย
  Ep.10 : คู่มือ ชีวิต

  ธรรมานามัย เพื่อทุกชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย
  Dhamma for all better lives
  ------------------------------

  00:00 แนะนำโครงการ
  04:22 "ธรรมานามัย" กับคู่มือชีวิต
  10:55 ความเกี่ยวเนื่องของชีวิต
  17:17 ความจริงของชีวิต
  22:26 การอยู่กับความทุกข์ที่แนบสนิท
  34:45 บทสรุปของ "คู่มือชีวิต" ด้วยความพอดี

  ------------------------------
  ที่มา :
  กิจกรรม "ธรรมะ x อนามัย"
  วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
  โดยสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  ร่วมกับ วัดญาณเวศกวัน
  ------------------------------
  Sound credit :
  White Petals by Keys of Moon | https://soundcloud.com/keysofmoon
  Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
  Music promoted by https://www.chosic.com/

  • 48 นาที

ความเห็นของลูกค้า

4.6 จาก 5
9 รายการจัดอันดับ

9 รายการจัดอันดับ

พ็อดคาสท์ยอดนิยมประเภทศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

dhamma.com
watpasukato
สำนักพิมพ์อัซซาบิกูน
หลอนสด
พุทธวจน
Muslim Central

รายการที่คุณน่าจะชอบ