223 ตอน

Podcast by Nyanavesk.online

Nyanvesk Podcast Nyanavesk.online

  • เทคโนโลยี
  • 4.2 • 5 รายการจัดอันดับ

Podcast by Nyanavesk.online

  EP 7.3 :: สัมปชัญญะ :: ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ (๒๑ พ.ย. ๖๔)

  EP 7.3 :: สัมปชัญญะ :: ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ (๒๑ พ.ย. ๖๔)

  EP 7.3 :: สัมปชัญญะ
  ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ (๒๑ พ.ย. ๖๔)
  พระวรท ธมฺมธโร
  ------------------------------

  00:23 สัมปชัญญะ
  08:28 สาตถกสัมปชัญญะ
  11:24 สัปปายะสัมปชัญญะ
  14:22 โคจรสัมปชัญญะ
  18.53 อสัมโมหสัมปชัญญะ
  21:04 สรุปลักษณะสัมปชัญญะ
  34:25 ฝึกเจริญสัปชัญญะ
  42:59 แผ่เมตตา

  ------------------------------
  ศึกษาเพิ่มเติม :
  - หนังสือวิปัสสนาภูมิ
  พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)​ วัดมเหยงคณ์
  https://online.pubhtml5.com/hmgx/ueoo/index.html
  - เสียงอ่านหนังสือประทีปส่องธรรม
  https://soundcloud.com/krit_nimmalo/sets/ecdwomafmqz6
  - กิจกรรม ตามรอย..อภิธรรมมัตถสังคหะ ตามแนวพุทธธรรม
  สำหรับการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
  https://www.lifestudies.net/102.html
  ------------------------------
  Playlist ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ทุกตอน
  soundcloud.com/nyanavesk-online/sets/meditation?si=a81bbf6713e440e79ff91cde3ab74c7d

  ------------------------------
  Sound credit :
  Free music for non-commercial use by Paul Werner
  https://www.jamendo.com/artist/461414...​
  ได้รับอนุญาตให้ใช้ดนตรีประกอบบทแผ่เมตตา ของ Imee Ooi
  https://www.immmusic.com/

  • 45 นาที
  เรียนกรรมฐานกับพระใหม่ :: Day 6 สัจจะ

  เรียนกรรมฐานกับพระใหม่ :: Day 6 สัจจะ

  เรียนกรรมฐานกับพระใหม่รุ่น พ.ย. 2564
  โดย พระวรท ธมฺมธโร

  ---------------------------------------------------------

  04:00 สมมติสัจจะ
  07:13 มนุษย์มีความซับซ้อน
  12:52 ปรมัตถสัจจะ
  17:17 การเจริญวิปัสสนา
  19:18 คนมีปัญญาทางธรรม
  22:23 การเจริญสมถะ
  23:52 การรับอารมณ์เดียว
  25:56 วางจิตเป็นกลางๆดูสภาวะ
  28:34 ทุกอย่างรู้ที่โลกภายใน
  30:43 ถาม จริตแบบไหนควรลืมตาหรือหลับตานั่งสมาธิ
  33:23 ถาม คนที่เหม่อลอยไม่คิดอะไร
  38:01 เจริญวิปัสสนาแล้วได้ยินเสียงนก
  41:09 นั่งภาวนา

  -----------------------------------------------------------
  Playlist เรียนกรรมฐานกับพระใหม่ ทุกตอน
  soundcloud.com/nyanavesk-online/sets/xx1wdjc0ratf?si=7d5a0d1b7a0747dd815955166d44dc3b
  -----------------------------------------------------------
  Music: simple piano melody 9834 by ZakharValaha from Pixabay

  • 58 นาที
  สาระชำระใจ : Ep.25 ผิดหวังเพราะหวังผิด

  สาระชำระใจ : Ep.25 ผิดหวังเพราะหวังผิด

  สาระชำระใจ
  Ep.25 ผิดหวังเพราะหวังผิด
  ---------------------------------------------
  เมื่อเราคาดหวังผิด เราจึงผิดหวัง
  ---------------------------------------------
  ข้อคิด ความรู้ เพื่อเชิดชูชีวิตงาม
  โดย พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต)
  ทุกเช้า วันพฤหัสบดี

  รับชมได้ทาง ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดคาสท์

  Playlist สาระชำระใจ ทุกตอน
  soundcloud.com/nyanavesk-online/sets/hjqgdziwmxhc?si=b635ce61637a44c88d96d2930a1d20f1

  • 3 นาที
  เรื่องเล่าจากพระสูตร Ep.17 | นายพรานกุกกุฏมิตร

  เรื่องเล่าจากพระสูตร Ep.17 | นายพรานกุกกุฏมิตร

  เรื่องเล่าจากพระสูตร
  ธรรมที่พระอยากเล่า เผื่อคุณจะอยากฟัง
  Ep.17 : กุกกุฏมิตเนสาทวัตถุ #นายพราน #ธิดาเศรษฐี #โสดาบันทำปาณติบาต
  ---------------------------------------------------------
  ร่วมสนทนาโดย
  พระวรท ธมฺมธโร
  พระมหาก่อภพ จิรสทฺโธ
  พระมหาธีรพงษ์ อุตฺตโม
  ---------------------------------------------------------
  Timestamps
  0:00 - บทนำ (Music: Happy ukulele and bells by jorikbasov from Pixabay)
  1:57 - (เริ่มเรื่อง) เศรษฐีกรุงราชคฤห์ให้ธิดาอยู่บนปราสาทชั้น 7
  6:00 - ธิดาเศรษฐีมีจิตปฏิพัทธ์ในนายพรานกุกกุฏมิตร
  10:44 - ธิดาเศรษฐีหนีตามนายพรานกุกกุฏมิตร
  14:14 - นายพรานไม่ห้ามสิริที่มาสู่สำนักของตน
  20:10 - พระพุทธเจ้าตรวจดูผู้มีอุปนิสัยให้ไปโปรด
  24:35 - ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ทำให้นายพราน และบุตรทั้ง 7 ไม่สามารถขยับได้
  28:43 - ธิดาเศรษฐีขอให้อย่าทำร้ายบิดาของตน
  33:30 - พระพุทธเจ้าแสดงอนุปุพพิกถา จนชน 15 คนบรรลุโสดาบัน
  43:22 - พระอานนท์ทูลถามถึงครอบครัวนายพราน
  47:00 - ภิกษุทูลถามว่าโสดาบันบุคคลทำปาณาติบาตได้หรือ?
  56:26 - อดีตชาติของครอบครัวนายพรานกุกกุฏมิตร
  1:03:00 - [เสริม] เหตุไรบุคคลเห็นกันจึงเฉยๆ หรือเลื่อมใส, เหตุที่ทำให้ได้พบกันอีกในภพต่อๆไป
  ---------------------------------------------------------
  ค้นคว้าพระสูตรเพิ่มเติมได้ที่
  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 17
  อรรถกถา ขุททกนิกาย ธรรมบท ปาปวรรค นายพรานกุกกุฏมิตร
  https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=19&p=8

  รับฟังสดทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 21.00 น.
  ทางญาณเวศก์คลับเฮ้าส์ (Nyanavesk Clubhouse)
  https://www.clubhouse.com/join/nyanavesk/EmS3y0Ko

  ติดตามย้อนหลังทุกวันอาทิตย์ เวลา 05.00 น.
  ทางญาณเวศก์ออนไลน์ (Nyanavesk Online)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfMDV2eTHq1AT5jcxA-4aPqJ

  • 1 ชั่วโมง 11 นาที
  อ่าน หา แก่น ทำ S1E8 : แห่งความเข้าใจชีวิต และการศึกษาที่แท้

  อ่าน หา แก่น ทำ S1E8 : แห่งความเข้าใจชีวิต และการศึกษาที่แท้

  อ่าน หา แก่น ทำ
  Season 1 : ชวนอ่านหนังสือที่ช่วยไขปริศนาชีวิต
  Ep.8 : แห่งความเข้าใจชีวิต และการศึกษาที่แท้
  ------------------
  ผู้ร่วมสนทนา :
  พระครูเมธังกร วัดญาณเวศกวัน
  อ.จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ 101 จำกัด
  ------------------

  #การศึกษา
  02:25 การศึกษามีหน้าที่เพียงเพื่อทำให้เราสอบได้ และมีงานทำเท่านั้นหรือ?
  หรือการศึกษามีหน้าที่เตรียมเราให้เข้าใจชีวิตทั้งหมด?
  03:42 การศึกษาเพื่อ - เลี้ยงชีวิต - สร้างชีวิต - เข้าใจชีวิต
  07:00 เรามีชีวิตเหมือนเครื่องจักร..
  และก่อนที่จะชัดเจนกับชีวิต เราก็กลายเป็นพ่อแม่..
  08:04 การศึกษาสมัยใหม่ทำให้เราเป็นช่างเทคนิค.. กลายเป็นเพียงประเพณี
  08:37 การเปิดใจเรียนรู้เพื่อออกจาก comfort zone
  10:48 ชีวิต โดยตัวมันเองคือ ครู

  #อิสรภาพ
  14:13 การที่จะคล้อยตามสังคมนั้นเป็นการใช้ชีวิตที่ง่ายและปลอดภัย แต่มันไม่ใช่ชีวิต
  17:19 ความอิสระ ไม่ได้หมายถึงการทำสิ่งที่ชอบ หรือหลีกหนีจากสิ่งแวดล้อม
  แต่หมายถึงการเข้าใจปัญหาทั้งหมดของความไม่อิสระ
  21:01 เด็กน้อยถามว่า "ทำไมข้าพเจ้าจึงไม่พอใจกับสิ่งใดเลย?"
  24:38 ความ (ไม่) สยบยอมต่อโลกแห่งเมทริกซ์ (และ metaverse)
  29:25 กล้าที่จะตั้งคำถาม ทั้งต่อตนเอง และสังคมรอบข้าง

  #ความเสมอภาค
  31:17 ตอบเด็กน้อยว่า
  "ความรู้สึกพอใจต่อชีวิตอย่างจริงแท้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ..."
  37:15 เราทุกคนล้วนมีศักยภาพที่แตกต่างกันไป
  เราจะพูดถึงความเท่าเทียมกัน ในแง่ที่ว่า...
  คนทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพนับถือ เช่นเดียวกัน
  42:43 เสมอภาค คือเห็นศักยภาพ คุณค่า เป้าหมาย ร่วมกัน
  โดยไม่แยกเป็น พวกฉัน และพวกอื่น
  มองโลกทั้งใบเป็นหนึ่งเดียวกัน

  #การศึกษาที่แท้ ควรเอื้อให้เราเข้าใจชีวิตและโลกตาม

  • 46 นาที
  life radio :: ทุกโอกาส อาจเป็น ..ครั้งสุดท้าย ได้เสมอ

  life radio :: ทุกโอกาส อาจเป็น ..ครั้งสุดท้าย ได้เสมอ

  life radio :: ทุกโอกาส อาจเป็น ..ครั้งสุดท้าย ได้เสมอ
  ------------------------------
  Life is worth caring & sharing.
  บันทึกเสียงรายการ "92 สนทนา" ทางวิทยุศึกษา FM92
  สนทนากับ พระครูเมธังกร
  ดำเนินรายการโดย สุภาพร อินทุวัฒนกุล
  ------------------------------

  ศึกษาเพิ่มเติม :

  หนังสือ "เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า"
  https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/410

  หนังสือ "ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย"
  https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/355
  หนังสือ "อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข"
  https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/480
  -----------------------------------
  Playlist LIFE radio
  https://youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfMEPk-jkzhyEzoMtRJmT5Cv
  #LIFE​ radio​​​ #ไขปริศนาชีวิต​​​​ #LIFEstudies​​​
  ------------------------------
  Sound credit :
  Free music for non-commercial use by Paul Werner
  https://www.jamendo.com/artist/461414/paul-werner

  • 9 นาที

ความเห็นของลูกค้า

4.2 จาก 5
5 รายการจัดอันดับ

5 รายการจัดอันดับ

พ็อดคาสท์ยอดนิยมประเภทเทคโนโลยี