1 hr 2 min

Teen Nature EP43 : ผู้ว่ากรุงเทพ ช่วยกูทีเถอะ กูลำบากมา‪ก‬ GetTalks

    • Society & Culture

อีพีนี้พ่กเราคุยเรื่องปัญหาที่พบเจอในกรุงเทพ ที่อยากให้ผู้ว่าคนต่อไปช่วยแก้ที
คือเราเข้าใจว่าใครอยู่กรุงเทพมันต้องมีเรื่องอยากด่าในใจบ้างแหละ แต่ก่อนหน้านั้นเราไปเลือกผู้ว่ากันก่อนดีกว่า 22 นี้เจอกันที่คูหา กาเบอร์...

อีพีนี้พ่กเราคุยเรื่องปัญหาที่พบเจอในกรุงเทพ ที่อยากให้ผู้ว่าคนต่อไปช่วยแก้ที
คือเราเข้าใจว่าใครอยู่กรุงเทพมันต้องมีเรื่องอยากด่าในใจบ้างแหละ แต่ก่อนหน้านั้นเราไปเลือกผู้ว่ากันก่อนดีกว่า 22 นี้เจอกันที่คูหา กาเบอร์...

1 hr 2 min

Top Podcasts In Society & Culture

People You May Know
FAROSE podcast
พี่อ้อยพี่ฉอด พอดแคสต์
CHANGE2561
Open Relationship
THE STANDARD
Salmon Podcast
Salmon Podcast
Shortcut ปรัชญา
Shortcut ปรัชญา
เล่าเรื่องรอบโลก by กรุณา บัวคำศรี
karunabuakamsri