1 hr 2 min

Teen Nature EP43 : ผู้ว่ากรุงเทพ ช่วยกูทีเถอะ กูลำบากมา‪ก‬ GetTalks

    • Society & Culture

อีพีนี้พ่กเราคุยเรื่องปัญหาที่พบเจอในกรุงเทพ ที่อยากให้ผู้ว่าคนต่อไปช่วยแก้ที
คือเราเข้าใจว่าใครอยู่กรุงเทพมันต้องมีเรื่องอยากด่าในใจบ้างแหละ แต่ก่อนหน้านั้นเราไปเลือกผู้ว่ากันก่อนดีกว่า 22 นี้เจอกันที่คูหา กาเบอร์...

อีพีนี้พ่กเราคุยเรื่องปัญหาที่พบเจอในกรุงเทพ ที่อยากให้ผู้ว่าคนต่อไปช่วยแก้ที
คือเราเข้าใจว่าใครอยู่กรุงเทพมันต้องมีเรื่องอยากด่าในใจบ้างแหละ แต่ก่อนหน้านั้นเราไปเลือกผู้ว่ากันก่อนดีกว่า 22 นี้เจอกันที่คูหา กาเบอร์...

1 hr 2 min

Top Podcasts In Society & Culture

FAROSE podcast
THE STANDARD
Infinity Podcast (ประเทศไทย)
karunabuakamsri
Salmon Podcast
thinknaijai