26 min

The Active Podcast EP. 11: ปล่อยพลังไฟฟ้าจาก Solar Cel‪l‬ The Active Podcast

    • TV & Film

เมื่อการพึ่งพาพลังงานสะอาดกำลังเป็นเทรนด์ของคนรักษ์โลก
แสงอาทิตย์ที่เคยให้เพียงความอบอุ่น ก็ถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า จากโซล่าร์เซลล์
พรีน-พิชญาพร โพธิ์สง่า ชวนฟังเรื่องราวปฏิบัติการเกาะพลังงานสะอาด
พร้อม อเล็กซ์-อเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์ นักแสดงและนักอนุรักษ์ คุยถึงความสำคัญของการเปลี่ยนไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อหยุดภาวะโลกร้อน

เมื่อการพึ่งพาพลังงานสะอาดกำลังเป็นเทรนด์ของคนรักษ์โลก
แสงอาทิตย์ที่เคยให้เพียงความอบอุ่น ก็ถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า จากโซล่าร์เซลล์
พรีน-พิชญาพร โพธิ์สง่า ชวนฟังเรื่องราวปฏิบัติการเกาะพลังงานสะอาด
พร้อม อเล็กซ์-อเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์ นักแสดงและนักอนุรักษ์ คุยถึงความสำคัญของการเปลี่ยนไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อหยุดภาวะโลกร้อน

26 min

Top Podcasts In TV & Film