1 hr

Your Digital life! EP.12 - Edtech กับความท้าทายของการศึกษาไทยในวิกฤต COVID-19 NSTDA Podcast

    • Science

รายการ Your Digital life! EP.12 ตอน Edtech กับความท้าทายของการศึกษาไทยในวิกฤต COVID-19 ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) เนคเทค-สวทช. ดำเนินรายการโดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และ คุณอรรถกร ศิริสุวรรณ

รายการ Your Digital life! EP.12 ตอน Edtech กับความท้าทายของการศึกษาไทยในวิกฤต COVID-19 ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) เนคเทค-สวทช. ดำเนินรายการโดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และ คุณอรรถกร ศิริสุวรรณ

1 hr

Top Podcasts In Science