12 min

Епизод 49: Какво да учим през 2021 г‪.‬ Digitalks

    • Technology

В началото на годината сме и всеки прави своите планове, които най-често включват и редица курсове, които планираме отдавна. Ситуацията е още по-благоприятна, като се има предвид пандемията и повечето време, което прекарваме у дома.

- Кои са курсовете, които всеки, работещ в областта на ИТ, трябва да премине?
- Алтернатива ли е самообучението у дома на обученията, които организират компаниите за своите служители?
- Колко често трябва да обновяваме знанията си?
- Сертификати срещу университетско обучение - кое дава повече тежест днес?
- Гарантират ли курсовете необходимите знания или са само част от постоянното самоусъвършенстване?
- Трябва ли служителите да изискват от своите работодатели да ги включват в обучения и курсове?

Гост: Богомил Шопов, програмен директор в Citrix.

В началото на годината сме и всеки прави своите планове, които най-често включват и редица курсове, които планираме отдавна. Ситуацията е още по-благоприятна, като се има предвид пандемията и повечето време, което прекарваме у дома.

- Кои са курсовете, които всеки, работещ в областта на ИТ, трябва да премине?
- Алтернатива ли е самообучението у дома на обученията, които организират компаниите за своите служители?
- Колко често трябва да обновяваме знанията си?
- Сертификати срещу университетско обучение - кое дава повече тежест днес?
- Гарантират ли курсовете необходимите знания или са само част от постоянното самоусъвършенстване?
- Трябва ли служителите да изискват от своите работодатели да ги включват в обучения и курсове?

Гост: Богомил Шопов, програмен директор в Citrix.

12 min

Top Podcasts In Technology

Acquired
Ben Gilbert and David Rosenthal
All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg
All-In Podcast, LLC
Lex Fridman Podcast
Lex Fridman
Catalyst with Shayle Kann
Latitude Media
TED Radio Hour
NPR
Hard Fork
The New York Times