18 min

#ЗҮГЧИГ ПОДКАСТ 4:КЛАССИК НОМ,БАЯН ЯДУУГИЙН ЯЛГАА,СОЁН ГЭГЭЭРСЭН НИЙГМИЙН ЖИШЭЭНЭЭ‪С‬ ЗүгЧиг Подкаст

    • Education

СОЁН ГЭГЭЭРЭЛ гэх том сэдвийн хүрээнд жоохон боловсролтой, жоохон гоё юмнууд ярьсныг хүлээн авч сонсоно уу! #ЗүгЧигподкаст

СОЁН ГЭГЭЭРЭЛ гэх том сэдвийн хүрээнд жоохон боловсролтой, жоохон гоё юмнууд ярьсныг хүлээн авч сонсоно уу! #ЗүгЧигподкаст

18 min

Top Podcasts In Education

The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Mick Unplugged
Mick Hunt
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
The Rich Roll Podcast
Rich Roll
Digital Social Hour
Sean Kelly