582 episodes

דף יומי לנשים - הדרן הוא שיעור הדף היומי הראשון המועבר על ידי אשה והזמין באינטרנט מכל מקום בעולם בזמן אמת. השיעורים מועברים בישראל על ידי הרבנית מישל כהן פרבר, שלמדה בתכנית במדרשת לינדנבאום בתכנית מתמידות ובעלת תואר ראשון בתלמוד ובתנ״ך מאוניברסיטת בר אילן. מישל לימדה תלמוד והלכה במדרשת לינדנבאום, בית ספר פלך ומתן. היא ממקימיה של קהילת נתיבות ברעננה. היא מתגוררת ברעננה עם בעלה וחמשת ילדיהם.

דף יומי לנשים - הדר‪ן‬ מישל כהן פרבר

  • Religion & Spirituality
  • 4.7 • 3 Ratings

דף יומי לנשים - הדרן הוא שיעור הדף היומי הראשון המועבר על ידי אשה והזמין באינטרנט מכל מקום בעולם בזמן אמת. השיעורים מועברים בישראל על ידי הרבנית מישל כהן פרבר, שלמדה בתכנית במדרשת לינדנבאום בתכנית מתמידות ובעלת תואר ראשון בתלמוד ובתנ״ך מאוניברסיטת בר אילן. מישל לימדה תלמוד והלכה במדרשת לינדנבאום, בית ספר פלך ומתן. היא ממקימיה של קהילת נתיבות ברעננה. היא מתגוררת ברעננה עם בעלה וחמשת ילדיהם.

  סוכה כט - כ"ז באב, 5 באוגוסט

  סוכה כט - כ"ז באב, 5 באוגוסט

  תמונות
  השיעור היום מוקדש על ידי נטלי טיילור לרפואת ברכה בת רחל ודבורה שולמית בת יוכבד חנה. 
  איזה דברים צריכים להביא לסוכה ואיזה דברים עדיף לא להביא לסוכה? אם יורדים גשמים, מתי אפשר לצאת מהסוכה ומתי צריך לחזור? זה סימן רע כשיורד גשמים - המשנה הביאה משל - מה הסבר המשל? בעקבות הזכרת הגשים בסוכה כסימן רע, הגמרא מביאה עוד כמה תופעות בטבע שחכמים ראו בהם סימן רע כמו ליקוי חמה ולבנה. הגמרא מביאה כל מיני הסברים שונים לתופעות אלו. לולב הגזול, היבש, של אשרה ושל עיר הנדחת פסולים. איזה בעיות בעלים של הלולב פוסלים? הגמרא מניחה שהמשנה מתייחסת לפסול שתקף בכל ימות החג - אם כן, למה גזול פסול? הרי "ולקחתם לכם" רק מתייחס ליום הראשון? ר' יוחנן מסביר שזה משום סיבה אחרת - מצוה הבאה בעבירה.

  • 33 min
  סוכה כח - כ"ו באב, 4 באוגוסט

  סוכה כח - כ"ו באב, 4 באוגוסט

  הדף היום מוקדש ע"י פיי שוורץ לעילוי נשמת אביה, משה שוורץ, יעקב משה בן הרב חיים קלונימוס בשנת 25 לפטירתו. "אבי קבע עתים לתורה וסיים כמה פעמים את הדף היומי, למרות שעבד קשה ששה ימים בשבוע. הוא לימד את כולנו את החשיבות של לימוד תורה וגמילות חסדים." וגם ע"י דבי ויוסי גביר לרגל נישואי בנם אליאב לנויה פנחס בע"ה הערב. דפים כ"ה וכ"ו עסקו בין השאר בסוגיות הקשורות לנישואים ולמצב התודעה של החתן במצבים שונים ובשמחת החתן. אליאב, גרמת לי נחת רב לחלוק איתך את סוגיות הדפים כבן תורה משכיל שאף סולל את דרכך המקצועית בהקשר זה. אני ואבא אוהבים אותך ושמחים מאד עבור שניכם! יהי רצון שנישואיכם הערב ייערכו בסימן טוב ומזל טוב! 
  ר' אליעזר בן הורקנוס לא היה אומר דבר שלא שמע מפי רבו. האם את הדין הזה שמע מפי רבו? איזה דברים למד מרבו, רבן יוחנן בן זכאי ואיך? רבן יוחנן בן זכאי היה הכי קטן מבין תלמידי הלל ובכל אופן היה גדול! יונתן בן עוזיאל היה הגדול שבתלמידיו. מחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין ראשו רובו ושלחנו בסוכה נדיון במשנתינו. נשים, עבדים וקטנים פטורים מן הסוכה. מניין דורשים הלכות אלו? קודם דורשים פטור נשים מפסוק –האזרח. אבל מקשים על זה מיום כיפור ששם האזרח בא לכלול נשים בחיוב עינוי. מסיקים שאחד באמת נדרש מהפסוק והשני מדרשה. איזה מהם מדרשה ואיזה מהלכה למשה מסיני? למה בכלל צריך דרשה או הלכה למשה לפטור נשים מסוכה ולחייבים ביום הכיפורים – הרי סוכה זה מצוות עשה שהזמן גרמא, ונשים פטורות ויום כיפור זה מצוות לא תעשה ונשים חייבות בכל מצוות לא תעשה כגברים! הגמרא מביאה תשובות לשאלות אלו. מה הדין לקטן? ממתי מתחייבים בסוכה? אדם אמור לעשות סוכתו קבע ודירתו עראי לחג סוכות. איך הוא מקיים הלכה זו?

  • 31 min
  סוכה כז - כ"ה באב, 3 באוגוסט

  סוכה כז - כ"ה באב, 3 באוגוסט

  יש כמה מחלוקות שונות בין ר' אליעזר לחכמים. האם חייבים לאכול 14 סעודות בסוכה? האם אפשר להשלים סעודת ליל יום טוב הראשון בשמיני עצרת (או אולי בשאר ימי סוכות)? אם אפשר להשלים, איך? האם אפשר לעבור מסוכה לסוכה משך החג או צריך לאכול באותה סוכה? האם אפשר לבנות סוכה בחול המועד? האם אפשר לצאת ידי חובה בסוכה של מישהו אחר? האם אפשר ברגל לצאת מהבית או האם צריך להישאר בביתו לשמח את אשתו? הגמרא דנה בטעמים שעומדים מאחורי הדעות ובכל מיני שאלות נגד הדעות של ר' אליעזר.

  • 36 min
  סוכה כו - כ"ד באב, 2 באוגוסט

  סוכה כו - כ"ד באב, 2 באוגוסט

  הדף היום מוקדש ע"י שרה ברלוויץ לזכר אמה, קיילה בת יהודה ביארצייט השמיני שלה. ועל ידי אביבה אדלר לרפואת לאה בת חיה רבקה. ולעילוי נשמת יעקב ישראל בן חיים פרץ, הרב יעקב קנייבסקי, הסטייפלר.
  כותבי ומוכרי ספרים, תפילין ומזוזה פטורים מקריאת שמע, תפילה ותפילין משום שהעוסק במצווה פטור מהמצווה. הולכי דרכים, הולכי לדבר מצווה, שומרי העיר, שדות וכאלה - מתי פטורים מסוכה? איזה חולה פטור מהסוכה - רק שיש בו סכנה או גם שאין בו סכנה? מצטער פטור מסוכה - מי חידש הלכה זו? מה נחשב לאכילת עראי שאפשר לאכול מחוץ לסוכה? מה הדין לגבי שינת עראי? מה הדין בשינה עם תפילין - האם מותר? במה זה תלוי? איך הדין בתפילין שונה מסוכה? רב סבר שאין לישון הרבה ביום - כמה שינה מותר לדעתו? המשנה מביאה מעשים שונים עם חכמים שהביאו להם אוכל והעלום לסוכה או לא העלום. מה לומדים ממקרים אלו?  

  • 34 min
  סוכה כה - כ"ג באב, 1 באוגוסט

  סוכה כה - כ"ג באב, 1 באוגוסט

  הדף היום מוקדש ע"י רינה גולדברג לעילוי נשמת אמה, גיטל בת דוד ז"ל. "אמנו למדה במחזור הראשון של ישיבת הילדזהיימר בברלין. היא השרישה בשתי בנותיה אהבת לימוד תורה, ושנינו לומדות היום דף יומי עם הרבנית מישל. סיום הש"ס לנשים היתה אחד מהאירועים הכי משמעותיים בחיי ושמחתי להשתתף בהדרן יחד עם נשים אחרות שסיימו את הש"ס."
  שלוחי מצוה פטורים מן הסוכה בגלל שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. כלל זה נדרש מפסוקים בקריאת שמע - איך? החתן פטור מקריאת שמע כי טרוד. האם כל מי שטרוד פטור מקריאת שמע? למה לא? מה מיוחד בחתן? הגמרא מקשה על הדרשה מפסוקי קריאת שמע לעוסק במצווה פטור מהמצווה כי בעצם לומדים את זה מאלו שהיו טמאים לנפש בפסח במדבר. למה צריך ללמוד משניהם? אבל חייב בכל המצוות חוץ מתפילין - מתי פטור מתפילין ומניין לומדים את הפטור הזה? אבל חייב בסוכה. למה היו צריך ללמדנו דין זה? חתן ושושביניו ובני החופה פטורים מסוכה - למה? 

  • 27 min
  סוכה כד - שבת כ"ב באב, 31 ביולי

  סוכה כד - שבת כ"ב באב, 31 ביולי

  תמונות
  איך הגמרא פותרת את הסתירה בדברי אביי לגבי שיטות ר' יהודה ור' מאיר - האם חוששים למיתה או לא? מסבירים שהמחלוקת ביניהם לא בעניין שמא יבקע הנוד אלא האם יש ברירה או אין ברירה. מביאים עוד קושי ממסכת יומא על שיטת ר' יהודה כי שם ר' יהודה חושש למיתה - מתקינים לכהן גדול אשה אחרת שמא תמות אשתו. לאחר כל הדיון בשיטות אביי ור' זירא (האם ר' מאיר חושש למיתה או שמא תברח בעניין בהמה כמחיצה), הגמרא דוחה את שיטותיהם בגלל קושי במקרה של הגולל לקבר, ומביא שתי הבנות אחרות להבין שיטת ר' מאיר. ר' יוסי אמר שלא כותבים גט על בהמה - מניין הוא לומד את זה? ומניין למדו חכמים שזה אפשרי? לפי המשנה, אם אילנות משמשות כדופן לסוכה, הסוכה כשרה ועולין לה ביום טוב. רב אחא בר יעקב אמר שמחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה אינה מחיצה. הגמרא מקשה על זה ממשנתינו מהאילנות שמשמות דופן לסוכה. מביאים גם עוד כמה מקורות שמקשים על דבריו ועל כולם עונים שחזקו את זה בהוצא ודפנה. 

  • 34 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To