53 episodes

דף יומי לנשים - הדרן הוא שיעור הדף היומי הראשון המועבר על ידי אשה והזמין באינטרנט מכל מקום בעולם בזמן אמת. השיעורים מועברים בישראל על ידי הרבנית מישל כהן פרבר, שלמדה בתכנית במדרשת לינדנבאום בתכנית מתמידות ובעלת תואר ראשון בתלמוד ובתנ״ך מאוניברסיטת בר אילן. מישל לימדה תלמוד והלכה במדרשת לינדנבאום, בית ספר פלך ומתן. היא ממקימיה של קהילת נתיבות ברעננה. היא מתגוררת ברעננה עם בעלה וחמשת ילדיהם.

דף יומי לנשים - הדרן מישל כהן פרבר

  • Judaism

דף יומי לנשים - הדרן הוא שיעור הדף היומי הראשון המועבר על ידי אשה והזמין באינטרנט מכל מקום בעולם בזמן אמת. השיעורים מועברים בישראל על ידי הרבנית מישל כהן פרבר, שלמדה בתכנית במדרשת לינדנבאום בתכנית מתמידות ובעלת תואר ראשון בתלמוד ובתנ״ך מאוניברסיטת בר אילן. מישל לימדה תלמוד והלכה במדרשת לינדנבאום, בית ספר פלך ומתן. היא ממקימיה של קהילת נתיבות ברעננה. היא מתגוררת ברעננה עם בעלה וחמשת ילדיהם.

  ברכות נא

  ברכות נא

  דף נלווה ברכות נא
  מה עושים אם אוכלים בלי לברך - האם מברכים באמצע ארוחה? האם אפשרי לברך אחרי שכבר סיימו לאכול? הגמרא מדברת על חשיבותה של המשקה אפסרגוס שעשוי עם יין או שכר. יש כמה מקורות סותרים והגמרא מתרצת את הסתירות. יש שני אימרות מחכמים ששמעו הלכות/התנהגויות טובות/איזה מאכלים לאכול ממלאכים. יש חילוקי דעות לגבי הלכות קשורות לכוס של ברכה. בעקבות כך, מסופר סיפור עם ילתא, אשתו של רב נחמן שנעלבה מעולא ושוברת 400 חביות יין. המשנה מונה הרבה מחלוקות בין בית שמאי ובית הלל בנוגע להלכות סעודה. 

  • 31 min
  ברכות נ

  ברכות נ

  דף נלווה ברכות נ
  מהו הנוסח של ברכת הזימון? הגמרא מביאה ניסוחים בעייתיים. האם קבוצה של אנשים שאכלו יחד יכולים להיחלק לקבוצות קטנות יותר? במה זה תלוי? האם אפשר לזרוק לחם? מהן עוד דרכים לא לזלזל בלחם? האם זה נכון לגבי מאכלים אחרים? מה קורה אם התחילו לאכול בלי לברך - מה עושים? 

  • 33 min
  ברכות מט

  ברכות מט

  השיעור היום מוקדם על ידי משפחת פרידמן לזכרו של צבי בן הרב מרדכי דוד ז"ל
  דף נלווה ברכות מט
  איזה דברים חייבים להזכיר בברכת המזון? איך מסתיים ברכת בונה ירושלים? למה המבנה של הברכה הרביעית שונה? למה? אם טעה ולא הזכיר רצה בשבת או הזכרות אחרות בימים מיוחדים? מה השיעור של אוכל שצריך לאכול כדי להתחייב בזימון? יש מחלוקת. האם זה תואם מחלוקת דומה בין אותם שני אנשים לגבי שיעורים או האם זה סותר? איך אפשר לפתור את הסתירה? האם הנוסח של הזימון משתנה לפי מספר האנשים שבזימון?

  • 32 min
  ברכות מח

  ברכות מח

  דף נלווה ברכות מח
  באיזה גיל/שלב בהתבגרות יכול קטן להצטרף לזימון? האם אפשר להצטרף אם רק אכל ירקות? אם כן, האם זה בסדר אם כמה מהם רק אכלו ירקות (במקרה ויש עשרה ורוצים להזכיר שם ה')? מסופר סיפור על ר' ינאי שלאחר שהרג את כל הרבנים לא מצ אמישהו לזמן עליו עד שאשתו הציעה להביא את אחיה, שמעון בן שטח שהיא החביאה. אבל הביאו בלי להציע לו לאכול אז איך הוא יזמן? האם יש הבדל בין איזה סוג של אוכל צריך לאכול כדי להצטר לזימון לבין מה צריך לאכול כדי להוביל את הזימון? האם הברכה הרביעית שונה במהותו מכל השאר? האם תוקן על ידי הרבנים? אם כן, למה? מאיפה בתורה דורשים את כל הברכות של ברכת המזון?

  • 26 min
  ברכות מז

  ברכות מז

  טופס קהילות לומדות של הדרן
  השיעורים בחודש הקרוב מוקדשים לרפואה שלמה לאופק יאיר בן יערה. באיזה מקרים לא מתאים לכבד אחרים? למה? הגמרא עוברת על כל המקרים במשנה שבהם נאמר שמי שאכל דמאי או מעשר שני שנפדה, וכו' מצטרף לזימון ומסבירה מה החידוש בכל מקרה. כנ"ל לגבי המקרים שבהם אכל משהו של איסור ולא מצטרף לזימון - מה החידוש בכל מקרה.מי נחשב לעם הארץ? יש ברייתא עם הרבה דעות שונות. רמי בר חמא מת וטענו שזה בגלל שלא כיבד את רב מנשיא לזמן. למה לא כיבדו? ולמה נענש בגלל זה? במה נכשל? האם בכדי להשלים לעשרה מותר להשתמש בקטן או במישהו או משהו אחר כגון עבד כנעני? ארון קודש? שבת? 

  • 40 min
  ברכות מו

  ברכות מו

  מי כדאי שיברך על הפת בעבור כולם - בעל הבית או החשוב בארוחה? ומה לגבי זימון? מה נוסח הברכה שמכניסים לברכת המזון בעבור בעל הבית? איפה מסתיימת ברכת הזימון - בקטע שמוסיפים לפני ברכת המזון או בסוף הברכה הראשונה? האבל מברך נוסח שונה לברכת הטוב והמיטיב שבו יש תוכן של דיין אמת. יש שיחה בין ריש גלותא לרב ששת שבה הריש גלותא משבח מנהגי סעודה של הפרסיים לעומת החכמים ורב ששת מנסה להוכיח שהלכות סעודה של החכמים גם ראוי לשבחים.

  • 29 min

Top Podcasts In Judaism