100 episodes

דף יומי לנשים - הדרן הוא שיעור הדף היומי הראשון המועבר על ידי אשה והזמין באינטרנט מכל מקום בעולם בזמן אמת. השיעורים מועברים בישראל על ידי הרבנית מישל כהן פרבר, שלמדה בתכנית במדרשת לינדנבאום בתכנית מתמידות ובעלת תואר ראשון בתלמוד ובתנ״ך מאוניברסיטת בר אילן. מישל לימדה תלמוד והלכה במדרשת לינדנבאום, בית ספר פלך ומתן. היא ממקימיה של קהילת נתיבות ברעננה. היא מתגוררת ברעננה עם בעלה וחמשת ילדיהם.

דף יומי לנשים - הדרן מישל כהן פרבר

  • Judaism
  • 3.7, 3 Ratings

דף יומי לנשים - הדרן הוא שיעור הדף היומי הראשון המועבר על ידי אשה והזמין באינטרנט מכל מקום בעולם בזמן אמת. השיעורים מועברים בישראל על ידי הרבנית מישל כהן פרבר, שלמדה בתכנית במדרשת לינדנבאום בתכנית מתמידות ובעלת תואר ראשון בתלמוד ובתנ״ך מאוניברסיטת בר אילן. מישל לימדה תלמוד והלכה במדרשת לינדנבאום, בית ספר פלך ומתן. היא ממקימיה של קהילת נתיבות ברעננה. היא מתגוררת ברעננה עם בעלה וחמשת ילדיהם.

  עירובין ד - כ"ג באב, 13 באוגוסט

  עירובין ד - כ"ג באב, 13 באוגוסט

  דף נלווה עירובין ד
  השיעור היום מוקדש על ידי דינה הירשפלד-בקר לזכר נשמת אביה, אלן הירשפלד, אשר טוביה בן שלמה וחנה ז"ל ועל ידי מייקל רדוין לכבוד אשתו אריאלה ביום נישואין ה20 שלהם. ועל ידי יעל וג'ון כהן לכבוד בנם עדי שהתגייס אתמול - עלה והצלח!
  הגמרא מביאה קושי מברייתא לדברי אביי בשם רב נחמן בעניין גודל האמה - ופותרת את הקושי. שיעורים, מחיצות, חציצות - כולם הלכה למשה מסיני. על כולם שואלת הגמרא במה מדובר כי הלא כל הדברים האלו מדאורייתא! הגמרא מתרצת במה מדובר בכל מושג. אם המבוי גבוה מעשרים אמה כמה צריך למעט? הגמרא דנה בשאלה זו - מה הכוונה בשאלה? ומהן שתי תשובות שונות שניתנו. איך אפשר להבין את המחלוקת ביניהם?

  • 37 min
  עירובין ג - יום רביעי, כ"ב באב, 12 באוגוסט

  עירובין ג - יום רביעי, כ"ב באב, 12 באוגוסט

  דף נלווה עירובין ג
  השיעור היום מוקדש על ידי דבי והוורד ג'קובי רובין לכבוד אמנו, דודותינו, אחיותינו, ובתנו החכמות שמכם למדנו המון. ועל ידי ג'וייס בן דוד לכבוד גייל סטרכלר ודינה לביא על הנהגותם את הקבוצה של נשות הדרן מטינק, מאוד נהנינו לחגוג את הסיום מסכת שבת ביחד. ועל ידי תמר ונוקור-הרטמייר לחברותא שלי ג'רמי רודולר לכבוד הסיום שלנו במסכת חגיגה.
  אם רב סבר שלומדים דיני מבוי מפתח אולם, למה לא כל ההלכות דומים לפרטי ההיכל? הגמרא מסבירה שהסיבה שפסלו בעשרים אמה זה בגלל שבגובה כזה אין היכר. אם כן, למה לימדו אותה הלכה גם בסוכה וגם במבוי - מה החידוש בכל מקרה? מה אם הקורה חלקו מתחת לעשרים אמה וחלקו גבוה מעשרים? כשמדברים על אמות האם מודדים לפי אמה בת ששה טפחים או חמישה? 

  • 29 min
  עירובין ב - כ"א באב, 11 באוגוסט

  עירובין ב - כ"א באב, 11 באוגוסט

  דף נלווה עירובין ב
  מסכת עירובין מוקדש על ידי עדינה ואריק חג'ג לכובד הוריהם, הרב דוד ואיילין גרינסטון ורוג'ר וקטי חג'ג שגילדו ילדים, נכדים ונינים שלומדים תורה יומם ולילה וכפי שכתוב בעירובין י"ח כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב.
  השיעורים השבוע מוקדשים על ידי ג'סיקה ג'ובנק בהערכת תודה לקבוצת דף יומי רמת אורה ולכבוד איסוריה להרולד קינסברג. השיעור היום מוקדש על ידי ליליאן ואריה כהן לזכר נשמת אביה של ליליאן דוד בן צבי ז"ל. ועל ידי מישל ויינר לרפואה שלמה לבתה בלה רחל בת מלכה אניא.
  מהן ארבעת הרשויות? מה זה עירוב ומה זה יכול להתיר? אפשר להתיר מבוי על ידי לחי, קורה או צורת הפתח. מה הגובה המקסימלית של הקורה? מה הרוחב המקסימלי של הפתח? מחלוקת תנא קמא ור' יהודה. הגמרא משווה את המשנה למשנה הראשונה בסוכה שגם שם חולקים ר' יהודה ותנא קמא לגבי גובה מקסימלי של סוכה. רב אומר חכמים לומדים מפתח ההיכל בבית המקדש שהיה גבוה 20 אמה ור' יהודה למד מפתחו של אולם שהיה גבוה 40 אמה - ושניהם דרשו מפסוק על פתח אוהל מועד. איך אפשר ללמוד ממידות בבית המקדש מפסוק במשכן? ולמה לא מחצר המשכן שהיה רחב יותר? . הגמרא מביאה כמה קושיות על רב ומסיק שר' יהודה למד מפתחן של מלכים ולא מהאולם.

  • 37 min
  שבת קנז - סיום מסכת שבת - כ' באב, 10 באוגוסט

  שבת קנז - סיום מסכת שבת - כ' באב, 10 באוגוסט

  דף נלווה שבת קנז
  הסיום מוקדש לעילוי נשמת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ זצ"ל. גדול בתורה, הנגיש לימוד גמרא לרבים והיה מחנך מוביל בדורינו. ולרפואה שלמה לאופק יאיר בן יערה. ולרפואה שלמה של אלחנן דוד בן יצה רות וצפורה בת טשארנה.
  האם אפשר להפר או להשאיל נדרים בשבת? מה ההבדל בין השאלת נדרים להפרת נדרים? האם זה משנה אם עושים את זה לצורך השבת או לא? מה אם היה זמן לעשות לפני שבת ולא עשה? הרבנים מדברים על סיטואציה שהיתה עם טומאה מתחת לגגון ופקקו חלון למנוע מהטומאה להיכנס לבית וגם מדדו וקשרו עם קנה פיסת בד כדי לבדוק אם היה נקב של טפח בגגון. ומשם הסיקו שמותר לפקק ולמדוד ולקשור עם קנה בשבת לצורך מצוה. הגמרא מסיימת עם סיפור בבית ריש גלותא ששם עולא פוגש את רבה בר רב הונא יושב בתוך גיגית של מים ומודד ולא מבין למה הוא מודד בשבת. רבה בר רב הונא מסביר שהוא היה מתעסק ולכן מותר לו למדוד בצורה כזאת בשבת.

  • 24 min
  שבת קנו - י"ט באב, 9 באוגוסט

  שבת קנו - י"ט באב, 9 באוגוסט

  דף נלווה שבת קנו
  השיעור היום מוקדש לזכר נשמת מאיר פנשטיין, מאיר יוסף בן אברהם ועטא ז"ל, חבר משפחה יקר שהלך לעולמו, שאהב מאוד ללמוד תורה. ועל ידי רחלי ויעקב לדבורה אשהיים לכבוד יום הולדתה. "מזל טוב אמא. אוהבים אותך ומתגעגעים אליך. כל הכבוד לך על לימוד הדף היומי. 
  הגמרא ממשיכה לדון במחלוקת תנא קמא ור' יוסי בר' יהודה בעניין מלאכת לש ואיסור גיבול. רבי יהושע בן לוי רשם כל מיני דברים לגבי מזלות ומה המשמעות של היום בשבוע שנולדים. רבי מנינא חולק וסובר שזה לא היום שבו נולדים אלא השעה. יש מחלוקת בין ר' חנינא לר' יוחנן האם יש מזל לישראל ובעקבות כך הגמרא מביאה כמה סיפורים שמעידים על כך שאין מזל לישראל (שמואל ואבלט, בתו של ר' עקיבא והנחש, ורב נחמן בר יצחק). המשנה דנה בדיני מוקצה שוב והגמרא מתייחסת לפסיקת ההלכה בעניין מוקצה - האם פוסקים כר' יהודה או כר' שמעון.

  • 42 min
  שבת קנה - י"ח באב, 8 באוגוסט

  שבת קנה - י"ח באב, 8 באוגוסט

  דף נלווה שבת קנה
  השיעור מוקדש לעילוי נשמת הרב עדין שטיינלץ שנפטר היום, שפעל כל ימיו בכדי להנגיש לימוד גמרא לרבים. 
  האם יש הבדל להלכה בין שימוש באילן על ידי שימוש בצדי האילן או בצידי צדדים? איך אפשר להאכיל בהמות בשבת? איזה בהמות וכמה אפשר לטרוח בשבילם? מהן הקריטיריונים שעל פיהם אפשר להתיר? 

  • 35 min

Customer Reviews

3.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Judaism