5 episodes

עם איילת גלילי ואורחות מובילות בתחומן

נשים את זה על השולח‪ן‬ רדיו על הגל

  • Society & Culture

עם איילת גלילי ואורחות מובילות בתחומן

  נשים את זה על השולחן 19.07.22

  נשים את זה על השולחן 19.07.22

  תוכנית ראשונה לאיילת גלילי מארחת את יעל סלם אופז - סמנכ"לית חברת דיאלוג.

  • 58 min
  נשים את זה על השולחן 2.8.2022

  נשים את זה על השולחן 2.8.2022

  איילת גלילי מארחת את אורית מסמי מנכל"ית 'עד עולם'

  • 58 min
  נשים את זה על השולחן – 09.08.2022

  נשים את זה על השולחן – 09.08.2022

  איילת גלילי מארחת את יזמת האופנה והסטיילינג ליאור מור אלון

  • 52 min
  נשים את זה על השולחן 23.8.22

  נשים את זה על השולחן 23.8.22

  איילת גלילי מארחת את ד"ר הדר פריידין-מרצה להתנהגות אירגונית בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב

  • 56 min
  נשים את זה על השולחן 06.09.221

  נשים את זה על השולחן 06.09.221

  איילת גלילי מארחת את ד"ר זגרון גל - מומחית בריאות ציבור, וטרינרית בגישת "בריאות אחת". מנהלת אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה.

  • 56 min