24 episodes

הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש בנושאי חינוך, ביטחון, מנהיגות, ערכים, אסטרטגיה וחדשנות.
"כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).

עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל היר‪ש‬ גל הירש

  • Education
  • 5.0 • 5 Ratings

הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש בנושאי חינוך, ביטחון, מנהיגות, ערכים, אסטרטגיה וחדשנות.
"כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).

  פרק 24 - מצב ביטחון הפנים בישראל 2022 - האתגר והדרכים להתמודדות

  פרק 24 - מצב ביטחון הפנים בישראל 2022 - האתגר והדרכים להתמודדות

  הרצאתו של תא"ל (מיל') גל הירש בנושא מצב ביטחון הפנים בישראל 2022 - האתגר והדרכים להתמודדות.
  ההרצאה ניתנה במסגרת כנס "ישראל שלי", במרכז למורשת בגין בירושלים, ספטמבר 2022.

  • 30 min
  פרק 23 - הפעלת האש הארטילרית תוך כדי תמרון יבשתי

  פרק 23 - הפעלת האש הארטילרית תוך כדי תמרון יבשתי

  הרצאתו של תא"ל (מיל') גל הירש בנושא הפעלת האש הארטילרית, המדויקת והסטטיסטית, תוך כדי תמרון.

  ההרצאה ניתנה במסגרת כנס האש שהתקיים ביולי 2022 באוניברסיטת תל אביב.

  • 28 min
  פרק 22 - ״או כי תישמט מידנו החרב - ונכרתו חיינו״ - מתוך כנס המנהיגות לזכרו של רס"ן איתן בלחסן ז"ל

  פרק 22 - ״או כי תישמט מידנו החרב - ונכרתו חיינו״ - מתוך כנס המנהיגות לזכרו של רס"ן איתן בלחסן ז"ל

  ״או כי תישמט מידנו החרב - ונכרתו חיינו״. דברים שנשא תא"ל (מיל') גל הירש לנוכח המראות מהמערכה באירופה (פברואר 2022), בכנס המנהיגות בתל-חי לזכרו של רס״ן איתן בלחסן ז״ל.

  • 13 min
  פרק 21 - מבצע ענבי זעם - חלק ב'

  פרק 21 - מבצע ענבי זעם - חלק ב'

  חלק שני בהרצאתו של גל הירש על מבצע ענבי זעם, ובחלקה של יחידת שלדג תחת פיקודו במהלכי המבצע.
  ההרצאות ניתנו במסגרת הפרויקט "בחזרה לבסיס", שיזמה שי ורדי. מיזם המאפשר לחיילי צהל להאזין להרצאות ולהעשרת תוכן, בדרכם הארוכה לבסיסים בימי ראשון.

  • 19 min
  פרק 20 - מבצע ענבי זעם - חלק א'

  פרק 20 - מבצע ענבי זעם - חלק א'

  חלק ראשון בהרצאתו של גל הירש על מבצע ענבי זעם, ובחלקה של יחידת שלדג תחת פיקודו במהלכי המבצע.
  ההרצאות ניתנו במסגרת הפרויקט "בחזרה לבסיס", שיזמה שי ורדי. מיזם המאפשר לחיילי צהל להאזין להרצאות ולהעשרת תוכן, בדרכם הארוכה לבסיסים בימי ראשון.

  • 30 min
  פרק 19 - המערכה ברצועת הביטחון בלבנון - חלק ג'

  פרק 19 - המערכה ברצועת הביטחון בלבנון - חלק ג'

  חלק שלישי ומסכם של הרצאתו של גל על המערכה ברצועת הביטחון בלבנון. זאת בעקבות ההחלטה להעניק את אות המערכה למשתתפים באותה תקופת לחימה. בחלק זה נסכם את ההרצאה נדבר על אירועים מרכזיים במהלך הלחימה, על הנסיגה מלבנון ועל אופן ביצועה.

  • 19 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
iHeartPodcasts
Duolingo
Rich Roll
TED