27 min

שבוע 15 - בעיית תקשור‪ת‬ משפט המו"לים

    • News

המשפט יוצא לפגרה, נתניהו נפרד מבלפור ואנחנו צוללים לסיכום קצר של יחסי נתניהו והתקשורת • ונזכרים: הסיפור הוא בכלל לא ביבי • שבוע 15 במשפט המו"לים

המשפט יוצא לפגרה, נתניהו נפרד מבלפור ואנחנו צוללים לסיכום קצר של יחסי נתניהו והתקשורת • ונזכרים: הסיפור הוא בכלל לא ביבי • שבוע 15 במשפט המו"לים

27 min

Top Podcasts In News