154 episodes

این برنامه شامل مصاحبه های شفاهی با کسانی است که یا به نوعی در عرصه تصمیم گیری، اجرای سیاست ها و تحقق اهداف عمومی در تاریخ معاصر ایران نقشی ایفا کرده اند، یا گواه مستقیم رویدادهای کلیدی این دوران بوده اند. بسیاری از دولتمردان، روشنفکران، سیاست پیشگان، دیپلومات ها، دانشمندان، کارمندان عالی رتبه دولت و امرای ارشد ارتش، هنرمندان، اهل ادب، روزنامه نگاران، و منتقدان و مخالفان نظام پیشین ایران، و نیز برخی از پژوهشگران و دیپلومات های غیرایرانی، در جمع مصاحبه شوندگان جای دارند

تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایرا‪ن‬ بنیاد مطالعات ایران

  • History
  • 4.8 • 17 Ratings

این برنامه شامل مصاحبه های شفاهی با کسانی است که یا به نوعی در عرصه تصمیم گیری، اجرای سیاست ها و تحقق اهداف عمومی در تاریخ معاصر ایران نقشی ایفا کرده اند، یا گواه مستقیم رویدادهای کلیدی این دوران بوده اند. بسیاری از دولتمردان، روشنفکران، سیاست پیشگان، دیپلومات ها، دانشمندان، کارمندان عالی رتبه دولت و امرای ارشد ارتش، هنرمندان، اهل ادب، روزنامه نگاران، و منتقدان و مخالفان نظام پیشین ایران، و نیز برخی از پژوهشگران و دیپلومات های غیرایرانی، در جمع مصاحبه شوندگان جای دارند

  Abasalti Mirhashem, Pari

  Abasalti Mirhashem, Pari

  پری اباصلتی-میرهاشم (۱۳۱۴ - )

  کوشنده در جنبش زنان ایران؛ سردبیر اطلاعات بانوان؛ نماینده مجلس شورای ملی ۱۳۵۳- ۱۳۵۷؛ سردبیر مجلۀ «راه زندگی» از سال ۱۳۵۹ تا به حال.  مصاحبه کننده: مهناز افخمی

  لس آنجلس

  ۱۶ آوریل ۱۹۸۸  عناوین اصلی:

  تبار خانوادگی و پیشینۀ آموزشی؛ خاطراتی از سال‌های نخستین «اطلاعات بانوان»؛ فعالیت در سازمان زنان ایران؛ کشمکش‌های بین کوشندگان نهضت زنان و رهبران مذهبی؛ دشواری های آموزشی برای زنان ایران؛ شرکت در انتخابات مجلس به عنوان نامزد حزب رستاخیز از تهران؛ خاطراتی از نمایندگی در مجلس در دوران رستاخیز؛ رویارویی نیروهای انقلابی با نشریۀ «اطلاعات»؛ مجلس در دوران انقلاب؛ زنان ایران و انقلاب اسلامی؛ دوران مهاجرت.

  • 1 hr 53 min
  Afkhami, Gholam Reza

  Afkhami, Gholam Reza

  غلامرضا افخمی (۱۳۲۹ - )

  استاد دانشگاه ملی ایران ۱۳۴۶-۱۳۵۸؛ معاون دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه ملی ایران ۱۳۴۹-۱۳۵۳؛ معاون وزارت کشور ۱۳۵۳-۱۳۵۴؛ دبیر کل کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی ۱۳۵۴-۱۳۵۸  همایون مجد و سید ولی رضا نصر

  واشنگتن دی. سی. و بتسدا (مریلند)

  سپتامبر ۱۹۸۲ و ژوئن ۱۹۹۰

  عناوین اصلی:

  تبار خانوادگی و پیشینۀ آموزشی؛ جنبش سیاسی دانش آموزان و دانشجویان در دهه ۱۳۴۰ و اوائل دهه ۱۳۵۰. نخست وزیری محمد مصدق و جنبش ملی شدن نفت و نقش نیروهای ملّی، مذهبی و چپ در آن؛ ویژگی ها و ابعاد تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران در دو دهه پایانی سلطنت محمدرضاشاه؛ عوامل اساسی در انقلاب ۱۳۵۷؛ حزب رستاخیز و انتخابات دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی؛ دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا؛ کار با جمشید آموزگار در وزارت کشور؛ تئوری، راهبرد و ساختار جنبش پیکار با بیسوادی در ایران؛ بحث درباره مسائل مرتبط با تمرکز قدرت و مشارکت سیاسی در ایران در دهه ۱۳۵۰؛ دربارۀ روحیه و خصوصیات محمدرضاشاه.

  • 3 hr 3 min
  Afshar Ghasemlu, Amir Aslan

  Afshar Ghasemlu, Amir Aslan

  امیراصلان افشار قاسملو (۱۲۹۸ - ۱۳۹۹ )

  نمایندۀ مجلس ۱۳۳۴- ۱۳۳۸، سفیر ایران در اتریش ۱۳۴۵ – ۱۳۴۷‌، سفیر ایران در ایالات متحدۀ آمریکا ۱۳۴۷ – ۱۳۵۱‌، سفیر ایران در آلمان غربی ۱۳۵۱ – ۱۳۵۵‌، رییس هیئت مدیره سازمان انرژی اتمی ۱۳۴۶ – ۱۳۴۷‌، ریاست تشریفات‌ دربار شاهنشاهی‌، ۱۳۵۵ – ۱۳۵۷  مصاحبه کننده: مهناز افخمی

  ژوئن له پن (فرانسه)

  ۱۱ و ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۸

  عناوین اصلی:

  دوران کودکی و پیشینۀ آموزشی؛ سال‌های زندگی در آلمان در دوران جنگ جهانی دوم؛ اشتغال در وزارت امور خارجه؛ ماموریت در هلند‌؛ خاطراتی از محمد مصدق و مشاوران او؛ انقلاب سفید و نقش ایالات متحد آمریکا در اصلاحات ارضی؛ دوران سفارت در کشورهای غربی؛ نظر انتقادی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی نسبت به اوضاع ایران در آستانۀ انقلاب؛ نظر غرب دربارۀ توسعۀ اقتصادی ایران‌، دوران ریاست تشریفات دربار؛ نخست‌وزیری ارتشبد ازهاری و آخرین پیام شاه به مردم؛ پیام ذوالفقار علی بوتو به محمدرضا شاه و نظر شاه نسبت به ضیاء‌الحق رئیس جمهور پاکستان؛ آخرین ملاقات شاه با برخی از شخصیت‌های سیاسی ایران؛ دربارۀ بیماری و وضع روحی شاه و تصمیم او به ترک ایران؛ میزان نفوذ شهبانو فرح در شاه؛ خاطراتی از اقامت شاه در مصر، مراکش و پاناما؛ نظر شاه دربارۀ برخی از رهبران خارجی؛ میزان ارتباط مستقیم شاه با مردم عادی ایران؛ ویژگی‌های شخصی شاه؛ نقش غرب در دگرگونی اوضاع ایران.

  • 3 hr 47 min
  Ahmadi, Ahmad Ali

  Ahmadi, Ahmad Ali

  احمدعلی احمدی (۱۳۰۸ - ۱۳۹۸)

  معاون مدیر اجرایی سازمان آب و برق خوزستان (۱۳۳۹– ۱۳۴۶)، معاون وزیر منابع طبیعی (۱۳۴۶– ۱۳۵۰)، معاون وزارت کشاورزی (۱۳۵۰ – ۱۳۵۱)، وزیر کشاورزی (۱۳۵۷-۱۳۵۵)‌.  مصاحبه کننده: غلامرضا افخمی

  بتزدا، مریلند

  ۳۱ ژوئیه و ۱ اوت ۱۹۹۱  عناوین اصلی:

  معاون مدیر اجرایی سازمان آب و برق خوزستان (۱۳۳۹– ۱۳۴۶)، معاون وزیر منابع طبیعی (۱۳۴۶– ۱۳۵۰)، معاون وزارت کشاورزی (۱۳۵۰ – ۱۳۵۱)، وزیر کشاورزی (۱۳۵۷-۱۳۵۵)‌. فشرده مصاحبه خانواده و سوابق تحصیلی‌؛ تجربه‌های اولیه از دیوان‌سالاری در دولت ایران‌؛ ملحق شدن به سازمان آب و برق خوزستان؛ نقش دیوید لیلینتال در برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان آب و برق خوزستان‌‌؛ مشکلات و مراحل سد سازی در رودخانه‌های دز و کارون‌؛ ویژگی‌های ساختاری و عملی سد محمدرضا شاه بر رودخانه دز‌؛ گسترش شبکه‌ برق‌؛ پروژه نیشکر در هفت تپه؛ شیوه‌های بهبود دادن به روش بریدن نیشکر‌؛ کنترل آب‌های رودخانه‌ای‌؛ گسترش نیروی انسانی برای جایگزین کردن کارشناسان خارجی‌؛ ویژگی‌های عبدالرضا انصاری به عنوان یک مدیر و رهبر‌؛ حسن شهمیرزادی و دیگر همکاران در سازمان آب و برق خوزستان‌؛ رابطۀ سازمانی با وزارات‌خانه‌های مرکز و استانداری خوزستان‌؛ مدیران مختلف سازمان برنامه و بودجه‌؛ دربارۀ منصور روحانی‌؛ وزارت منابع طبیعی و هدف وزارت‌خانه‌؛ نقش ناصر گلسرخی در حفظ محیط زیست‌؛ کار کردن به عنوان مهندس مشاور در دشت مغان؛‌ وزیر کشاورزی در دولت جمشید آموزگار؛ سازماندهی وزارت‌خانه‌؛ مفاهیم و اصول مراحل سازماندهی اداری؛ کابینه آموزگار؛ ارزیابی سیاست توسعه و گسترش صنعت کشاورزی در ایران در دهه‌های (۱۳۴۰ و ۱۳۵۰)

  • 6 hr
  Ahrar, Ahmad

  Ahrar, Ahmad

  احمد احرار (۱۳۰۶ - )

  سردبیر «اطلاعات» و مجلۀ «اطلاعات جوانان»، در دهه ۱۳۵۰  مصاحبه کننده: شیرین سمیعی

  پاریس

  ۱۷ و ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۳  عناوین اصلی:

  سوابق تحصیلی و شروع فعالیت حرفه‌ای‌؛ مشکلات روزنامه‌نگاران قبل از انقلاب‌؛ سانسور‌؛ دولت و مطبوعات در دوران رژیم پهلوی‌؛ دولت و مطبوعات بعد از انقلاب‌؛ خمینی و بازرگان‌؛ خمینی و تیمور بختیار (۱۳۴۱- ۱۳۴۲)؛ شاپور بختیار و مطبوعات‌؛ سفر ژنرال هایزر به ایران.

  • 4 hr 57 min
  Alam, Abdolmajid

  Alam, Abdolmajid

  عبدالمجید اعلم

  مهندس ساختمان، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران‌، رییس سندیکای مهندسان ایران، دوست دیرین و نزدیک محمدرضا شاه.

  مصاحبه کننده:‌احمد قریشی

  کالیفرنیا

  مه ۱۹۹۱

  عناوین اصلی:

  پیشینه خانوادگی و تحصیلی‌؛ نخستین دیدار و آغاز دوستی با «محمدرضاخان» فرزند «رضاخان سردار سپه»‌، به یاد‌آوردن اولین دیدار با ولیعهد‌ محمدرضا شاه‌؛ دوستی دوران کودکی با ولیعهد‌؛ ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری و آداب و عادات ولیعهد‌؛ یاد‌‌آوری اولین شرفیابی به حضور شاه در سال ۱۳۲۳‌؛ روش و شیوۀ گزراندن ایام فراغت شاه در سال ۱۳۱۸‌؛ شاه در دوران مصدق‌؛ روابط محمدرضاشاه با دوستان نزدیک در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ ازجمله: امیرهوشنگ دولّو، دکتر کریم ایادی، محمد خاتمی، پروفسور یحیی عدل‌؛ عادت شاه درخصوص جدا کردن کار و اوقات آسودگی‌؛ ارزیابی شاه از خودش‌‌؛ ویژگی‌های خلق و خو و منش شاه‌؛ واکنش شاه به مرگ ژنرال خاتمی؛ واپسین شب شاه درایران قبل از ترک کشور در سال ۱۳۵۷‌؛ دوران تدریس در دانشگاه در دهه ۱۳۲۰‌؛ مهدی بازرگان در دوران ریاستش بر دانشکده فنّی؛ بخش خصوصی و سازمان برنامه و بودجه؛ خاطراتی از برخی از رؤسای این سازمان: احمد زنگنه، ابوالحسن ابتهاج، خسرو هدایت و صفی اصفیا‌، درباره‌ی پروفسور یحیی عدل.

  • 2 hr 9 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
17 Ratings

17 Ratings

علی‌آقا‌خان. ,

صد حیف

حیف از این همه مطالب مهم و خووووب با این کیفیت بدِ صدا.

Top Podcasts In History

The Rest Is History
Goalhanger Podcasts
American Scandal
Wondery
Throughline
NPR
You're Wrong About
Sarah Marshall
American History Tellers
Wondery
The Curious History of Your Home
NOISER

You Might Also Like

پادکست مورخ MovarekhPodcast
احمد هاشمی
پرگار
BBC Persian Radio
رادیو نیست
Radionist team
پادکست رخ
Rokh Podcast
‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب
Ali Bandari
ماجرای مشروطه
Amir Khadem