261 episodes

मुक्तिको मार्ग कार्यक्रम विश्वब्यापी बाइबल अध्यापन सेवकाई Thru the
Bible को एक भाग हो | यो अनुक्रम मूल रुपमा Dr. J. Vernon McGee द्वारा
तयार भएको हो र यो १०० भन्दा बढी भाषाहरुमा अनुवाद गरिएको छ | यो रेडियो
कार्यक्रम श्रोताले ३० मिनेटसम्म बाइबलबाट क्रमबद्ध रुपमा सुन्ने
अभिप्रायले बनाईएको हो | यहाँ केहि कार्यक्रमहरु अनलाईनमा उपलब्ध छन् |
हामीहरू तपाईप्रति आभारी छौं कि परमेश्वरको वचन अझ बढी जान्नको लागि यो
कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ | तपाई हरेक दिन सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म
कम्तिमा पनि एउटा कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ | यदि तपाई निरन्तर
प्रत्येक हप्ता सुन्नुहुन्छ भने ५ बर्षसम्म क्रमिक रुपमा बाइबल अध्ययन
गर्नुहुनेछ |

मुक्तिको मार्ग @ ttb.twr.org/nepali Thru the Bible Nepali

  • Religion & Spirituality
  • 4.4 • 17 Ratings

मुक्तिको मार्ग कार्यक्रम विश्वब्यापी बाइबल अध्यापन सेवकाई Thru the
Bible को एक भाग हो | यो अनुक्रम मूल रुपमा Dr. J. Vernon McGee द्वारा
तयार भएको हो र यो १०० भन्दा बढी भाषाहरुमा अनुवाद गरिएको छ | यो रेडियो
कार्यक्रम श्रोताले ३० मिनेटसम्म बाइबलबाट क्रमबद्ध रुपमा सुन्ने
अभिप्रायले बनाईएको हो | यहाँ केहि कार्यक्रमहरु अनलाईनमा उपलब्ध छन् |
हामीहरू तपाईप्रति आभारी छौं कि परमेश्वरको वचन अझ बढी जान्नको लागि यो
कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ | तपाई हरेक दिन सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म
कम्तिमा पनि एउटा कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ | यदि तपाई निरन्तर
प्रत्येक हप्ता सुन्नुहुन्छ भने ५ बर्षसम्म क्रमिक रुपमा बाइबल अध्ययन
गर्नुहुनेछ |

  भजनसंग्रह 61-62

  भजनसंग्रह 61-62

  • 29 min
  भजनसंग्रह 56-60

  भजनसंग्रह 56-60

  • 29 min
  भजनसंग्रह 52-55

  भजनसंग्रह 52-55

  • 28 min
  भजनसंग्रह 51:4-19

  भजनसंग्रह 51:4-19

  • 29 min
  भजनसंग्रह 51:1-3

  भजनसंग्रह 51:1-3

  • 28 min
  भजनसंग्रह 49-50

  भजनसंग्रह 49-50

  • 28 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
17 Ratings

17 Ratings

Deo Poudyel ,

Muktiko Marga

Greatest blessing and reward of being Christian here on earth and life certain here after, I ever have found in this radio program muktiko marga .

Bikramrai ,

J

Thank you god
Ho make a this app

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To