8 min

เศรษฐกิจแบบนี้ จะเริ่มธุรกิจยังไงดี? | เปิดเกมธุรกิจ EP 1 Krungsri Plearn เพลิน Podcast

    • Education

สถานการณ์แบบนี้เหมาะจะเริ่มธุรกิจจริงๆ เหรอ? หากคุณเป็นหนึ่งที่คิดไม่ตกกับเรื่องนี้ ชวนฟัง 3 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจพูดคุยกันในประเด็น เศรษฐกิจแบบนี้ จะเริ่มธุรกิจยังไงดี? ที่มาพร้อมคำแนะนำดีๆ ในการทำธุรกิจ เช่น เคล็ดลับของการเริ่มต้นธุรกิจ จะมั่นใจได้ยังไงว่ามีเงินทุนเพียงพอ แล้วอะไรคือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษหากคิดจะเริ่มทำธุรกิจ

สถานการณ์แบบนี้เหมาะจะเริ่มธุรกิจจริงๆ เหรอ? หากคุณเป็นหนึ่งที่คิดไม่ตกกับเรื่องนี้ ชวนฟัง 3 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจพูดคุยกันในประเด็น เศรษฐกิจแบบนี้ จะเริ่มธุรกิจยังไงดี? ที่มาพร้อมคำแนะนำดีๆ ในการทำธุรกิจ เช่น เคล็ดลับของการเริ่มต้นธุรกิจ จะมั่นใจได้ยังไงว่ามีเงินทุนเพียงพอ แล้วอะไรคือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษหากคิดจะเริ่มทำธุรกิจ

8 min

Top Podcasts In Education

Jordan Harbinger
Dr. Jordan B. Peterson
Ashley Corbo
Francesca Amber
Rich Roll
Kathrin Zenkina