19 min

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠་ཚེས་༡༤ - ཟླ་བ་བཅུ་པ། ༢༡, ༢༠༢༠ ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། - ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་

    • News

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་བསྐྱར་འཛུགས་གནང་ནས་ལོ་༥༩ འཁོར་བའི་དུས་དྲན།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྟག་སྣ་འཇིགས་མེད་བཟང་པོར་མྱ་ངན།  བརྙན་འཕྲིན་དང་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ནི་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱིས་ཁེངས། རྒྱ་ནག་གིས་འཁོན་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཨ་རིའི་ཞིབ་འཇུག་པ་འགོག་སྲིད་དམ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་བསྐྱར་འཛུགས་གནང་ནས་ལོ་༥༩ འཁོར་བའི་དུས་དྲན།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྟག་སྣ་འཇིགས་མེད་བཟང་པོར་མྱ་ངན།  བརྙན་འཕྲིན་དང་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ནི་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱིས་ཁེངས། རྒྱ་ནག་གིས་འཁོན་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཨ་རིའི་ཞིབ་འཇུག་པ་འགོག་སྲིད་དམ།

19 min

Top Podcasts In News

More by Voice of America