5 min

དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་་༡༨ - ཟླ་བ་དགུ་པ། ༡༨, ༢༠༢༠ དྲ་སྣང་གི་བོད། - ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།

    • News

རྒྱས་བཟང་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ཀྱི་ལག་དམར།  རྒྱའི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ། རྩོམ་ཡིག་ངོ་སྤྲོད། ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་འཕྲད་པའི་ཕ་ཡུལ།  མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་དཔྱད་བརྗོད། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་དཔྱད་བརྗོད།

རྒྱས་བཟང་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ཀྱི་ལག་དམར།  རྒྱའི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ། རྩོམ་ཡིག་ངོ་སྤྲོད། ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་འཕྲད་པའི་ཕ་ཡུལ།  མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་དཔྱད་བརྗོད། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་དཔྱད་བརྗོད།

5 min

Top Podcasts In News

More by Voice of America