14 episodes

從讀誦中激發潛力,從經典中獲取智慧。

由加拿大靈巖山寺佛童讀經班和多媒體小組聯合製播,歡迎訂閱追踨!

Powered by Firstory Hosting

加拿大靈巖山寺《佛童讀經‪》‬ 加拿大靈巖山寺佛童讀經班

  • Kids & Family

從讀誦中激發潛力,從經典中獲取智慧。

由加拿大靈巖山寺佛童讀經班和多媒體小組聯合製播,歡迎訂閱追踨!

Powered by Firstory Hosting

  Vol.14 三字經-51 (如囊螢~猶苦卓)

  Vol.14 三字經-51 (如囊螢~猶苦卓)

  rú náng yíng rú yìng xuě
  如囊螢 如映雪
  jiā suī pín xué bú chuò
  家雖貧 學不輟
  rú fù xīn rú guà jué
  如負薪 如掛角
  shēn suī láo yóu kŭ zhuó
  身雖勞 猶苦卓

  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/ckusozpho69360942wk371hka/comments


  Powered by Firstory Hosting

  • 5 min
  Vol.13 三字經-50 (披蒲編~自勤苦)

  Vol.13 三字經-50 (披蒲編~自勤苦)

  pī pú biān xuè zhú jiăn
  披蒲編 削竹簡
  bĭ wú shū qiě zhī miăn
  彼無書 且知勉
  tóu xuán liáng zhuī cì gŭ
  頭懸梁 錐刺股
  bĭ bú jiào zì qín kŭ
  彼不教 自勤苦

  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/ckusozpho69360942wk371hka/comments


  Powered by Firstory Hosting

  • 6 min
  Vol.12 三字經-49 (昔仲尼~學且勤)

  Vol.12 三字經-49 (昔仲尼~學且勤)

  xí zhòng ní shī xiàng tuó
  昔仲尼 師項橐
  gŭ shèng xián shàng qín xué
  古聖賢 尚勤學
  zhào zhōng lìng dú lŭ lún
  趙中令 讀魯論
  bĭ jì shì xué qiě qín
  彼既仕 學且勤

  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/cl0ibudj7b43e0a31fjwx4jz6?m=comment


  Powered by Firstory Hosting

  • 6 min
  Vol.11 三字經-48 (讀史者~夕於斯)

  Vol.11 三字經-48 (讀史者~夕於斯)

  dú shĭ zhě kăo shí lù
  讀史者 考實錄
  tōng gŭ jīn ruò qīn mù
  通古今 若親目
  kŏu ér sòng xīn ér wéi
  口而誦 心而惟
  zhāo yú sī xì yú sī
  朝於斯 夕於斯

  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/cl08xpif519yf0885kl9slrkq?m=comment


  Powered by Firstory Hosting

  • 5 min
  Vol.10 三字經-47 (史雖繁~參通鑑)

  Vol.10 三字經-47 (史雖繁~參通鑑)

  shĭ suī fán dú yŏu cì
  史雖繁 讀有次
  shĭ jì yī hàn shū èr
  史記一 漢書二
  hòu hàn sān guó zhì sì
  後漢三 國志四
  jiān zhèng jīng cān tōng jiàn
  兼證經 參通鑑

  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/cl08xm7sr0bif08801fhkdvb0?m=comment


  Powered by Firstory Hosting

  • 5 min
  Vol.9 三字經-46 (革命興~知興衰)

  Vol.9 三字經-46 (革命興~知興衰)

  gé mìng xīng fèi dì zhì
  革命興 廢帝制
  lì xiàn fă jiàn mín guó
  立憲法 建民國
  gŭ jīn shĭ quán zài zī
  古今史 全在茲
  zài zhì luàn zhī xīng shuāi
  載治亂 知興衰

  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/cl07n0ja9a8a80998jda7xlws?m=comment


  Powered by Firstory Hosting

  • 5 min

Top Podcasts In Kids & Family

Wondery
GoKidGo: Great Stories for Kids
Dr. Becky Kennedy
ParentData
National Geographic Kids
Audacy and Big Little Feelings