36 min

08. Om .NET 5 Avkodat - En podd för utvecklare

    • Technology

Vi talar om det nya sammanslagna .NET 5-ramverket och vad det innebär för .NET-utvecklare.
Medverkande: Chris Klug, Cecilia Wirén, Jakob Ehn och Robert Folkesson.
Länkar:
Immo Landwerth's blog:  https://devblogs.microsoft.com/dotnet/author/terrajobstweb-de/Nedladdning av .NET 5: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0.NET Conf 2020: https://www.dotnetconf.net/
CoreWCF: https://github.com/CoreWCF/CoreWCF

Vi talar om det nya sammanslagna .NET 5-ramverket och vad det innebär för .NET-utvecklare.
Medverkande: Chris Klug, Cecilia Wirén, Jakob Ehn och Robert Folkesson.
Länkar:
Immo Landwerth's blog:  https://devblogs.microsoft.com/dotnet/author/terrajobstweb-de/Nedladdning av .NET 5: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0.NET Conf 2020: https://www.dotnetconf.net/
CoreWCF: https://github.com/CoreWCF/CoreWCF

36 min

Top Podcasts In Technology