6 episodes

I konferencja popularnonaukowa z cyklu EWOLUCJA a STWORZENIE pod tytułem "Stworzenie Wszechświata a nauka"

1. Stworzenie Wszechświata a nauka Sławomir Leciejewski

  • Religion & Spirituality

I konferencja popularnonaukowa z cyklu EWOLUCJA a STWORZENIE pod tytułem "Stworzenie Wszechświata a nauka"

  ZAKOŃCZENIE - Kreacjonizm ewolucyjny a kreacjonizm naiwny

  ZAKOŃCZENIE - Kreacjonizm ewolucyjny a kreacjonizm naiwny

  Podsumowanie konferencji na przykładzie 4 relacji zachodzących pomiędzy nauką a religią (konflikt, niezależność, dialog i integracja) oraz zaklasyfikowanie 2 głównych stanowisk w tej sprawie (kreacjonizmu naiwnego, kreacjonizmu ewolucyjnego) do którejś z tych 4 relacji.

  • 14 min
  Część 4 - Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem

  Część 4 - Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem

  Omówiony został spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem na przykładzie 4 stanowisk kreacjonistycznych: kreacjonizmu naiwnego, kreacjonizmu "naukowego", inteligentnego projektu oraz kreacjonizmu ewolucyjnego. Przedstawiono stosunek tych 4 stanowisk kreacjonistycznych do współczesnej nauki, tzn. spróbowano odpowiedzieć na pytanie, które z tych stanowisk nie kwestionuje ewolucjonizmu a które stanowiska deprecjonują ustalenia współczesnych nauk.

  • 44 min
  Część 3 - Ewolucjonizm w biologii

  Część 3 - Ewolucjonizm w biologii

  Dr Joanna Holdys omawia ewolucjonizm w oparciu o syntetyczną teorię ewolucji.

  • 39 min
  Część 2 - Ewolucjonizm w fizyce i kosmologii

  Część 2 - Ewolucjonizm w fizyce i kosmologii

  W wykładzie omówiono obecną w fizyce i kosmologii ideę ewolucjonizmu na przykładzie Ogólnej Teorii Względności oraz Standardowego Modelu Kosmologicznego.

  • 52 min
  Część 1 - Stworzenie według Biblii

  Część 1 - Stworzenie według Biblii

  Egzegeza i teologia biblijna opisu stworzenia świata z Księgi Rodzaju (Rdz 1,1-2,4a).

  • 37 min
  WPROWADZENIE - ewolucja czy stworzenie?

  WPROWADZENIE - ewolucja czy stworzenie?

  Ogólne wprowadzenie do cyklu konferencji EWOLUCJA a STWORZENIE. Proste wyjaśnienie dwóch kluczowych pojęć: EWOLUCJA i STWORZENIE.

  • 8 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality