1 hr 16 min

17 Бонус — Анна Гурьева — Книга "Пространство и блаженство‪"‬ Нога За Головой

    • Fitness

Ресурсы Ани
Инстаграм: https://www.instagram.com/anna.guryeva.ashtanga/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChIhDB-4nXUF9M0srWN_sDw?app=desktop
Купить книгу: https://www.ozon.ru/product/prostranstvo-i-blazhenstvo-yoga-i-buddizm-dlya-zhizni-v-sovremennom-mire-265140468/

Мой инстаграм: https://www.instagram.com/nicklebedev/
Инстаграм подкаста: https://www.instagram.com/legbehindhead/
По всем вопросам пишите в телеграм @nicklebedev

Обложка: IG @juliazass
Монтаж: TG @yetanotherpodcasteditor

Ресурсы Ани
Инстаграм: https://www.instagram.com/anna.guryeva.ashtanga/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChIhDB-4nXUF9M0srWN_sDw?app=desktop
Купить книгу: https://www.ozon.ru/product/prostranstvo-i-blazhenstvo-yoga-i-buddizm-dlya-zhizni-v-sovremennom-mire-265140468/

Мой инстаграм: https://www.instagram.com/nicklebedev/
Инстаграм подкаста: https://www.instagram.com/legbehindhead/
По всем вопросам пишите в телеграм @nicklebedev

Обложка: IG @juliazass
Монтаж: TG @yetanotherpodcasteditor

1 hr 16 min