27 episodes

Nová Akropolis pořádá kurzy, tématické večery a další akce, aby prodněcovala touhu poznávat svět kolem nás i sebe sama, kvůli seberealizaci a osobnímu rozvoji s pomocí filozofie.
Záznam přednášek i s prezentacemi najdete na youtube https://www.youtube.com/@NovaAkropolis
Podcasty jsou jen ochutnávkou toho, co děláme, ale pořádáme i živé akce. Pozvánky a podrobnosti najdete na www.akropolis.cz

akropolis-podcast.cz Nová Akropolis

  • Society & Culture

Nová Akropolis pořádá kurzy, tématické večery a další akce, aby prodněcovala touhu poznávat svět kolem nás i sebe sama, kvůli seberealizaci a osobnímu rozvoji s pomocí filozofie.
Záznam přednášek i s prezentacemi najdete na youtube https://www.youtube.com/@NovaAkropolis
Podcasty jsou jen ochutnávkou toho, co děláme, ale pořádáme i živé akce. Pozvánky a podrobnosti najdete na www.akropolis.cz

  #27 Giordano Bruno - čtení při svíčce

  #27 Giordano Bruno - čtení při svíčce

  Divadelní pásmo k výročí tragické smrti velkého renesančního filozofa přibližuje jeho život a myšlenky. Seznámíme se s mudrcem, který svým poznáním předběhl dobu, a nikdy ho nepokřivil kvůli fanatismu současníků.


  V divadelním pásmu o Giordanu Brunovi se vydáme po jeho životní cestě, seznámíme se s jeho knihami a nahlédneme do dokumentů z výslechů, které předcházely jeho odsouzení a upálení.Italský filozof a astronom Giordano Bruno se narodil v roce 1548 ve vesnici Nola nedaleko Neapole.Ke jménu Giordano přišel v 15 letech, kdy nastoupil do dominikánského kláštera. V klášterní knihovně se setkal s díly Pythagora a Platona, avšak také se zakázanými díly Erasma z Rotterdamu a s myšlenkami Mikoláše Koperníka, jež ho hodně ovlivnily.Studia ho dovedla až k pochybnostem o dogmatu Svaté Trojice a tehdy bylo zahájeno řízení pro podezření z kacířství. Bruno utekl z Neapole do Říma a opustil dominikánské zvyky. Stal se z něj tulák na útěku, hledající útočiště ve velkých evropských městech. Protože ale ani nadále nehodlal přizpůsobovat své názory převažujícímu mínění své doby, musel z většiny míst svého působení opět odejít. To vše nakonec vedlo k jeho zatčení, krutému mučení, a nakonec upálení na Campo de‘ Fiori („Náměstí květin“) v Římě 17. 2. 1600.

  Některé z jeho myšlenek se dnes běžně vyučují ve školách, k jiným ještě naše doba nedospěla. Zaposlouchejte se do úryvků z jeho knih, nechte se dojmout jeho básněmi anebo rozesmát jeho ironickými komentáři na současníky.

  Divadelní pásmo – 13. 2. 2024, Nová Akropolis
  Videozáznam programu je ke shlédnutí na našem YT kanálu @NovaAkropolis.

  Program přednášek a kurzů konaných v sídlech Nové Akropolis najdete na www.akropolis.cz.

  • 24 min
  #26 Ideály Krásy a Dobra

  #26 Ideály Krásy a Dobra

  Nová Akropolis již tradičně v listopadu připomíná Světový den filozofie (třetí čtvrtek v listopadu) vyhlášený organizací UNESCO.

  Každoročně připravuje na listopad řadu akcí ve světě i v České republice. V roce 2021 byla jedna z akcí přednáška „Ideály Krásy a Dobra“.

  Přednáší: Aleš Gabriel, Nová Akropolis, 18. 11. 2021
  Další přednášky jsou ke shlédnutí na našem YT kanálu @NovaAkropolis. Program přednášek a kurzů konaných v sídlech Nové Akropolis najdete na www.akropolis.cz.

  • 32 min
  #25 Cesta čaje

  #25 Cesta čaje

  Jak a kdy vznikl čajový obřad? Jaký je jeho průběh a smysl? Jaké jsou zásady pro udržení vnitřní harmonie? To jsou některá z témat, kterých se dotkneme během přednášky Cesta čaje.

  Přednáší: Jiřina Koubková, Nová Akropolis, 13. 6. 2023

  Další přednášky jsou ke shlédnutí na našem YT kanálu @NovaAkropolis. Program přednášek a kurzů konaných v sídlech Nové Akropolis najdete na www.akropolis.cz.

  • 30 min
  #24 Alfons Mucha – umělec a filozof

  #24 Alfons Mucha – umělec a filozof

  Známý český umělec Alfons Mucha (1860-1939) byl milovníkem krásy ve všech jejích podobách a sám sebe považoval jen za skromného služebníka krásy. Od dětství ho inspirovala hudba, obdivoval přírodu, miloval život a věřil v osud, který ho vždy přivedl ve správný čas na správné místo. Stal se světoznámým malířem, grafikem a ilustrátorem, ale jeho zájmy byly mnohem širší.

  Navrhoval kostýmy, divadelní dekorace i interiéry. Byl aktivním svobodným zednářem a ideje opěvující pravdu, moudrost, dobro či lásku nejen šířil, ale dokázal v souladu s nimi i žít. Toužil po tom, aby umění bylo lidem dostupné a srozumitelné. Říkal, že posláním umění je vyjadřovat estetické hodnoty každého národa v souladu s krásou jeho duše a že posláním umělce je naučit lid tuto krásu milovat.

  Přivedl k životu svůj dlouholetý sen zhmotněný v podobě mimořádného souboru dvaceti obrovských pláten Slovanské epopeje. Je obdivuhodné, co všechno dokázal vytvořit, a bylo by smutné, kdyby jeho osobnost zůstala zapomenuta, protože nás může inspirovat a oslovovat dodnes.

  Přednáší: Petra Pavlíčková, Nová Akropolis, 16. 5. 2023

  Další přednášky jsou ke shlédnutí na našem YT kanálu @NovaAkropolis. Program přednášek a kurzů konaných v sídlech Nové Akropolis najdete na www.akropolis.cz.

  • 29 min
  #23 Frankl - Hledání smyslu života

  #23 Frankl - Hledání smyslu života

  Hledání smyslu života je dle V. E. Frankla hlavní odpovědností každého člověka. Klást si otázky a nalezené odpovědi aplikovat v činech. To nám dává možnost postavit se životním těžkostem a pochopit, že nikdy nemůžeme zůstat bez naděje.
  Přednáší: Jana Stará, Nová Akropolis, 18. 7. 2023
  Další přednášky jsou ke shlédnutí na našem YT kanálu @NovaAkropolis. Program přednášek a kurzů konaných v sídlech Nové Akropolis najdete na www.akropolis.cz.

  • 26 min
  #22 Kurz Filozofie pro život

  #22 Kurz Filozofie pro život

  Nová Akropolis Filozofie pro život

  Úvod a představení kurzu

  Chtěli byste lépe poznat sami sebe a svět, který nás obklopuje? Máte otázky a hledáte odpovědi? Existuje více cest, jak je najít. A jednu z nich odjakživa nabízí filozofie.

  Když se dnes řekne slovo filozofie, často si představíme teoretickou disciplínu odtrženou od praktického života. Tento kurz vám přiblíží filozofii takovou, jaká ve své podstatě je: srozumitelnou a užitečnou v našem každodenním životě.

  Seznámíme se s nejvýznamnějšími myšlenkami velkých civilizací z historie lidstva, jejichž hodnoty jsou však platné i dnes. Budeme o nich mluvit, navzájem je srovnávat a odhalovat skryté souvislosti mezi nimi. Výsledkem budou praktické rady pro vnitřní růst a odhalení našich potenciálů.

  Společně nahlédneme do světa zajímavých otázek týkajících se etiky a lidských hodnot, soužití mezi lidmi a logiky a zákonů dějin. Kurz podněcuje naše vlastní hledání souvislostí a odpovědí na otázky o smyslu, principech a zákonech života.

  Přírodní filozofie • Člověk a univerzum • Odkaz dávné Indie • Záhady Tibetu • Buddhistická filozofie • Moudrost Číny • Výzva života ve společnosti • Platon a „Mýtus o jeskyni“ • Aristoteles • Plotin a neoplatonická škola • Důležitost výchovy • Egypt • Řím a stoikové • Dějiny, paměť a zkušenost • Dějiny a mytologie • Historické cykly • Svoboda a osud • Cvičení z psychologie

  17 bloků přednášek a praktických cvičení z psychologie. Přednášky probíhají jednou týdně. Každý blok obsahuje vždy dvě výukové hodiny (2 x 45 minut).  Témata kurzu

  Přírodní filozofie • Člověk a univerzum • Odkaz dávné Indie • Záhady Tibetu • Buddhistická filozofie • Moudrost Číny • Výzva života ve společnosti • Platon a „Mýtus o jeskyni“ • Aristoteles • Plotin a neoplatonická škola • Důležitost výchovy • Egypt • Řím a stoikové • Dějiny, paměť a zkušenost • Dějiny a mytologie • Historické cykly • Svoboda a osud • Cvičení z psychologie

  Délka kurzu

  17 bloků přednášek a praktických cvičení z psychologie. Přednášky probíhají jednou týdně. Každý blok obsahuje vždy dvě výukové hodiny (2 x 45 minut).

  Přihláška


  Záznam živého vysílání na FB, přednáší: Martina Flaitingrová


  Další přednášky jsou ke shlédnutí na našem YT kanálu @NovaAkropolis. Program přednášek a kurzů konaných v sídlech Nové Akropolis najdete na www.akropolis.cz.

  • 1 hr 4 min

Top Podcasts In Society & Culture

Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (sometimes)
Team Coco & Ted Danson, Woody Harrelson
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
Come by Chance
CBC
This American Life
This American Life
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
Fail Better with David Duchovny
Lemonada Media

You Might Also Like